[Alleen op locatie/hybride]{class="badge yellow" title="Alleen van toepassing op on-premise en hybride implementaties"}

Technische e-mailconfiguraties email-deliverability

Overzicht overview

In de volgende sectie vindt u een overzicht van de configuratie die is vereist voor het beheer van de uitvoer van Adobe Campaign-instanties bij het verzenden van e-mails.

NOTE
Sommige configuraties kunnen slechts door Adobe voor plaatsingen worden uitgevoerd die door Adobe worden ontvangen, bijvoorbeeld, om tot de server en de dossiers van de instantieconfiguratie toegang te hebben. Voor meer informatie over de verschillende implementaties raadpleegt u de Hostmodellen van deze pagina.

Raadpleeg voor meer informatie over de concepten en beste praktijken met betrekking tot de leverbaarheid met Adobe Campaign het volgende sectie.

Voor een diepgaandere analyse van de leverbaarbaarheid, met inbegrip van alle technische aanbevelingen met betrekking tot het efficiënt verzenden en ontvangen van e-mails door een Adobe-platform, raadpleegt u de Handleiding voor beste praktijken bij de levering van Adobe.

Werkwijze operating-principle

Het is mogelijk om de uitvoer van een of meer Adobe Campaign-instanties te beheren om het aantal verzonden e-mails te beperken, afhankelijk van een domein. U kunt de uitvoer bijvoorbeeld beperken tot 20.000 per uur voor yahoo.com adressen, terwijl het vormen van 100.000 berichten per uur voor alle andere domeinen.

De output van het bericht moet voor elk IP adres worden gecontroleerd dat door de leveringsservers wordt gebruikt (mta). Meerdere mta Onderverdeeld over verscheidene machines en die tot verschillende instanties van Adobe Campaign behoren kunnen het zelfde IP adres voor e-maillevering delen: een proces moet opstelling zijn om het gebruik van deze IP adressen te coördineren.

Dit is wat stat doet het: het door:sturen alle verbindingsverzoeken en berichten die naar de postservers voor een reeks IP adressen moeten worden verzonden. De statistiekserver houdt leveringen bij en kan verzending op basis van ingestelde quota in- of uitschakelen.

 • De statistische server (stat) is gekoppeld aan een Adobe Campaign-basis om de configuratie te laden.
 • De leveringsservers (mta) gebruikt u een UDP om contact op te nemen met een statistische server die niet altijd bij hun eigen instantie hoort.

Leveringsservers delivery-servers

De mta module verspreidt berichten aan zijn mtachild onderliggende modules. Elk mtachild bereidt berichten voor alvorens om een vergunning van de statistiekserver te verzoeken, en hen te verzenden.

De stappen zijn als volgt:

 1. De mta selecteert in aanmerking komende berichten en wijst deze toe aan een beschikbare mtachild.
 2. De mtachild laadt alle informatie die nodig is voor het samenstellen van het bericht (inhoud, personalisatie-elementen, bijlagen, afbeeldingen, enz.) en stuurt het bericht door naar de E-mailverkeer schalen.
 3. Zodra de vormgever van het e-mailverkeer de vergunning van de statistiekserver (smtp-status), wordt het bericht verzonden naar de ontvanger.

Statistieken en beperkingen van e-mailservers email-server-statistics-and-limitations

De statistische server onderhoudt de volgende statistieken voor elke e-mailserver die berichten ontvangt:

 • Aantal open point-in-time verbindingen,
 • Aantal verzonden berichten in het laatste uur,
 • Snelheid van geslaagde/geweigerde verbindingen,
 • Het tarief van verbindingen aan onbereikbare servers.

Tegelijkertijd laadt de module een lijst met beperkingen voor bepaalde e-mailservers:

 • maximumaantal gelijktijdige aansluitingen,
 • Maximum aantal berichten per uur,
 • Maximum aantal berichten per verbinding.

