[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

Verzenden met de verbeterde MTA sending-with-enhanced-mta

De Adobe Campaign Enhanced MTA (De Agent van de Overdracht van de Post) verstrekt een bevorderde verzendende infrastructuur die voor betere levering, reputatie, productie, rapportering, stuitbehandeling, IP oprijplaat en verbinding het plaatsen beheer toestaat.

Het is geïmplementeerd om de schaalbaarheid te verbeteren, de doorvoer van de levering te verhogen en meer e-mails sneller te verzenden. Dit wordt bereikt met nieuwe adaptieve leveringstechnieken die e-mailverzendende montages in real time veranderen gebaseerd op terugkoppelen van de Dienstverleners van Internet.

IMPORTANT
De Adobe Campaign Enhanced MTA is alleen beschikbaar voor klanten met een Campaign Classic of hybride. Campaign Classic-installaties op locatie kunnen niet worden geüpgraded om de verbeterde MTA te gebruiken.

Als u een instantie van het Campaign Classic na September 2018 provisioned was, gebruikt u Verbeterde MTA. Voor alle andere klanten van het Campaign Classic, zie Veelgestelde vragen hieronder.

De verbeterde implementatie MTA kan enkele bestaande functionaliteit van de Campagne beïnvloeden. Zie voor meer informatie de Verbeterde specifieke kenmerken van MTA.

NOTE
Als u een eindgebruiker van Adobe Campaign bent en u wilt weten of uw instantie aan Verbeterde MTA is bevorderd, contacteer uw interne beheerder van de Campagne.

Veelgestelde vragen enhanced-mta-faq

Gebruik en voordelen

Wat is de verbeterde MTA?

Adobe Campaign kan nu worden geüpgraded om een nieuwe MTA (Mail Transfer Agent) te gebruiken die de commerciële e-mail MTA van SparkPost met de naam Momentum.

Momentum vertegenwoordigt innovatieve, krachtige MTA-technologie, die slimmere stuiterende behandeling en een geautomatiseerde optimaliseringscapaciteit van de leverbaarheid omvat die afzenders helpt optimale inbusleversnelheden te bereiken en te handhaven.

Wat zijn de voordelen?

  • Adobe Campaign-clients die gebruikmaken van de Enhanced MTA hebben een een enorme toename van de totale doorvoersnelheid en een aanzienlijke vermindering van zachte grenzen.
  • De verbeterde MTA gebruikt de recentste technologie MTA om u van de optimale productiesnelheden voor uw e-maillevering te voorzien.
  • Door zich direct en automatisch aan te passen aan de feedback die het ontvangt, zorgt het er ook voor dat de e-mail nauwkeuriger en intelligenter wordt geleverd met realtime leveringsgegevens.

Kan ik tegelijkertijd de native Adobe Campaign MTA en de Enhanced MTA gebruiken?

Nee. Alleen de verbeterde MTA kan worden gebruikt voor uw e-mailleveringen nadat uw exemplaar is bijgewerkt.

Verbetering van de verbeterde MTA

Wat wordt vereist om aan Verbeterde MTA te bevorderen?

Als u een instantie van het Campaign Classic na September 2018 provisioned was, wordt geen actie vereist aangezien u reeds Uitgebreide MTA gebruikt.

Voor alle andere gehoste of gedeeltelijk gehoste (hybride) klanten bereikt het Adobe Campaign-team een datum voor de migratie en geeft het details over de juiste stappen die nodig zijn voor de migratie.

IMPORTANT
De verbeterde MTA is niet beschikbaar voor installaties op locatie.

Wat is het proces om mijn instantie aan Verbeterde MTA te bevorderen?

Het gehele proces voor de gehoste exemplaren vereist een paar minuten downtime. De Adobe zal de e-mailproductie en de leverbaarheid tot 24 uur na de upgrade controleren om de gevolgen voor uw e-mailleveringen te beoordelen.

Als er problemen worden ontdekt, kan de Adobe uw exemplaar snel en tijdelijk terugzetten naar de native Adobe Campaign MTA.

Momenteel heeft de verbeterde MTA alleen invloed op het e-mailkanaal. Uw pushberichten en SMS-leveringen blijven gebruikmaken van de native Campagne MTA en worden op geen enkele wijze beïnvloed door de upgrade.

Moet ik opnieuw door IP opwarming na verbetering aan Verbeterde MTA gaan?

Nee. De bevordering vereist geen omschakeling aan nieuwe IPs, zodat kunt u blijven gebruikend uw bestaande, verwarmde e-mailIPs.

Zal de upgrade naar de uitgebreide overeenkomst inzake commercieel vervoer gevolgen hebben voor campagnes of leveringen die momenteel worden uitgevoerd?

Voor klanten die de functionaliteit van het de transactieoverseinen van Adobe Campaign gebruiken, zullen om het even welke API vraag om een e-mail teweeg te brengen tijdens de zeer korte verbeteringsonderbreking in de rij worden geplaatst en zullen na voltooiing van de verbetering worden geprobeerd.

Verbeterde specifieke kenmerken van MTA enhanced-mta-impacts

Nieuwe MX-regels

De MX regels van de het beheersleveringsproductie worden niet meer gebruikt. Verbeterde MTA heeft zijn eigen MX regels die het toestaan om uw productie door domein aan te passen die op uw eigen historische e-mailreputatie wordt gebaseerd, en op real time terugkoppelen die uit de domeinen komt waar u e-mails verzendt.

