Campagnetypologieën about-campaign-typologies

De Optimalisering van de campagne is de module van Adobe Campaign die u de verzendende leveringen laat controleren, filtreren en controleren. Om conflicten tussen campagnes te vermijden kan Adobe Campaign diverse combinaties testen door specifieke beperkingsregels toe te passen. Dit garandeert dat de verzonden berichten voldoen aan de behoeften en verwachtingen van klanten en het communicatiebeleid van het bedrijf.

Ontdek deze functie in video

NOTE
Afhankelijk van uw aanbieding kan de optimalisatie van de campagne worden opgenomen of een invoegtoepassing. Controleer hiervoor uw licentieovereenkomst.

Typologische regels typology-rules

Met Adobe Campaign kunt u vier typen typologische regels ontwerpen en toepassen:

 • Filteren regels waarmee u een deel van het doel kunt uitsluiten op basis van criteria. Raadpleeg voor meer informatie hierover Filterregels.
 • Druk regels die u in staat stellen om vermoeidheid bij het in de handel brengen te beheersen. Raadpleeg voor meer informatie hierover Regels voor druk.
 • Capaciteit regels waarmee u de belasting kunt beperken om optimale verwerkingsomstandigheden te garanderen. Raadpleeg voor meer informatie hierover Beheerscapaciteit.
 • Besturing regels waarmee u de geldigheid van berichten kunt controleren voordat deze worden verzonden. Raadpleeg voor meer informatie hierover Controlevoorschriften.

Zodra zij zijn gecreeerd, worden de typologieregels gegroepeerd in campagnetypologieën die in leveringen van verwijzingen worden voorzien. Zie Typologieën toepassen.

Typologieën typologies

Een campagnemetypologie kan verschillende typologieregels, maar een levering kan slechts naar één typologie verwijzen.

De Rules kunt u de toe te passen typologische regels toevoegen, verwijderen of bekijken.

Typologieën toepassen applying-typologies

De stappen voor het maken en toepassen van een typologie voor uw leveringen worden hieronder weergegeven:

 1. Maak typologische regels.

  De typologische regels zijn te vinden in de Administration > Campaign management > Typology management > Typology rules knooppunt.

  De verschillende regels die beschikbaar zijn in Campagne worden beschreven in de volgende secties: verkoopdrukregels, capaciteitsregels, controlevoorschriften en filterregels.

 2. Maak een typologie en verwijs naar de regels die u erin hebt gemaakt.

  De typologieën zijn toegankelijk via Administration > Campaign Management > Typology management > Typologies knooppunt.

 3. Vorm uw levering om de typologie te gebruiken u creeerde. Raadpleeg deze sectie voor meer informatie.

 4. Test en controleer het gedrag door campagnesimulaties. Raadpleeg voor meer informatie over campagnesimulaties deze sectie.

Tijdens de voorbereiding van de levering worden ontvangers uitgesloten wanneer aan het criterium wordt voldaan. U kunt logboeken controleren om uitsluitingen te controleren. Er zijn gevallen van monstergebruik voor de druktypologische regels beschikbaar in: deze pagina.

Zelfstudievideo's typologies-video

Hoe stelt u vermoeidheidsbeheer in met behulp van typologische regels

In deze video wordt uitgelegd hoe u vermoeidheidsbeheer in Adobe Campaign kunt implementeren door gebruik te maken van typologische regels.

Hoe stelt u vermoeidheidsbeheer in met behulp van vooraf gedefinieerde filters

Moeheidsbeheer bepaalt de frequentie en de hoeveelheid van de berichten om de ontvangers niet te overspoelen. Als u niet de module van de campagneroptimalisering in uw campagneinstantie hebt, kunt u een vooraf bepaald filter vormen dat de doelbevolking door het aantal ontvangen berichten zal filtreren Deze video verklaart hoe te om vermoeidheidsbeheer in Adobe Campaign Classic uit te voeren door filters te gebruiken.

Er zijn aanvullende instructievideo's beschikbaar voor campagnes hier.

Verwante onderwerpen

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1