IP-adressen beheren managing-ip-addresses

De statistiekserver kan verscheidene instanties of verscheidene machines met het zelfde openbare IP adres combineren. Het is daarom niet verbonden met een specifieke instantie, maar het moet een instantie contacteren om beperkingen per domein terug te krijgen.

De statistieken van de levering worden gehouden voor elke doel MX en voor elke bronIP. Als het doeldomein bijvoorbeeld 5 MX heeft en het platform 3 verschillende IP-adressen kan gebruiken, kan de server maximaal 15 reeksen indicatoren voor dit domein beheren.

Het bronIP adres past het openbare IP adres, d.w.z. het adres aan zoals het door de verre e-mailserver wordt gezien. Dit IP adres kan van het adres van de machine verschillend zijn die gastheren mta, als een NATIONAAL router wordt verstrekt. Dit is waarom de statistiekserver een herkenningsteken gebruikt dat openbare IP (publicId). De koppeling tussen het lokale adres en deze id wordt gedeclareerd in het dialoogvenster serverConf.xml configuratiebestand. Alle parameters die beschikbaar zijn in het dialoogvenster serverConf.xml worden vermeld in deze sectie.

Uitvoercontrole van levering delivery-output-controlling

Om berichten aan e-mailservers te leveren, E-mailverkeer schalen de component verzoekt om een verbinding van de statistiekenserver. Nadat het verzoek is geaccepteerd, wordt de verbinding geopend.

Voordat de berichten worden verzonden, vraagt de module 'tokens' van de server. Dit zijn over het algemeen reeksen van minstens 10 tokens, die het aantal vragen aan de server verminderen.

De server slaat alle statistieken op met betrekking tot verbindingen en leveringen. In geval van het opnieuw opstarten, wordt de informatie tijdelijk verloren: elke cliënt houdt een lokaal exemplaar van hun verzendende statistieken bij en keert hen aan de server op regelmatige basis (om de 2 minuten) terug. De server kan de gegevens vervolgens opnieuw samenvoegen.

In de volgende secties wordt de verwerking van een bericht door de E-mailverkeer schalen component.

Berichtlevering message-delivery

Wanneer een bericht wordt verzonden, zijn er 3 mogelijke resultaten:

 1. Succes: het bericht is verzonden. Het bericht wordt bijgewerkt.

 2. Bericht mislukt: de gecontacteerde server verwierp het bericht voor de gekozen ontvanger. Dit resultaat komt overeen met de retourcodes 550 tot en met 599, maar er kunnen uitzonderingen worden gedefinieerd.

 3. Sessie mislukt (voor 5.11 naar boven): als de mta ontvangt een antwoord voor dit bericht, wordt het bericht verlaten (verwijs naar Berichten verlaten). Het bericht wordt naar een ander pad verzonden of ingesteld op In behandeling als er geen andere paden beschikbaar zijn (zie Bericht in behandeling).

  note note
  NOTE
  A pad is een verbinding tussen de Adobe Campaign mta en het doel mta. De Adobe Campaign mta kan van verscheidene beginIPs en verscheidene doeldomeinIPs kiezen.

Berichten verlaten message-abandonment

Verlaten berichten zijn teruggekeerd aan mta en niet meer door de mtachild.

De mta beslist over de procedure voor dit bericht (terugwinning, stopzetting, quarantaine, enz.) afhankelijk van de antwoordcode en de regels.

Bericht in behandeling message-pending

Een bericht wordt toegevoegd wanneer het in de actieve rij aankomt en er geen beschikbare wegen zijn.

Een pad wordt doorgaans als niet beschikbaar gemarkeerd voor een variabele hoeveelheid tijd na een verbindingsfout. De periode van onbeschikbaarheid is afhankelijk van de frequentie en leeftijd van fouten.

Configuratie van de Statistieken-server statistics-server-configuration

De statistiekenserver kan door verscheidene instanties worden gebruikt: het moet onafhankelijk van de instanties worden gevormd die het zullen gebruiken.

