[Alleen op locatie/hybride]{class="badge yellow" title="Alleen van toepassing op on-premise en hybride implementaties"}

Ingebouwde Campaign Classic-pakketten installeren installing-campaign-standard-packages

Ingebouwde pakketten campaign-standard-packages

De ingebouwde pakketten bevatten een reeks eigenschappen die volgens uw behoeften en afhankelijk van uw contract kunnen worden geïnstalleerd. De volledige lijst van ingebouwde pakketten van de Campagne is beschikbaar hieronder.

CAUTION
U mag alleen pakketten installeren die overeenkomen met de opties die in uw licentieovereenkomst zijn vermeld.
De installatie van een nieuw pakket kan invloed hebben op al uw platform: het moet worden getest en gevalideerd voor de definitieve implementatie.
Nadat een pakket is geïnstalleerd, kunt u het niet verwijderen.
Neem als gehoste of hybride klant contact op met de Adobe om een nieuw ingebouwd pakket te implementeren.

Een ingebouwd pakket installeren:

 1. De wizard Pakket importeren openen vanuit Tools > Advanced > Import package in de Adobe Campaign-clientconsole.

 2. Selecteer Install a standard package.

 3. Controleer in de pakketlijst de pakketten die u wilt installeren.

  note note
  NOTE
  Wanneer een pakket grijs wordt weergegeven, betekent dit dat het al is geïnstalleerd of niet compatibel is met uw instantie. De compatibiliteit wordt in de onderstaande tabel beschreven.

  1. Klikken **Next** vervolgens **Start** om de pakketinstallatie te starten.

  Nadat de pakketten zijn geïnstalleerd, wordt op de voortgangsbalk weergegeven 100% en u kunt het volgende bericht in de installatielogboeken zien: Installation of packages successful.

 4. Close het installatievenster.

De pakketten zijn nu geïnstalleerd.

Lijst van uit-van-de-doos Pakketten list-of-standard-packages

In de volgende tabel worden alle ingebouwde pakketten voor campagnes weergegeven.

