[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

Leveringsdashboard delivery-dashboard

De bezorgdashboard is de sleutel om uw leveringen en eventuele problemen te controleren die tijdens het verzenden van berichten worden ondervonden.

Hiermee kunt u informatie over een levering ophalen en deze indien nodig bewerken. De tabinhoud kan niet meer worden gewijzigd nadat de levering is verzonden.

Hier volgt de informatie die u kunt controleren met de verschillende tabbladen die beschikbaar zijn in het dashboard:

Verwante onderwerpen:

Leveringsoverzicht delivery-summary

De Summary tab bevat de kenmerken van de levering: leveringsstatus, gebruikt kanaal, informatie over de afzender, onderwerp, informatie over de uitvoering.

Leveringsrapporten delivery-reports

De Reports koppeling, die toegankelijk is via de Summary tabblad kunt u een set rapporten bekijken die betrekking hebben op de leveringsactie: algemeen leveringsrapport, gedetailleerd rapport, leveringsrapport, distributie van mislukte berichten, openingsfrequentie, klikken en transacties, enz.

De inhoud van dit lusje kan volgens uw vereisten worden gevormd. Raadpleeg voor meer informatie over leveringsrapporten deze sectie.

Leveringslogboeken, geschiedenis en uitsluitingen delivery-logs-and-history

De Delivery tabblad geeft een overzicht van de gebeurtenissen in deze levering. Het bevat de leveringslogboeken, d.w.z. de lijst van verzonden berichten en hun status en de bijbehorende berichten.

Voor een levering kunt u (bijvoorbeeld) alleen ontvangers met een mislukte levering of een adres in quarantaine weergeven. Om dit te doen, klik Filters en selecteert u By state. Selecteer vervolgens het frame in de vervolgkeuzelijst. Verschillende statussen worden vermeld in deze pagina.

NOTE
De lijst met de leveringslogboeken kan worden aangepast, net als elke lijst in het Campaign Classic. U kunt bijvoorbeeld een kolom toevoegen om te weten welk IP-adres elke e-mail in een bezorging heeft verzonden. Raadpleeg voor meer informatie het gebruiksgeval in deze sectie.

De Display the mirror page for this message… Met de koppeling kunt u de spiegelpagina weergeven voor de inhoud van de levering die in de lijst is geselecteerd, in een nieuw venster.

De spiegelpagina is alleen beschikbaar voor leveringen waarvoor HTML-inhoud is gedefinieerd. Raadpleeg voor meer informatie hierover De spiegelpagina genereren.

Logbestanden en geschiedenis voor het bijhouden van leveringen tracking-logs

De Tracking wordt de volggeschiedenis voor deze levering weergegeven. Op dit tabblad worden trackinggegevens weergegeven voor de verzonden berichten, d.w.z. alle URL's die door Adobe Campaign moeten worden gevolgd. De volgende gegevens worden per uur bijgewerkt.

NOTE
Als 'tracking' niet is ingeschakeld voor levering, wordt dit tabblad niet weergegeven.

De volgende configuratie wordt uitgevoerd in het aangewezen stadium in de leveringstovenaar. Zie Hoe te om gevolgde verbindingen te vormen.

Tracking gegevens worden geïnterpreteerd in de leveringsrapporten. Zie deze sectie.

Inboxrendering delivery-rendering

De Inbox rendering kunt u een voorvertoning van het bericht bekijken in de verschillende contexten waarin het kan worden ontvangen en de compatibiliteit van grote desktops en toepassingen controleren.

Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat uw bericht optimaal aan de ontvangers wordt weergegeven op verschillende webclients, webmails en apparaten.

Raadpleeg voor meer informatie over het renderen in Postvak IN deze pagina

Afleveringscontrole delivery-audit-

De Audit bevat het leveringslogboek en alle berichten betreffende de proefdrukken.

De Refresh kunt u de gegevens bijwerken. Gebruik de Filters om een filter op de gegevens te definiëren.

Met speciale pictogrammen kunt u fouten of waarschuwingen herkennen. Zie De levering analyseren.

De Proofs In het subtabblad kunt u de lijst met proefdrukken weergeven die zijn verzonden.

U kunt de informatie wijzigen die wordt weergegeven in dit venster (en in het venster Delivery en Tracking tabs) door de kolommen te selecteren die moeten worden weergegeven. Om dit te doen, klik Configure list in de rechterbenedenhoek. Raadpleeg voor meer informatie over het configureren van de lijstweergave deze sectie.

Synchronisatie van het dashboard voor levering delivery-dashboard-synchronization

Van uw leveringsdashboard, wilt u de verwerkte berichten en leveringslogboeken controleren om ervoor te zorgen dat uw levering met succes werd verzonden.

Sommige indicatoren of status kunnen onjuist of niet bijgewerkt zijn, dit kan met de volgende oplossingen worden opgelost:

 • Als uw leveringsstatus onjuist is, controleert u of alle vereiste goedkeuringen zijn uitgevoerd voor deze levering of of de operationMgt en deliveryMgt workflows worden uitgevoerd zonder fouten. Dit kan ook zijn toe te schrijven aan de levering gebruikend een affiniteit die niet op de verzendende instantie wordt gevormd.