Begin door het gegevensbestand te bepalen van Adobe Campaign dat de configuratie zal ontvangen.

Configuratie starten start-configuration

Standaard worden de stat wordt voor elke instantie gestart. Wanneer de instanties op de zelfde machine worden samengevoegd, of wanneer de instanties het zelfde IP adres delen, wordt één enkele statistiekserver gebruikt: de anderen moeten worden onbruikbaar gemaakt.

Definitie van de serverpoort definition-of-the-server-port

Door gebrek, luistert de statistiekserver op haven 7777. Deze poort kan worden gewijzigd in het dialoogvenster serverConf.xml bestand. Alle parameters die beschikbaar zijn in het dialoogvenster serverConf.xml worden vermeld in deze sectie.

<stat port="1234"/>

MX-configuratie mx-configuration

IMPORTANT
Voor gehoste of hybride installaties, als u een upgrade hebt uitgevoerd naar de Enhanced MTAde MX management de leveringsproductieregels worden niet meer gebruikt. Verbeterde MTA gebruikt zijn eigen MX regels die het toestaan om uw productie door domein aan te passen die op uw eigen historische e-mailreputatie wordt gebaseerd, en op real time terugkoppelen die uit de domeinen komt waar u e-mails verzendt.

Informatie over MX-regels about-mx-rules

NOTE
Deze sectie en de onderstaande secties zijn alleen van toepassing op installaties op locatie en op gehoste/hybride installaties die gebruikmaken van de oude Campagne MTA.

MX-regels (Mail eXchanger) zijn de regels die de communicatie tussen een verzendende server en een ontvangende server beheren.

Deze regels worden automatisch elke ochtend om 6AM (servertijd) opnieuw geladen om de cliëntinstantie regelmatig te leveren.

Afhankelijk van de materiaalcapaciteiten en het interne beleid, zal ISP een vooraf bepaald aantal verbindingen en berichten per uur goedkeuren. Deze variabelen kunnen automatisch door het ISP systeem afhankelijk van de reputatie van IP worden gewijzigd en domein verzenden. Via zijn leverbaarheidsplatform, beheert Adobe Campaign meer dan 150 specifieke regels door ISP, en, daarnaast, één generische regel voor andere domeinen.

Het maximumaantal verbindingen hangt niet uitsluitend van het aantal openbare IP adressen af die door MTA worden gebruikt.

Bijvoorbeeld, als u 5 verbindingen in de MX regels hebt toegestaan en u 2 openbare IPs hebt gevormd zou u kunnen denken dat u niet meer dan 10 verbindingen kunt hebben gelijktijdig die aan dit domein worden geopend. Dit is niet waar, in feite verwijst het maximumaantal verbindingen naar een weg en een weg die een combinatie van één van onze MTA openbare IPs en openbaar IP van MTA van de cliënt MTA is.

In het onderstaande voorbeeld heeft de gebruiker twee openbare IP-adressen geconfigureerd en is het domein yahoo.com.

user:~ user$ host -t mx yahoo.com
        yahoo.com mail is handled by 1 mta5.am0.yahoodns.net.
        yahoo.com mail is handled by 1 mta6.am0.yahoodns.net.
        yahoo.com mail is handled by 1 mta7.am0.yahoodns.net.

