Afgeschafte en verwijderde functies deprecated-and-removed-features

Adobe evalueert voortdurend de productmogelijkheden om oudere functies te identificeren die door modernere alternatieven zouden moeten worden vervangen om de algehele klantwaarde te verbeteren. Hierbij wordt altijd zorgvuldig rekening gehouden met achterwaartse compatibiliteit. Aangezien Adobe Campaign Classic met tools van derden werkt, wordt de compatibiliteit regelmatig bijgewerkt, zodat alleen ondersteunde versies kunnen worden geïmplementeerd. Versies die niet meer compatibel zijn met Adobe Campaign Classic, worden hieronder en in de compatibiliteitsmatrix vermeld.

Voor het meedelen van de aanstaande verwijdering/vervanging van mogelijkheden van Campaign Classic gelden de volgende regels:

 • De aankondiging van de afschaffing komt eerst. Hoewel verouderde mogelijkheden nog steeds beschikbaar en ondersteund kunnen worden voor bestaande gebruikers, worden deze niet verder uitgebreid en niet gedocumenteerd.
 • Verouderde functies worden op zijn vroegst uit de volgende release verwijderd. De werkelijke doeldatum voor verwijdering wordt op deze pagina aangekondigd.

Dit proces biedt klanten minstens één releasecyclus om hun implementatie aan een nieuwe versie of opvolger van een vervangen mogelijkheid aan te passen vóór de daadwerkelijke verwijdering.

NOTE
Adobe Campaign-releases en nieuwe mogelijkheden worden vermeld in de Aanvullende informatie.

Afgeschafte functies deprecated-features

Deze sectie bevat een lijst met functies en mogelijkheden die zijn gemarkeerd als verouderd in de nieuwste Campaign Classic-releases.

In het algemeen worden functies die in een toekomstige versie moeten worden verwijderd, eerst ingesteld op afgeschaft. Deze functies en mogelijkheden zijn niet meer beschikbaar voor nieuwe Campaign Classic-klanten of mogen niet worden gebruikt voor nieuwe implementaties. Ze worden ook verwijderd uit de productdocumentatie.

Klanten wordt aangeraden na te gaan of zij in hun huidige implementatie gebruik maken van de functie of mogelijkheid en plannen te maken om hun implementatie te wijzigen. Raadpleeg de doeldatum voor verwijdering om uw omgeving en projectupdates dienovereenkomstig te plannen.

Functie
Details
Verouderde SDK van Campaign (Neolane)

De Campaign-SDK voor mobiele applicaties (Neolane) is nu afgeschaft. Gebruik in plaats daarvan de Adobe Experience Platform Mobile-SDK door de Adobe Campaign-extensie te configureren in de gebruikersinterface voor dataverzameling.  De Adobe Experience Platform Mobile-SDK maakt de Experience Cloud-oplossingen en -services van Adobe in uw mobiele apps mogelijk. De configuratie van SDK's wordt beheerd via de gebruikersinterface voor dataverzameling voor een flexibele configuratie en uitbreidbare integraties op basis van regels. Ontdek in Campaign v8-documentatie hoe u het kanaal voor de mobiele app configureert.

Doeldatum verwijdering: zomer 2025

Social marketing met Facebook

Social marketing met Facebook is nu afgeschaft. U kunt integratie met X (voorheen Twitter) gebruiken om berichten te plaatsen op sociale media. U kunt ook met Adobe werken om een aangepast kanaal te maken.

ACS Connector

ACS Connector (primeaanbieding) is nu afgeschaft. U kunt de export-/importcapaciteiten van Campaign gebruiken voor het extraheren en injecteren van gegevens in beide producten.

Verwijderde functies removed-features

Deze sectie bevat een lijst met functies en mogelijkheden die uit Campaign Classic zijn verwijderd.

Functie
Details
Adobe Analytics Data Connector

De Adobe Analytics Data Connector is verwijderd op 17 augustus 2022. Deze is vervangen door de release van Campaign 21.1.3.

Als u deze connector gebruikt, moet u uw implementatie dienovereenkomstig aanpassen. Meer informatie

Rapport Technical Deliverability Monitoring

Het rapport Technical Deliverability Monitoring is niet meer beschikbaar. Deze is vervangen door de release van Campaign 21.1.3.

OAuth-verificatie (OAuth en JWT)

De verificatie van triggers-integratie die oorspronkelijk was gebaseerd op OAuth-verificatie-instellingen om toegang te krijgen tot de pijplijn, is nu gewijzigd en verplaatst naar Adobe I/O. Deze verificatiemodus was beëindigd met de release van Campaign 20.3.