Voor meer op MX configuratie, zie deze sectie.

Stuitkwalificatie

De stuitende kwalificaties in de campagne Delivery log qualification tabel wordt niet meer gebruikt voor synchroon foutberichten over leveringsfout. Verbeterde MTA bepaalt het stuittype en de kwalificatie, en stuurt die informatie terug naar Campagne.

NOTE
Verbeterde MTA kwalificeert de stuit SMTP en verzendt die kwalificatie terug naar Campagne in de vorm van een stuitercode die aan een de stuiteringsreden en kwalificatie van de Campagne in kaart wordt gebracht.

Zie voor meer informatie over stuiteren deze sectie.

Levering

Een levering kan niet worden gestopt zodra het is overgebracht naar Verbeterde MTA - alhoewel het met wordt getoond Stopped status in Campagne.

Leveringsdoorvoer

De grafiek van de productie van de Levering van de Campagne zal niet meer de productie aan uw e-mailontvangers tonen. Die grafiek zal nu de productiesnelheid voor het relais van uw berichten van Campaign over aan Verbeterde MTA tonen.

Voor meer op de leveringsproductie, zie deze sectie.

Opnieuw

De instellingen voor Opnieuw proberen in de levering worden niet meer gebruikt door de campagne. De zachte stuitpogingen en de tijdsduur tussen hen worden bepaald door Verbeterde MTA gebaseerd op het type en de strengheid van de stuiteringsreacties die van het e-maildomein van het bericht terugkomen.

Zie voor meer informatie over pogingen deze sectie.

Geldigheidsperiode

De geldigheidsperiode die in uw campagneleveringen wordt ingesteld, wordt alleen door de verbeterde MTA gebruikt als deze is ingesteld op 3,5 dagen of minder. Als u in Campagne een waarde definieert die hoger is dan 3,5 dagen, wordt hiermee geen rekening gehouden.

Bijvoorbeeld, als de geldigheidsperiode aan de standaardwaarde van 5 dagen in Campagne wordt geplaatst, zullen de zachte-stuiterende berichten in de Verbeterde MTA hertry rij gaan en slechts 3.5 dagen worden opnieuw geprobeerd vanaf toen dat bericht Verbeterde MTA bereikte. In dat geval wordt de waarde die is ingesteld in Campaign niet gebruikt.

Zodra een bericht 3.5 dagen in de Verbeterde MTA rij is geweest en niet heeft geleverd, zal het uit uit tijd en zijn status zal bijgewerkt van Sent tot Failed in de leveringslogboeken.

Zie voor meer informatie over de geldigheidsperiode deze sectie.

DKIM-ondertekening

DKIM (DomainKeys Identified Mail) e-mailverificatie wordt ondertekend door de Enhanced MTA. DKIM-signing door de native Campagne MTA zal worden uitgezet binnen de beheerlijst van het Domein als deel van de Verbeterde verbetering MTA.
Voor meer informatie over DKIM raadpleegt u de Handleiding voor beste praktijken bij de levering van Adobe.

Leveringssuccesrapportage

In de  Summary  weergave van een e-maillevering dashboardde  Success  het percentage begint bij 100% en daalt geleidelijk gedurende de hele levering. geldigheidsperiode, terwijl de zachte en harde grenzen worden gemeld van de Enhanced MTA naar Campaign.

Alle berichten worden zelfs als  Sent  in de verzenden, logbestanden zodra zij met succes van Campaign aan de Verbeterde MTA worden opnieuw aangeboden. Zij blijven deze status behouden, tenzij of totdat stuiteren voor dat bericht wordt meegedeeld terug van Verbeterde MTA aan Campaign.

Wanneer hard-stuiterende berichten van Verbeterde MTA worden gemeld, verandert hun status van Sent tot  Failed en de Success  het percentage wordt dienovereenkomstig verlaagd.

Wanneer de zachte die berichten terug van Verbeterde MTA worden gemeld, tonen zij nog  Sent en de Success  percentage is nog niet bijgewerkt. De zachte die berichten van het stuiteren zijn dan hervat gedurende de gehele geldigheidsduur van de levering:

  • Als een nieuwe poging voor het eind van de geldigheidsperiode succesvol is, blijft de berichtstatus zoals Sent en de Success  percentage blijft ongewijzigd.

  • Anders verandert de status in Failed en de Success  het percentage wordt dienovereenkomstig verlaagd.

Daarom moet u tot het einde van de geldigheidsperiode wachten om de definitieve Success percentage en het uiteindelijke aantal Sent en Failed berichten.

In de onderstaande tabel staan de verschillende stappen in het verzendingsproces met de overeenkomende KPI's en het verzenden van logbestanden.

Stap in het verzendende proces
KPI-overzicht
Status van logboeken verzenden
Het bericht wordt met succes afgelost van Campagne aan Verbeterde MTA
Success percentage begint bij 100%
Verzonden
Fel-stuiterende berichten worden gemeld terug van Verbeterde MTA
Success percentage wordt dienovereenkomstig verlaagd
Mislukt
De zachte die berichten bewegen worden gemeld terug van Verbeterde MTA
Geen wijziging in Success percentage
Verzonden
Herhalingen van soft-bouncing berichten zijn succesvol
Geen wijziging in Success percentage
Verzonden
Herhalingen van soft-bouncing berichten mislukken
Success percentage wordt dienovereenkomstig verlaagd
Mislukt
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1