MX-records voor yahoo.com vertellen ons dat yahoo.com 3 Mail Exchange-apparaten heeft. Om de Peer Uitwisseling van de Post aan te sluiten, gaat MTA om het IP adres van IP van DNS verzoeken.

user:~ user$ host -t a mta5.am0.yahoodns.net
        mta5.am0.yahoodns.net has address 98.136.216.26
        mta5.am0.yahoodns.net has address 98.136.217.202
        mta5.am0.yahoodns.net has address 98.138.112.38
        mta5.am0.yahoodns.net has address 66.196.118.37
        mta5.am0.yahoodns.net has address 63.250.192.46
        mta5.am0.yahoodns.net has address 66.196.118.240
        mta5.am0.yahoodns.net has address 98.136.217.203
        mta5.am0.yahoodns.net has address 98.138.112.35

Voor deze record kan de gebruiker contact opnemen met 8 peer-IP-adressen. Aangezien de gebruiker 2 openbare IP adressen heeft, geeft dit hen 8 * 2 = 16 combinaties om de yahoo.com postservers te bereiken. Elk van deze combinaties wordt een pad genoemd.

De tweede MX-record wordt weergegeven als:

user:~ user$ host -t a mta6.am0.yahoodns.net
        mta6.am0.yahoodns.net has address 98.138.112.38
        mta6.am0.yahoodns.net has address 98.136.216.26
        mta6.am0.yahoodns.net has address 63.250.192.46
        mta6.am0.yahoodns.net has address 66.196.118.35
        mta6.am0.yahoodns.net has address 98.136.217.203
        mta6.am0.yahoodns.net has address 98.138.112.32
        mta6.am0.yahoodns.net has address 98.138.112.37
        mta6.am0.yahoodns.net has address 66.196.118.33

4 van deze 8 IP-adressen worden al gebruikt in mta5 (98.136.216.26, 98.138.112.38, 63.250.192.46 en 98.136.217.203). Met deze record kan de gebruiker 4 nieuwe IP-adressen gebruiken. De derde MX-record doet hetzelfde.

In totaal, hebben wij 16 verre IP adressen. In combinatie met onze 2 lokale openbare IPs hebben wij 32 wegen om yahoo.com postservers te bereiken.

NOTE
Als 2 MX- verslagen van verwijzingen voorzien het zelfde IP adres, zal dit tellen als één weg en niet twee.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van het gebruik van MX-regels:

In het onderstaande voorbeeld heeft de gebruiker een limiet van 10.000 berichten per uur voor een bepaald domein, maar de MTA-productiecapaciteit is hoger dan deze limiet.

In dit geval, is het verkeer verdeeld in 12 periodes van 5 minuten voor elk uur, en de echte grens is 833 berichten per periode.

Deze berichten worden zo snel mogelijk verzonden.

MX-beheer configureren configuring-mx-management

De voor MX in acht te nemen regels zijn vastgelegd in de MX management document van de Administration > Campaign Management > Non deliverables Management > Mail rule sets knooppunt van de structuur.

Als de MX management Het document bestaat niet in het knooppunt. U kunt het handmatig maken. Dit doet u als volgt:

 1. Maak een nieuwe set regels voor e-mail.

 2. Kies de optie MX management -modus.

 3. Enter defaultMXRules in de Internal name veld.

Als u rekening wilt houden met wijzigingen, moet u de statistische server opnieuw starten.

Om de configuratie opnieuw te laden zonder de statistiekenserver opnieuw te beginnen, gebruik het volgende bevel op de machine die gastheren de server: nlserver stat -reload

NOTE
Deze opdrachtregel heeft de voorkeur boven opnieuw starten van server. Zo wordt voorkomen dat statistische gegevens die zijn verzameld voordat het opnieuw opstarten verloren gaat en worden pieken in gebruik voorkomen die in strijd kunnen zijn met de quota die in de MX-regels zijn vastgelegd.

MX-regels configureren configuring-mx-rules

De MX management In dit document worden alle domeinen weergegeven die aan een MX-regel zijn gekoppeld.

Deze regels worden op volgorde toegepast: de eerste regel waarvan het MX-masker compatibel is met de beoogde MX wordt toegepast.

De volgende parameters beschikbaar voor elke regel zijn:

 • MX mask: domein waarop de regel wordt toegepast. Elke regel bepaalt een adresmasker voor MX. Elke MX waarvan de naam overeenkomt met dit masker is daarom in aanmerking. Het masker kan "*" en "?" algemene tekens.

