[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

Regelleveringen maken line-channel

LINE is een toepassing voor gratis instant messaging-, spraak- en videogesprekken, beschikbaar op elk mobiel besturingssysteem en op pc.

LINE kan ook met de transactionele berichtmodule worden gecombineerd om berichten in real time op te sturen LINE in mobiele apparaten voor consumenten geïnstalleerd. Raadpleeg deze pagina voor meer informatie.

De stappen voor het gebruik van de LINE kanaal zijn:

LINE-kanaal instellen setting-up-line-channel

Voordat u een LINE -account en externe account, moet u eerst het LINE-pakket op uw exemplaar installeren. Raadpleeg voor meer informatie hierover deze sectie.

U moet eerst een LINE -account, zodat u deze aan Adobe Campaign kunt koppelen. Vervolgens kunt u LINE berichten aan de gebruikers die uw LINE in hun mobiele toepassing. Externe rekeningen en LINE -account kan alleen worden beheerd door de functionele beheerder van het platform.

Om een LINE account, zie Documentatie voor lijnontwikkelaars.

Creeer en vorm de dienst van de LIJN configure-line-service

Als u uw LINE service:

 1. Selecteer op de Adobe Campaign Classic-homepage de optie Profiles and Targets tab.

 2. Selecteer in het menu aan de linkerkant de optie Services and Subscriptions en klik op Create.

 3. Voeg een Label en Internal name naar uw nieuwe service.

 4. Selecteren LINE van de Type vervolgkeuzelijst.

 5. Klik op Save.

Zie voor meer informatie over abonnementen en services Abonnementen beheren.

Externe LINE-account configureren configure-line-external

Nadat u uw LINE de dienst, moet u vormen LINE externe rekening op Adobe Campaign:

 1. In de Administration > Platform boomstructuur, klik External Accounts tab.

 2. De ingebouwde LINE V2 routing externe rekening.

 3. Klik op de knop LINE van uw externe account om uw externe account te configureren. Vul de volgende velden in:

  • Channel Alias: wordt geleverd via uw LINE in de Channels > Technical configuration tab.
  • Channel ID: wordt geleverd via uw LINE in de Channels > Basic Information panel tab.
  • Channel secret key: wordt geleverd via uw LINE in de Channels > Basic Information panel tab.
  • Access token: wordt geleverd via uw LINE in de ontwikkelaarportal of door op de knop Get access token knop.
  • Access token expiration date: hiermee kunt u de vervaldatum van het toegangstoken opgeven.
  • LINE subscription service: staat u toe om de diensten te specificeren waarop de gebruikers zullen worden ingetekend.
 4. Zodra uw configuratie gereed is, klikt u op Save.

 5. Van de Explorer, selecteert u Administration > Production > Technical workflows > LINE workflows om te controleren of de LINE V2 access token update (updateLineAccessToken) en Delete blocked LINE users (deleteBlockedLineUsers) Er zijn workflows gestart.

De LINE is nu geconfigureerd in Adobe Campaign, kunt u beginnen met het maken en verzenden van lijnleveringen naar abonnees.

LINE-levering maken creating-the-delivery

NOTE
Wanneer u een LINE voor het eerst aan een nieuwe ontvanger leveren, moet u het officiële lijnbericht betreffende de gebruiksvoorwaarden en de toestemming in de levering toevoegen. Het officiële bericht is beschikbaar op het volgende koppeling.

Een LINE levering u moet deze stappen volgen:

 1. Van de Campaigns tab, selecteert u Deliveries Klik vervolgens op de knop Create knop.

 2. Selecteren LINE V2 delivery leveringssjabloon.

 3. Identificeer uw levering met een Label, Delivery code, en Description. Raadpleeg deze sectie voor meer informatie.

 4. Klikken Continue om uw levering te maken.

 5. Selecteer in de leveringseditor de optie To om de ontvangers van uw LINE levering. Er wordt gericht op Visitor subscriptions (nms:visitorSub).

  Raadpleeg voor meer informatie Doelpopulaties identificeren.

 6. Klikken Add om uw Delivery target population.

 7. Kiezen als u wilt richten LINE abonnees direct of als u gebruikers afhankelijk van hun wilt richten LINE abonnement en klik op Next. In dit voorbeeld hebben we By LINE V2 subscription.

 8. Selecteren Line-V2 in de Folder vervolgkeuzelijst en daarna uw LINE service. Klikken Finish dan Ok om uw levering aan te passen.

 9. Klik in de leveringseditor op Add om een of meerdere berichten toe te voegen en de Content type.

  Voor meer informatie over de verschillende Content type beschikbaar, raadpleegt u Het inhoudstype definiëren.

 10. Wanneer uw levering correct wordt gecreeerd en gevormd, kunt u het naar het vroeger bepaalde doel verzenden.

  Voor meer informatie over het verzenden van een levering raadpleegt u Berichten verzenden.

