[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

Interactieve content definiëren defining-interactive-content

Met Adobe Campaign kunt u de interactieve AMP voor e-mail -indeling, waarmee onder bepaalde omstandigheden dynamische e-mailberichten kunnen worden verzonden.

Met AMP voor e-mail kunt u:

 • Test het leveren van AMP-e-mails naar specifieke adressen die correct zijn geconfigureerd.
 • Verzend AMP-e-mails naar Gmail- of Mail.ru-adressen nadat u zich hebt geregistreerd bij de betreffende providers.

Ga voor meer informatie over het testen en verzenden van AMP-e-mails naar deze sectie.

Deze functie is beschikbaar via een speciaal pakket in Adobe Campaign. Afhankelijk van uw machtigingen en uw implementatiemodel kunt u dit pakket installeren of de Adobe bereiken om het voor u te installeren.

NOTE
Voor hybride en gehoste architecturen moet het pakket op alle servers worden geïnstalleerd, inclusief de server voor midsourcing en de uitvoeringsinstantie.

Informatie over AMP voor e-mail about-amp-for-email

Gebruik de AMP voor e-mail nieuwe indeling om AMP-componenten in uw berichten op te nemen en de e-mailervaring te verbeteren met rijke en activeerbare inhoud. Met moderne appfunctionaliteit die direct beschikbaar is in e-mails, kunnen ontvangers dynamisch communiceren met de content van het bericht zelf.

Bijvoorbeeld:

 • E-mails die met AMP zijn geschreven, kunnen interactieve elementen bevatten, zoals afbeeldingscarrousels.
 • De inhoud wordt bijgewerkt in het bericht.
 • Ontvangers kunnen reageren op een formulier zonder hun postvak IN te vullen.

AMP for Email is compatibel met bestaande e-mails. De AMP-versie van het bericht is in de e-mail ingesloten als een nieuw MIME-onderdeel, naast de HTML en/of onbewerkte tekst, waardoor compatibiliteit tussen alle e-mailclients wordt gegarandeerd.

Voor meer informatie over de AMP voor e-mailindeling, specificatie en vereisten raadpleegt u de documentatie voor AMP-ontwikkelaars.

Ontdek deze functie in video

Belangrijke stappen voor het gebruik van AMP voor e-mail met Adobe Campaign key-steps-to-use-amp

Volg onderstaande stappen om een AMP-e-mail met Adobe Campaign te testen en te verzenden:

 1. Installeer de AMP support pakket. Zie Ingebouwde pakketten voor campagne installeren.

 2. Maak een e-mail en maak uw AMP-inhoud in Adobe Campaign. Zie AMP-e-mailinhoud samenstellen met Adobe Campaign.

 3. Zorg ervoor dat u voldoet aan alle leveringsvereisten van de e-mailproviders die de AMP-indeling ondersteunen. Zie AMP voor vereisten voor e-maillevering.

 4. Wanneer u uw doel definieert, moet u ontvangers selecteren die de AMP-indeling kunnen weergeven. Zie Een AMP-e-mail als doel instellen.

  note note
  NOTE
  U kunt momenteel alleen AMP-e-mails leveren aan specifieke e-mailadressen (voor testdoeleinden) of daarna registratie met de ondersteunde e-mailclients.
 5. Verzend uw e-mail zoals u gewoonlijk zou doen. Zie Een AMP-e-mail verzenden.

AMP-e-mailinhoud maken in Adobe Campaign build-amp-email-content

Voer de onderstaande stappen uit om een e-mailbericht te maken in de AMP-indeling.

IMPORTANT
Zorg ervoor dat u de AMP volgt voor e-mailvereisten en specificaties die in de documentatie voor AMP-ontwikkelaars. U kunt ook de AMP voor best practices voor e-mail.
 1. Selecteer een sjabloon wanneer u uw e-maillevering maakt.

  note note
  NOTE
  Een specifieke AMP-sjabloon bevat een voorbeeld van de belangrijkste mogelijkheden die u kunt gebruiken: productvermelding, carrousel, dubbele aanmelding, enquête en geavanceerde serveraanvraag.
 2. Klik op de knop AMP content tab.