 • Als uw leveringsindicatoren nog bij nul zijn en als u op een midsourcingconfiguratie bent, controleer Mid-sourcing (delivery counters) technische workflow. Start het als de status niet is ingesteld Started. Vervolgens kunt u proberen de indicatoren opnieuw te berekenen door met de rechtermuisknop op de desbetreffende levering in de Adobe Campaign-verkenner te klikken en vervolgens Actions > Recompute delivery and tracking indicators. Raadpleeg voor meer informatie over trackingindicatoren deze sectie.

 • Als uw leveringsteller niet overeenkomt met uw levering, probeert u de indicatoren opnieuw te berekenen door met de rechtermuisknop op de desbetreffende levering in de Adobe Campaign-verkenner te klikken en Actions > Recompute delivery and tracking indicators opnieuw synchroniseren. Raadpleeg voor meer informatie over trackingindicatoren deze sectie.

 • Als uw leveringsteller niet up-to-date is voor mid-sourcing plaatsingen, controleer dat Mid-Sourcing (Delivery counters) de technische workflow wordt uitgevoerd. Raadpleeg deze pagina voor meer informatie.

U kunt uw leveringen ook bijhouden met verschillende rapporten via het leveringsdashboard. Raadpleeg deze sectie voor meer informatie.

Hoofdlettergebruik: IP-adressen van afzenders toevoegen aan de logbestanden use-case

In deze sectie leert u hoe u informatie over de leveringslogs toevoegt aan het IP-adres dat elke e-mail in een levering heeft verzonden.

NOTE
Deze wijziging is anders als u één instantie of mid-sourcing instantie gebruikt. Voordat u de wijziging doorvoert, moet u controleren of u verbinding hebt met het verzendende exemplaar van de e-mail.

Stap 1: Het schema uitbreiden

Toevoegen publicID in uw leveringslogboeken moet u het schema eerst uitbreiden. U kunt doorgaan zoals volgt.

 1. Een schema-extensie maken onder Administration > Configuration > Data Schemas > New.

  Voor meer informatie over schemauitbreidingen, verwijs naar deze pagina.

 2. Selecteren broadLogRcp om de Ontvanger leveringslogboeken (nms) uit te breiden en een aangepaste Namespace te bepalen. In dit geval is het "cus":

  note note
  NOTE
  Als uw instantie in Midden-sourcing is, moet u met schema werken wideLogMid.
 3. Voeg het nieuwe veld toe aan de extensie. In dit voorbeeld moet u het volgende vervangen:

  code language-none
  <element img="nms:broadLog.png" label="Recipient delivery logs" labelSingular="Recipient delivery log" name="broadLogRcp"/>
  

  door:

  code language-none
  <element img="nms:broadLog.png" label="Recipient delivery logs" labelSingular="Recipient delivery log" name="broadLogRcp">
  <attribute desc="Outbound IP identifier" label="IP identifier"
  name="publicId" type="long"/>
  </element>
  

Stap 2: De databasestructuur bijwerken

Zodra de wijzigingen worden gedaan, moet u gegevensbestandstructuur bijwerken zodat het met zijn logische beschrijving gericht is.

Hiervoor voert u de volgende stappen uit:

 1. Klik op de knop Tools > Advanced > Update database structure… -menu.

 2. In de Edit tables venster, het NmsBroadLogRcp tabel is ingeschakeld (of de broadLogMid tabel als uw computer zich in een omgeving voor midsourcing bevindt), zoals hieronder:

  note important
  IMPORTANT
  Zorg er altijd voor dat er geen andere wijzigingen zijn, behalve de NmsBroadLoGRcp of de broadLogMid tabel als uw computer zich in een omgeving voor midsourcing bevindt). Als dat het geval is, schakelt u andere tabellen uit.
 3. Klikken Next om te valideren. Het volgende scherm wordt weergegeven:

 4. Klikken Next vervolgens Start om de databasestructuur bij te werken. Het samenstellen van indexen begint. Deze stap kan lang zijn, afhankelijk van het aantal rijen in de NmsBroadLogRcp tabel.

NOTE
Nadat de update van de fysieke structuur van de database is voltooid, moet u de verbinding verbreken en opnieuw tot stand brengen, zodat er rekening wordt gehouden met uw wijzigingen.

Stap 3: De wijziging valideren

Om alles te bevestigen werkte correct, moet u het scherm van leveringslogboeken bijwerken.

Om dit te doen, heb toegang tot de leveringslogboeken en voeg de "IP herkenningsteken"kolom toe.

NOTE
Leren hoe te om lijsten in de interface van het Campaign Classic te vormen, verwijs naar deze pagina.

Hieronder ziet u wat u moet zien in de Delivery tabblad na wijzigingen:

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1