Pakket
Beschrijving
Instantietype
Aflevering
Controleert leveringen en uiteindelijke problemen die worden aangetroffen wanneer berichten worden verzonden. Meer informatie
Alles
Marketingcampagnes (Campagne)
Definieert, optimaliseert, voert en analyseert mededelingen en marketing campagnes uit. Meer informatie
Marketing
Marketing resources (MRM)
Controls marketing actions op een samenwerkingswijze door beheer en het volgen van de taken, de begrotingen en de marketing middelen te verstrekken. Meer informatie
Marketing
Aanbiedingsengine (interactie)
Reageert in real time tijdens een interactie met een bepaald contact (een klant of een doel) door hen één of verscheidene aangepaste aanbiedingen te maken. Optioneel. Meer informatie
Alles
Besturing van de aanbiedingsengine met uitvoeringsinstantie. Optioneel.
Pakket om op controleinstantie voor de motor van de Aanbieding (interactie) te installeren. Meer informatie
Marketing
De engine voor uitvoeringsinstanties aanbieden. Optioneel.
Pakket maken om te installeren op uitvoeringsinstanties voor de Offertenengine (interactie). Meer informatie
Midden, uitvoering
Sociale netwerken (sociale marketing)
Hiermee synchroniseert u Adobe Campaign met X (voorheen bekend als Twitter) en Facebook. Meer informatie
Alles
Transactionaal berichtenbeheer (Berichtcentrum - Controle)
Beheert triggerberichten die worden gegenereerd door gebeurtenissen die worden geactiveerd door informatiesystemen. Optioneel. Meer informatie
Marketing
Transactiebericht uitvoeren (Berichtcentrum - Uitvoering)
Zorgt voor een hogere beschikbaarheid en een beter beheer van de belasting. Optioneel. Meer informatie
Uitvoering
LINE-kanaal
Verstuurt leveringen met behulp van het LINE-kanaal met Adobe Campaign. Optioneel. Transactioneel overseinen (het pakket van het Centrum van het Bericht) verplicht. Meer informatie
Alles
Direct Mail Channel
Verstuurt leveringen via het directe-mailkanaal met Adobe Campaign. Optioneel. Meer informatie
Alles
Mobiel kanaal (SMS)
Verstuurt leveringen via het mobiele/sms-kanaal met Adobe Campaign. Optioneel. Meer informatie
Alles
Telefoonkanaal
Verzendt leveringen via het telefoonkanaal met Adobe Campaign. Gebruikt voor callcenter. Optioneel. Meer informatie
Alles
Mobiel App-kanaal
Gebruikt het Adobe Campaign-platform om gepersonaliseerde meldingen naar iOS- en Android-terminals te verzenden via apps. Optioneel. Meer informatie
Alles
Inhoudsbeheer
Hiermee maakt u periodieke nieuwsbrieven of websites en valideert en publiceert u uw berichten. Meer informatie
Online enquêtes (Enquêtemanager)
Hiermee maakt en beheert u onlineformulieren voor het toevoegen of wijzigen van profielgegevens, voor het abonneren, voor het opzeggen van abonnementen of voor het invoeren van wedstrijden. Optioneel. Meer informatie
Marketing
Marketing Analytics
Hiermee kunt u gegevens analyseren en meten, statistieken berekenen, het maken en berekenen van rapporten vereenvoudigen en optimaliseren. U kunt ook rapporten maken en doelpopulaties maken. Optioneel. Meer informatie
Marketing
Responsbeheer
Hiermee wordt het succes en de winstgevendheid van marketingcampagnes gemeten of worden voorstellen voor alle communicatiekanalen aangeboden. Optioneel. Meer informatie
Marketing
Toegang tot externe gegevens (Federated Data Access)
Verstrekt de Federated optie van de Toegang van Gegevens (FDA) om informatie te verwerken die in één of meerdere externe gegevensbestanden wordt opgeslagen zodat u tot externe gegevens kunt toegang hebben zonder de structuur van de gegevens van Adobe Campaign te veranderen. Optioneel. Meer informatie
Alles
Campagne optimaliseren
Controles, filters en controleren het verzenden van leveringen zodat de verzonden berichten het best aan de behoeften en de verwachtingen van klanten voldoen, in overeenstemming met het beleid van het bedrijfs communicatie. Optioneel. Meer informatie
Marketing
Leverbaarheidscontrole (e-maillevering)
Meet het succes van uw campagnes die uw ontvangers' inbox zonder stuitend bereiken, of als spam worden gemerkt. Optioneel. Meer informatie
Alles
Couponbeheer
Hiermee maakt u een set coupons die u kunt toevoegen aan de volgende marketingaanbiedingen. Optioneel. Meer informatie
Marketing
Inbox Rendering (IR)
Hiermee kunt u een voorvertoning weergeven van het bericht dat is verzonden in de verschillende contexten waarin het kan worden ontvangen en de compatibiliteit van grote desktops en toepassingen controleren. Optioneel. Meer informatie
Marketing
Centrale/lokale Marketing (Distributed Marketing)
Voert samenwerkingscampagnes uit tussen centrale entiteiten (hoofdkantoor, marketingafdelingen, enz.) en lokale entiteiten (verkooppunten, regionale agentschappen, enz.). Optioneel. Meer informatie
Marketing
CRM-connectoren
Verschillende CRM-connectors waarmee u uw Adobe Campaign-platform kunt koppelen aan systemen van derden. Meer informatie
Marketing
Webanalytische connectors
Hiermee staat u Adobe Campaign en Adobe Analytics toe om te communiceren via het connectorpakket Web Analytics. Niet compatibel met Transactioneel overseinen (het pakket van het Centrum van het Bericht). Meer informatie
Marketing
AEM integratie
Hiermee kunt u de inhoud van uw e-mailleveringen en uw formulieren rechtstreeks in Adobe Experience Manager beheren, zodat u kunt profiteren van AEM functies voor het bewerken van inhoud en de leveringsmogelijkheden van Adobe Campaign. Meer informatie
Marketing
Integratie van Adobe Experience Cloud-publiek
Hiermee kunt u soorten publiek/segmenten uitwisselen en delen met Adobe Experience Cloud-oplossingen en -toepassingen. Vereist IMS. Meer informatie
Marketing
Integratie met Adobe Experience Cloud
Hiermee kunt u soorten publiek/segmenten van verschillende Adobe Experience Cloud-oplossingen importeren en exporteren naar Adobe Campaign. Optioneel. Meer informatie
Marketing
Privacygegevensbeschermingsverordening
Bevat extra functionaliteit om u te helpen met uw naleving van de Privacy in Campaign Classic. Meer informatie
Alles
Overschakelen naar middelmatig bronnen
Geeft details over de installatie en configuratie van een server voor midsourcing, alsook over de implementatie van een instantie die derden in staat stelt berichten te verzenden in de modus voor midsourcing. Optioneel. Meer informatie
Marketing
Middelsourcingsplatform
Deze configuratie is een optimale middenoplossing tussen een ontvangen (ASP) configuratie en internalisering. De naar buiten gerichte uitvoeringscomponenten worden uitgevoerd op een "mid-sourcing"-server die wordt gehost op Adobe Campaign. Optioneel. Meer informatie
Midden-sourcing
AMP-ondersteuning
Hiermee kunt u het nieuwe interactieve AMP gebruiken voor e-mailindeling en dynamische e-mailberichten verzenden. Optioneel. Meer informatie
Alles
ACS Connector (afgekeurd)
Bridges Adobe Campaign v7 en Adobe Campaign Standard. Het is een geïntegreerde eigenschap in Campagne v7 die automatisch gegevens aan Campaign Standard herhaalt, die het beste van beide toepassingen verenigt. Optioneel.
Marketing