Als u Triggers-integratie hebt gebruikt, leest u op deze pagina hoe u uw implementatie kunt aanpassen.

Raadpleeg deze pagina voor meer informatie over de afschaffing van OAuth-verificatie.

Rapportage
Na Adobe Flash Player EOL zijn het Gauge-rapport en de Chart-rendering-engine niet meer beschikbaar. Meer informatie
Faxkanaal
Vanaf Campaign 21.1.3 is het faxkanaal niet meer beschikbaar. Meer informatie
Demdex-domein
Vanaf Campaign 21.1.3 is het demdex-domein afgeschaft. Dit werd gebruikt voor het importeren en exporteren van doelgroepen naar Adobe Experience Cloud. Meer informatie
Windows NT-verificatie
Vanaf Campaign versie 20.3 is de Windows NT-verificatie verwijderd uit de beschikbare verificatiemethodes bij het configureren van een nieuwe database met een Microsoft SQL Server. Meer informatie
Archivering van e-mails op basis van bestanden
Vanaf de release van Campaign 20.2 is archivering van e-mails op basis van bestanden niet meer beschikbaar. E-mailarchivering is nu beschikbaar via een specifiek BCC-e-mailadres. Meer informatie
Beheer van leads
Vanaf de release van Campaign 20.2 is het pakket voor het beheer van leads niet meer beschikbaar. Vergelijkbare functionaliteit kan worden geïmplementeerd via andere native workflowactiviteiten en wijzigingen in datamodellen.
Documentatie van Campaign-API’s - jsapi.chm-bestand
Vanaf de release van Campaign 19.1 zijn Campaign Classic-API’s beschikbaar op een specifieke pagina. Als u het verouderde bestand jsapi.chm gebruikte, moet u nu naar de nieuwe onlineversie verwijzen.
Campaign-orkestrering - predictive marketing
Vanaf de release van Campaign 18.10 zijn de mogelijkheden voor predictive marketing niet meer beschikbaar.
Webapplicaties - microsites
Vanaf de release van Campaign 18.10 zijn microsites niet meer beschikbaar. U kunt de veiligheid verbeteren door de toegang tot alleen specifieke domeinen op Adobe Campaign-configuratiebestanden te beperken, en gepersonaliseerde URL’s in Campaign te gebruiken door DNS-aliassen te gebruiken.
Pushmeldingen - iOS Binary Connector
Conform de aanbeveling van Apple heeft Adobe de verouderde iOS Binary Connector verwijderd vanaf de release van Campaign 18.10. De meer compatibele en efficiëntere HTTP/2-gebaseerde connector is al beschikbaar.
decryptString API

Vanaf de release van Campaign 18.6 is de decryptString API om veiligheidsredenen standaard niet meer beschikbaar voor nieuwe installaties.

Na een upgrade naar 18.6 (en hoger) wordt deze API niet meer geactiveerd en is deze vervangen door de functie decryptPassword. Meer informatie

Mobiel kanaal - MMS- en WAP-pushberichten
Vanaf de release van Campaign 18.4 zijn MMS- en WAP-pushkanalen niet meer beschikbaar. Als vervanging kunt u sms- en pushleveringen gebruiken.
Mobiel kanaal - LINE v1
Vanaf de release van Campaign 18.4 is het pakket LINE Connect niet meer beschikbaar. Adobe raadt u aan het nieuwe LINE-kanaalpakket te gebruiken als vervanging. Meer informatie

Einde van compatibiliteit end-of-compatibility

CAUTION
Adobe Campaign Classic is compatibel met alle systemen en tools die in de compatibiliteitsmatrix worden vermeld. Wanneer specifieke versies van deze systemen en tools van derden het einde van de levensduur bereiken voor hun respectieve makers, is Adobe Campaign niet meer compatibel met deze versies: ze worden aangekondigd als afgeschaft en worden dan uit onze compatibiliteitsmatrix verwijderd in de volgende productrelease. Zorg ervoor dat u ondersteunde versies van alle systemen in de compatibiliteitsmatrix gebruikt om problemen te voorkomen.

Clientconsole client-console-eol

De Adobe Campaign Classic-clientconsole kan niet meer worden uitgevoerd op de volgende systemen, omdat deze zijn vervangen door hun editor. Klanten die de Campaign-clientconsole op een van deze versies uitvoeren, moeten naar de recentste versie upgraden vóór de doeldatum voor verwijdering. Raadpleeg de compatibiliteitsmatrix.