 3. Bewerk de AMP-inhoud naar wens.

  note note
  NOTE
  Voor meer informatie over het samenstellen van uw eerste AMP-e-mail raadpleegt u de documentatie voor AMP-ontwikkelaars.

  U kunt bijvoorbeeld de component met de productlijst van de AMP-sjabloon gebruiken en een lijst bijhouden met producten van een systeem van derden of zelfs binnen Adobe Campaign. Wanneer u een prijs of een ander element aanpast, wordt het automatisch weerspiegeld wanneer de ontvangers e-mail van hun brievenbus openen.

 4. Pas uw AMP-inhoud naar wens aan, zoals u gewoonlijk doet met de HTML-indeling in Adobe Campaign, met personalisatievelden en aanpassingsblokken.

 5. Wanneer u klaar bent met bewerken, selecteert u de volledige AMP-inhoud en kopieert u deze naar de AMP-webvalidatie of een vergelijkbare website.

  note note
  NOTE
  Zorg ervoor dat u AMP4 E-MAIL in de vervolgkeuzelijst boven aan het scherm.

  Fouten worden inline gemarkeerd.

  note note
  NOTE
  De AMP-editor van Adobe Campaign is niet ontworpen voor validatie van inhoud. Een externe website gebruiken, zoals de AMP-webvalidatie om te controleren of de inhoud correct is.
 6. Breng zo nodig wijzigingen aan totdat de AMP-inhoud de validatie doorgeeft.

 7. Kopieer de gevalideerde inhoud naar een voorvertoning van de inhoud AMP Playground of een vergelijkbare website.

  note note
  NOTE
  Zorg ervoor dat u AMP voor e-mail in de vervolgkeuzelijst boven aan het scherm.

  note note
  NOTE
  U kunt uw AMP-inhoud niet rechtstreeks in Adobe Campaign voorvertonen. Een externe website gebruiken, zoals AMP Playground.
 8. Ga terug naar Adobe Campaign en kopieer uw gevalideerde inhoud naar de AMP content tab.

 9. Schakel over naar de HTML content of Text content en definieert inhoud voor ten minste een van deze twee indelingen.

  note important
  IMPORTANT
  Als uw e-mail niet naast de AMP-inhoud een HTML- of onbewerkte tekstversie bevat, kan deze niet worden verzonden.

AMP voor vereisten voor e-maillevering amp-for-email-delivery-requirements

Wanneer u AMP-inhoud maakt in Adobe Campaign, moet u voldoen aan de voorwaarden voor het verzenden van een dynamische e-mail, die specifiek zijn voor de e-mailproviders van uw ontvangers.

Momenteel ondersteunen twee e-mailproviders het testen van deze indeling: Gmail en Mail.ru.

Alle stappen en specificaties die vereist zijn om levering met AMP-indeling op Gmail-accounts te testen, worden in de corresponderende Gmail, en Mail.ru documentatie voor ontwikkelaars.

Met name moet aan de volgende eisen worden voldaan:

 • Volg de beveiligingsvereisten voor AMP die specifiek gelden voor Gmail, en Mail.ru.
 • Het AMP MIME-onderdeel moet een geldig AMP-document.
 • Het AMP MIME-onderdeel moet kleiner zijn dan 100 kB.

U kunt ook de Tips en bekende beperkingen voor Gmail documentatie.

Een AMP-e-mail sturen targeting-amp-email

U kunt momenteel in twee stappen experimenteren met het verzenden van een AMP-e-mail:

 1. Met Adobe Campaign kunt u testen of een dynamische e-mail met AMP-functionaliteit wordt geleverd aan geselecteerde e-mailadressen die correct zijn geconfigureerd, om de inhoud en het gedrag ervan te controleren. Zie AMP-e-maillevering testen voor geselecteerde adressen.