Message Center-pakket message-center-package

U moet leveringskanalen installeren (E-mail, Mobiel kanaal, Mobiel App-kanaal, LINE, enz.) voordat u het Transactiebericht installeert (Message Center-pakket). Als u een project van het Centrum van het Bericht van het e-mail-enige bent begonnen, en een nieuw kanaal daarna moet toevoegen, moet u deze stappen volgen:

 1. Installeer het nieuwe kanaal, bijvoorbeeld Mobiel kanaal, met de wizard Pakket importeren ( Tools > Advanced > Import package > Adobe Campaign package).

 2. Het bestand importeren ( Tools > Advanced > Import package > File) en selecteer:

  code language-none
  \datakit\nms\[Your language]\package\messageCenter.xml
  
 3. In de XML data content to import, slechts het leveringsmalplaatje houden van het Centrum van het Bericht dat aan het verwante kanaal beantwoordt. Als u bijvoorbeeld de opdracht Mobiel kanaal, alleen de entiteiten element dat overeenkomt met het Mobile transactional message (smsTriggerMessage) sjabloon. Als u de Mobiel App-kanaal, alleen de Transactiebericht van iOS sjablonen (iosTriggerMessage) en Transactiebericht van Android (androidTriggerMessage).

LINE kanaalinstelling line-package

Als u de opdracht LINE kanaal, moet u eerst installeren LINE pakket.

In de context van een midsourcingconfiguratie, moet u:

 • Installeer de LINE pakket op zowel de Marketing als de instantie MID

 • Stel de LINE externe rekening op de markt om naar het midden van de instantie te wijzen door de leveringsmodus te wijzigen. Meer informatie

 • Stel de LINE referenties in de externe account op de instantie MID.

CAUTION
De leveringsmalplaatjes van het Centrum van het Bericht voor LINE kanaal is niet beschikbaar als de pakketten van het Berichtencentrum zijn geïnstalleerd vóór LINE.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1