 • Windows Server 2003, 2008, 2008 R2
 • Windows 7, XP, Vista
NOTE
Vanaf de release van Campaign 20.1 is de 32-bits Campaign Classic-clientconsole niet meer compatibel met de nieuwste versies van Campaign. U moet de 64-bits clientconsole gebruiken.

Besturingssystemen o-s-eol

 • Vanaf release 22.1 is Adobe Campaign niet meer compatibel met CentOs 8.x (64-bits). CentOS Linux 8 heeft op 31 december 2021 het einde van de levensduur (EOL) bereikt. Meer informatie.

  Als u dit besturingssysteem hebt gebruikt, past u de implementatie dienovereenkomstig aan. CentOS 7.x (64-bits) en RHEL 8.x/7.x (64-bits) worden nog ondersteund.

 • Vanaf release 21.1.3 is Adobe Campaign niet meer compatibel met Debian 8.

 • Vanaf release 19.1 is Adobe Campaign niet meer compatibel met de volgende besturingssystemen.

Webservers web-server-eol

Vanaf lenterelease 19.1 is Adobe Campaign niet meer compatibel met de volgende webserver.

Tools tools-eol

Vanaf de lenterelease 19.1 is Adobe Campaign niet meer compatibel met de volgende tools.

Database-engines dbe-eol

Adobe biedt geen ondersteuning voor de volgende database-engines, omdat deze zijn afgeschaft door de editor. Klanten die met deze versies werken, moeten een upgrade uitvoeren naar de nieuwste versie of naar een andere versie overschakelen.

Raadpleeg de Campaign-compatibiliteitsmatrix voor toegang tot de lijst met compatibele versies.

FEDERATED DATA ACCESS (FDA)

Vanaf release 20.2 is Adobe Campaign niet meer compatibel met de volgende FDA-server:

 • DB2 UDB 10.5

Vanaf de lenterelease 19.1 is Adobe Campaign niet meer compatibel met de volgende FDA-servers:

 • PostgreSQL 9.3.
 • MySQL 5.5.
 • DB2 9.5.
 • Teradata 14 - 14.1.

Campaign Classic is niet compatibel met de volgende servers in FDA (Federated Data Access). Gebruik recentere versies of systemen.

 • DB2 UDB 9.5, 9.7.
 • Oracle 9i, 10G R2.
 • PostgreSQL-versies tot 9.6 hebben het einde van hun gebruiksduur bereikt.
 • MSSQL 2000, 2005, 2008 R2.
 • MySQL 5.1.
 • InfiniDB heeft het einde van de gebruiksduur bereikt.
 • Teradata 13, 13.1.
 • Netezza 6.02, 7.0. Netezza heeft het einde van de gebruiksduur bereikt.
 • AsterData 5.0. AsterData heeft het einde van de gebruiksduur bereikt.
 • Sybase IQ 15.2, 15.4, 15.5 en Sybase ASE 15.0.
 • Hadoop via HiveSQL: Hadoop 2.7.3, HiveSQL 1.2.1. Adobe Campaign Classic biedt nog steeds ondersteuning voor de vermelde versies van Hadoop via HiveSQL via Federated Data Access (FDA), maar deze versies zijn samengevoegd met: HortonWorks (HDP 2.4.x, 2.5.x, 2.6.x) en HDInsight 3.4 (HDP 2.4), 3.5 (HDP 2.5), 3.6 (HDP 2.6)

RDBMS SERVER

Vanaf de lenterelease 19.1 is Adobe Campaign niet meer compatibel met de volgende FDA-servers:

 • Oracle 10GR2
 • PostgreSQL 9.0 tot 9.3
 • SQL Server 2005
 • MySQL 5.1
 • DB2 UDB 9.7

PostgreSQL-versies tot 9.6 hebben het einde van de levensduur bereikt. Ze worden daarom niet ondersteund door Adobe Campaign.

Sms-connectoren sms-eol

Vanaf release 20.2 zijn oude sms-connectoren afgeschaft. Adobe Campaign is niet compatibel met:

 • Generic SMPP (SMPP versie 3.4 die de binaire modus ondersteunt)
 • Sybase365 (SAP SMS 365)
 • CLX Communications
 • Tele2
 • O2
 • iOS

CRM-connectoren crm-connectors

Met ingang van release 21.1 van Campaign zijn de volgende CRM-connectoren niet langer compatibel met Campaign:

 • Soap-API - On-premise: 2007, 2015, 2016
 • Soap-API - Online: 2015, 2016
 • Web-API – Microsoft Dynamics CRM 2016
 • Web-API – Microsoft Dynamics CRM 2016 Update 1
 • Oracle on demand-API
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1