 2. Nadat u de test hebt uitgevoerd, kunt u een levering of een campagne verzenden als onderdeel van het AMP for Email-programma door u te registreren bij de desbetreffende e-mailprovider(s) om uw senderdomein toe te voegen aan de lijst van gewenste personen. Zie E-mails met AMP leveren door zich te registreren bij een e-mailprovider.

AMP-e-maillevering testen voor geselecteerde adressen testing-amp-delivery-for-selected-addresses

U kunt testen hoe dynamische berichten van Adobe Campaign naar geselecteerde e-mailadressen worden verzonden.

NOTE
Alleen Gmail en Mail.ru ondersteunen het testen van de AMP-indeling.

Voor Gmail, moet u eerst de afzenderadres(sen) toevoegen u aan de lijst van gewenste personen gebruikt om van Adobe Campaign voor de rekeningen te leveren Gmail u richt.

Dit doet u als volgt:

 1. Controleer of de optie voor het inschakelen van dynamische e-mail is ingeschakeld bij de desbetreffende e-mailprovider(s).
 2. Kopieer het afzenderadres dat in de levering wordt getoond From veld en plak dit in de juiste sectie voor de accountinstellingen van uw e-mailprovider.

Voor meer informatie raadpleegt u de Gmail ontwikkelaarsdocumentatie.

Als u wilt testen of een AMP-e-mailadres naar een Mail.ru-adres wordt verzonden, voert u de stappen uit de Mail.ru-ontwikkelaarsdocumentatie (Als u een gebruiker bent ).

E-mails met AMP leveren door zich te registreren bij een e-mailprovider delivering-amp-emails-by-registering

U kunt experimenteren met het leveren van dynamische e-mailberichten door u te registreren bij de ondersteunde e-mailproviders, zodat uw senderdomein wordt toegevoegd aan de lijst van gewenste personen.

NOTE
Alleen Gmail en Mail.ru ondersteunen de AMP-indeling.

Als u eenmaal met een paar adressen bent getest, kunt u AMP-e-mails naar elk Gmail-adres sturen. Hiervoor moet u zich registreren bij Google en wachten op het antwoord. Volg de stappen in het dialoogvenster Gmail ontwikkelaarsdocumentatie. Nadat je bent ingeschreven, word je een geautoriseerde afzender.

Als u AMP-e-mails naar Mail.ru-adressen wilt verzenden, voert u de vereisten en stappen uit die in het dialoogvenster Mail.ru-ontwikkelaarsdocumentatie (Als u een e-mailafzender bent ).

Een AMP-e-mail verzenden sending-amp-email

Zodra uw AMP-inhoud en -fallback klaar zijn en u een compatibel doel hebt gedefinieerd, kunt u de e-mail verzenden zoals u dat gewoonlijk doet.

Momenteel ondersteunen alleen Gmail en Mail.ru de AMP-indeling onder bepaalde omstandigheden. U kunt adressen van andere e-mailleveranciers richten, maar zij zullen de HTML of gewone tekstversie van uw e-mail ontvangen.

IMPORTANT
Als uw e-mail niet naast de AMP-inhoud een HTML- of onbewerkte tekstversie bevat, kan deze niet worden verzonden.

De overeenkomende ontvangers hebben de AMP-versie van de e-mail die in hun postvak wordt weergegeven.

Bijvoorbeeld, als u een productlijst in uw e-mail opnam, wanneer het uitgeven van de prijzen in een derdesysteem, zullen de prijzen automatisch worden aangepast telkens als uw ontvangers de e-mail opnieuw in hun brievenbus openen.

NOTE
U kunt een regel voor e-mailverwerking maken om te voorkomen dat bepaalde domeinen AMP-e-mails ontvangen. Zie E-mailindelingen beheren.
Standaard worden de AMP inclusion optie is ingesteld op No.

Video over zelfstudie amp-email-video

In de onderstaande video wordt uitgelegd hoe u AMP in Adobe Campaign kunt activeren en krijgt u een voorbeeld van het gebruik.

Er zijn aanvullende instructievideo's beschikbaar voor campagnes hier.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1