  De volgende adressen zijn bijvoorbeeld:

  • a.mx.yahoo.com
  • b.mx.yahoo.com
  • c.mx.yahoo.com

  zijn compatibel met de volgende maskers:

  • *.yahoo.com
  • ?.mx.yahoo.com

  Voor het e-mailadres foobar@gmail.com is het domein bijvoorbeeld gmail.com en de MX-record is:

  code language-none
  gmail.com mail exchanger = 20 alt2.gmail-smtp-in.l.google.com.
  gmail.com mail exchanger = 10 alt1.gmail-smtp-in.l.google.com.
  gmail.com mail exchanger = 40 alt4.gmail-smtp-in.l.google.com.
  gmail.com mail exchanger = 5 gmail-smtp-in.l.google.com.
  gmail.com mail exchanger = 30 alt3.gmail-smtp-in.l.google.com.
  

  In dit geval geldt de MX-regel *.google.com wordt gebruikt. Zoals u kunt zien, past het MX-regelmasker niet noodzakelijk het domein in de e-mail aan. De MX-regels die worden toegepast voor gmail.com-e-mailadressen zijn de regels met het masker *.google.com.

 • Range of identifiers: met deze optie kunt u de bereiken van id's (publicID) aangeven waarvoor de regel geldt. U kunt het volgende opgeven:

  • Een getal: de regel is alleen van toepassing op deze publicId.
  • Een reeks getallen (number1-number2): de regel geldt voor alle publicIds tussen deze twee getallen.
  note note
  NOTE
  Als het veld leeg is, geldt de regel voor alle id's.

  Een openbare identiteitskaart is een intern herkenningsteken van Openbare IP die door één of verscheidene MTAs wordt gebruikt. Deze id's worden gedefinieerd in de MTA-servers in de config-instance.xml bestand.

 • Shared: definieert het bereik van de eigenschappen voor deze MX-regel. Wanneer gecontroleerd, worden alle parameters gedeeld op alle IPs beschikbaar op de instantie. Als deze optie uitgeschakeld is, worden de MX-regels voor elk IP gedefinieerd. Het maximumaantal berichten wordt vermenigvuldigd met het aantal beschikbare IPs.

 • Maximum number of connections: maximumaantal gelijktijdige verbindingen met het domein van de afzender.

 • Maximum number of messages: maximumaantal berichten dat via een verbinding kan worden verzonden. Wanneer de berichten dit aantal overschrijden, wordt de verbinding gesloten en nieuw geopend.

 • Messages per hour: maximumaantal berichten dat in één uur naar het domein van de afzender kan worden verzonden.

 • Connection time out: tijddrempel voor verbinding maken met een domein.

  note note
  NOTE
  Windows kan een timeout vóór deze drempel, die afhankelijk is van uw versie van Windows.
 • Timeout Data: maximumwachttijd na het verzenden van berichtinhoud (sectie DATA van het SMTP-protocol).

 • Timeout: maximumwachttijd voor andere uitwisselingen met de server SMTP.

 • TLS: Het TLS-protocol, waarmee u e-mailleveringen kunt coderen, kan selectief worden ingeschakeld. Voor elk MX-masker zijn de volgende opties beschikbaar:

  • Default configuration: Dit is de algemene configuratie die is opgegeven in het configuratiebestand serverConf.xml dat wordt toegepast.

   note important
   IMPORTANT
   Het wordt niet aanbevolen de standaardconfiguratie te wijzigen.
  • Disabled : De berichten worden systematisch zonder versleuteling verzonden.

  • Opportunistic : De levering van berichten wordt gecodeerd als de ontvangende server (SMTP) het TLS-protocol kan genereren.

Voorbeeld van configuratie:

NOTE
Ga voor meer informatie over het gebruik van MX-servers met Adobe Campaign naar deze sectie.