 11. Na het verzenden van uw bericht, heb toegang tot uw rapport om de doeltreffendheid van uw levering te meten.

  Voor meer informatie over LINE rapporten, zie Toegangsrapporten.

Het inhoudstype definiëren defining-the-content

De inhoud van een LINE levering, moet u eerst berichttype aan uw levering toevoegen. Elk LINE de levering kan maximaal 5 berichten bevatten.

U kunt kiezen uit drie berichttypen:

De levering van een tekstbericht configureren configuring-a-text-message-delivery

NOTE
De <%@ include option='NmsServer_URL' %>/webApp/APP3?id=<%=escapeUrl(cryptString(visitor.id))%> kunt u een koppeling naar een webtoepassing opnemen in een LINE-bericht.

A Text message LINE De levering is een bericht dat in tekstvorm aan ontvangers wordt verzonden.

De configuratie voor dit type van bericht is gelijkaardig aan de configuratie van Text in een e-mail. Raadpleeg deze voor meer informatie page.

An Image and link LINE levering is een bericht dat aan ontvangers wordt verzonden in de vorm van een afbeelding die een of meerdere URL's kan bevatten.

U kunt het volgende gebruiken:

 • a Personalized image,

  note note
  NOTE
  U kunt de %SIZE% variabele om de beeldweergave te optimaliseren volgens de schermgrootte van het mobiele apparaat van de ontvanger.

 • een Image URL per apparaatschermgrootte,

  De Define images per device screen size kunt u verschillende afbeeldingsresoluties gebruiken om de zichtbaarheid van de levering op mobiele apparaten te optimaliseren. Alleen afbeeldingen met dezelfde hoogte en breedte worden ondersteund.

  Afbeeldingen kunnen worden gedefinieerd op basis van de schermgrootte:

  • 1040 px
  • 700 px
  • 460 px
  • 300 px
  • 240 px
  note caution
  CAUTION
  De grootte van 1040 x 1040 px is verplicht voor elke lijnafbeelding met koppeling.

  Vervolgens moet u alternatieve tekst toevoegen die op het mobiele apparaat van de ontvanger verschijnt.

 • en Links.

  De Links kunt u kiezen tussen verschillende lay-outs die de afbeelding verdelen in meerdere klikbare gebieden. U kunt dan elk van hen toewijzen een specifiek Link URL.

Een videoboodschap configureren configuring-a-video-message-delivery

A Video message LINE De levering is een bericht dat aan ontvangers in de vorm van een video wordt verzonden die een URL kan bevatten.

De Preview Image URL kunt u de URL toevoegen van een voorvertoning met een tekenlimiet van 1000. JPEG en PNG worden ondersteund met een maximale bestandsgrootte van 1 MB.

De Video Image URL kunt u de URL van het videobestand toevoegen met een tekenlimiet van 1000. Alleen MP4-indeling wordt ondersteund met een maximale bestandsgrootte van 200 MB.

Brede of lange video's kunnen worden bijgesneden wanneer deze op bepaalde apparaten worden afgespeeld.

Toegang tot rapporten accessing-reports

Nadat u de levering hebt verzonden, kunt u uw LINE rapporten via het menu Campaign Management > Deliveries van de Explorer.

NOTE
De het volgen rapporten wijzen op het klikthrough tarief. LINE houdt geen rekening met de open rente.

Voor LINE servicerapporten, toegang tot het menu Profiles and Targets > Services and Subscriptions > LINE-V2 van de Explorer tab. Klik vervolgens op de knop Reports in het deelvenster LINE service.

Voorbeeld: een gepersonaliseerd lijnbericht maken en verzenden example--create-and-send-a-personalized-line-message

In dit voorbeeld, gaan wij een tekstbericht en een beeld tot stand brengen en vormen die gegevens bevatten die volgens de ontvanger zullen worden gepersonaliseerd.

 1. Maak uw LINE levering door op de knop Create van de knop Campaign tab.

 2. Selecteer de LINE V2 delivery leveringssjabloon en naam van levering.

 3. Selecteer in het configuratievenster van uw levering de doelpopulatie.

  Raadpleeg voor meer informatie Doelpopulaties identificeren.

 4. Klikken Add om uw bericht te creëren en selecteer Content type.

  Hier willen we eerst een Text message.

 5. Plaats de cursor op de plaats waar u de gepersonaliseerde tekst wilt invoegen en klik op het vervolgkeuzepictogram en selecteer Visitor > First name.

 6. Volg dezelfde procedure om een afbeelding toe te voegen, door Image and links in de Message type vervolgkeuzelijst.

  Voeg uw Image URL.

 7. In de Links selecteert u de lay-out waarin de afbeelding wordt verdeeld in meerdere gebieden waarop kan worden geklikt.

 8. Wijs een URL toe aan elk gebied van uw afbeelding.

 9. Sla uw levering op en klik op Send om te analyseren en naar het doel te verzenden.

  De levering wordt verzonden naar het doel.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1