E-mailindelingen beheren managing-email-formats

U kunt de indeling van verzonden berichten definiëren, zodat de weergegeven inhoud automatisch wordt aangepast aan het domein van het adres van elke ontvanger.

Ga om dit te doen naar de Management of email formats document, dat zich bevindt in Administration > Campaign management > Non deliverables management > Mail rule sets.

Dit document bevat een lijst met alle vooraf gedefinieerde domeinen die overeenkomen met de Japanse indelingen die door Adobe Campaign worden beheerd. Raadpleeg voor meer informatie dit document.

De MIME-structuur (Multipurpose Internet Mail Extensions) kunt u de berichtstructuur definiëren die naar de verschillende e-mailclients wordt verzonden. Er zijn drie opties beschikbaar:

 • Multipart: Het bericht wordt verzonden in tekst of HTML formaat. Als de indeling HTML niet wordt geaccepteerd, kan het bericht nog steeds worden weergegeven in de tekstindeling.

  Standaard is de meerdelige structuur multipart/alternatief, maar het wordt automatisch multipart/gerelateerd wanneer een afbeelding aan het bericht wordt toegevoegd. Bepaalde leveranciers verwachten multipart/gerelateerd standaard de Force multipart/related wordt deze indeling ook verplicht als er geen afbeelding is gekoppeld.

 • HTML: Er wordt alleen een bericht met de naam HTML verzonden. Als de indeling HTML niet wordt geaccepteerd, wordt het bericht niet weergegeven.

 • Tekst: Er wordt een bericht in de indeling Alleen tekst verzonden. Het voordeel van tekstformaatberichten is hun zeer kleine grootte.

Als de Image inclusion is ingeschakeld, worden deze rechtstreeks in de tekst van de e-mail weergegeven. De afbeeldingen worden vervolgens geüpload en de URL-koppelingen worden vervangen door de inhoud ervan.

Deze optie wordt vooral gebruikt door de Japanse markt voor Deco-mail, E-mail verwijderen of Decoration Mail. Raadpleeg voor meer informatie dit document.

IMPORTANT
Als u afbeeldingen in een e-mail invoegt, neemt de grootte aanzienlijk toe.

Configuratie van de leveringsserver delivery-server-configuration

Synchronisatie vergrendelen clock-synchronization

De klokken van alle servers die het Adobe Campaign-platform (inclusief de database) vormen, moeten worden gesynchroniseerd en hun systemen moeten op dezelfde tijdzone worden ingesteld.

Coördinaten van de statistiekserver coordinates-of-the-statistics-server

Het adres van de statistische server moet worden vermeld in het mta.

De statServerAddress eigendom van de mta het element van de configuratie laat u het adres en het aantal van de te gebruiken haven specificeren.

<mta statServerAddress="emailStatServer:7777">
  [...]
 </mta>

Als u de statistische server op dezelfde computer wilt gebruiken, moet u ten minste de naam van de computer invoeren met de localhost waarde:

 <mta statServerAddress="localhost">
IMPORTANT
Als dit veld niet is gevuld, wordt de instelling mta wordt niet gestart.

Lijst met IP-adressen die moeten worden gebruikt list-of-ip-addresses-to-use

De configuratie betreffende verkeersbeheer bevindt zich in de mta/child/smtp -element van het configuratiebestand.

Voor elke IPAffinity element, moet u de IP adressen verklaren die voor de machine kunnen worden gebruikt.

Voorbeeld:

<IPAffinity localDomain="<domain>" name="default">
 <IP address="192.168.0.11" publicId="1" weight="5"/>
 <IP address="192.168.0.12" heloHost="revdns1.campaign.com" publicId="2" weight="5"/>
 <IP address="192.168.0.13" publicId="3" weight="1"/>
</IPAffinity>

De parameters zijn als volgt:

 • adres: dit is het IP adres van de MTA gastheermachine die moet worden gebruikt.

 • heloHost: dit herkenningsteken vertegenwoordigt het IP adres aangezien het door de server SMTP zal worden gezien.

 • publicId: deze informatie is nuttig wanneer een IP-adres wordt gedeeld door verschillende Adobe Campaign mtas achter een NATIONAAL router. De statistiekserver gebruikt deze id om verbinding te onthouden en statistieken tussen dit uitgangspunt en de doelserver te verzenden.

 • gewicht: Hiermee kunt u de relatieve gebruiksfrequentie van het adres definiëren. Standaard hebben alle adressen een dikte gelijk aan 1.

NOTE
In het serverConf.xml- dossier, moet u verifiëren dat één IP aan één enkele helohost met een uniek herkenningsteken (public_id) beantwoordt. Het kan niet aan veelvoudige helohosts worden in kaart gebracht, wat in leveringsvertragende kwesties zou kunnen resulteren.

In het vorige voorbeeld, met normale voorwaarden, zullen de adressen als volgt worden verdeeld:

* &quot;1&quot;: 5 / (5+5+1) = 45%
* &quot;2&quot;: 5 / (5+5+1) = 45%
* &quot;3&quot;: 1 / (5+5+1) = 10%

Als, bijvoorbeeld, het eerste adres niet voor een bepaalde MX kan worden gebruikt, zullen de berichten als volgt worden verzonden:

* &quot;2&quot;: 5 / (5+1) = 83%
* &quot;3&quot;: 1 / (5+1) = 17%
 • includeDomains: Hiermee kunt u dit IP-adres reserveren voor e-mailberichten die tot een bepaald domein behoren. Dit is een lijst met maskers die een of meer jokertekens kunnen bevatten ('*"). Als het attribuut niet wordt gespecificeerd, kunnen alle domeinen dit IP adres gebruiken.

  Voorbeeld: includeDomains="wanadoo.com,orange.com,yahoo.*"

 • excludeDomains: sluit een lijst met domeinen voor dit IP-adres uit. Dit filter wordt toegepast na de includeDomains filter.

Optimalisatie van e-mailverzending email-sending-optimization

De interne architectuur van de Adobe Campaign mta heeft een invloed op de configuratie voor het optimaliseren van de e-maillevering. Hier volgen enkele tips voor het verbeteren van uw leveringen.

De parameter maxWaitingMessages aanpassen adjust-the-maxwaitingmessages-parameter

De maxWaitingMessages parameter geeft het hoogste aantal berichten aan die vooraf zijn voorbereid door de mtachild. Berichten worden pas uit deze lijst verwijderd nadat ze zijn verzonden of verlaten.

Deze parameter is zeer belangrijk en vooral kritiek als de berichten niet door domein worden gesorteerd.

Wanneer de maxWorkingSetMb (256) de drempel wordt bereikt, houdt de leveringsserver op verzendend berichten. De prestaties zullen aanzienlijk afnemen tot de mtachild wordt weer opgestart. Als u dit probleem wilt verhelpen, kunt u de drempelwaarde voor het maxWorkingSetMb of de drempelwaarde van de maxWaitingMessages parameter.

De maxWorkingSetMb parameter wordt empirisch berekend door het maximumaantal berichten met de gemiddelde berichtgrootte te vermenigvuldigen en het resultaat met 2.5 te vermenigvuldigen. Als een bericht bijvoorbeeld een gemiddelde grootte heeft van 50 kB en de maxWaitingMessages parameter gelijk aan 1.000, zal het gebruikte geheugen gemiddeld 125 MB.

Het aantal onderliggende items aanpassen adjust-the-number-of-mtachild

Het aantal kinderen mag niet groter zijn dan het aantal processoren in de machine (ongeveer 1000 sessies). We raden u aan niet meer dan 8 te gebruiken mtachild. Vervolgens kunt u het aantal berichten per kind (maxMsgPerChild) om een voldoende lange levensduur te bereiken.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1