[Alleen op locatie/hybride]{class="badge yellow" title="Alleen van toepassing op on-premise en hybride implementaties"}

MX-servers gebruiken met Campaign using-mx-servers

Leer hoe MX-servers werken met Adobe Campaign Classic.

MX-servers mx-servers

Wat is een MX-server?

Een mailuitwisselingsverslag (MX verslag) is een type van middelverslag in het Systeem van de Naam van het Domein (DNS) dat een postserver verantwoordelijk voor het goedkeuren van e-mailberichten namens een domein specificeert.

Hoe werkt een MX-server?

Wanneer u een e-mail verzendt, zal de softwareserver een verbinding met de ontvankelijke domeinserver vestigen. De communicatie tussen de twee servers gebruikt taal SMTP en een domein kan meer dan één server MX hebben. De verbinding met dit domein zal van de hoogste prioriteit (kleinste cijfer) beginnen en andere servers worden genoemd "reserve"servers. Het verbindingsprotocol moet worden gerespecteerd.

Hoe werkt een MX-server met Adobe Campaign?

In het verbindingsprotocol moeten de regels worden gerespecteerd om spamming en monopolisering van servers te voorkomen. De belangrijkste zijn de volgende:

 • Maximum aantal toegestane verbindingen: Wanneer dit aantal wordt gerespecteerd, staan IPs niet op de lijst van gewezen personen en e-mails worden niet geweigerd wegens extra verbindingen.
 • Maximum aantal berichten: Tijdens de verbinding moet het aantal berichten worden gedefinieerd dat mag worden verzonden. Als dit aantal niet wordt bepaald, zal de server zo veel mogelijk verzenden. Dit resulteert in wordt geïdentificeerd als spammer en wordt toegevoegd aan de lijst van gewezen personen door ISP.
 • Berichten per uur: Adobe Campaign bepaalt het aantal e-mailberichten dat uw IP's per uur kunnen verzenden om aan uw e-reputatie te voldoen. Dit systeem beschermt u tegen e-mailweigering of lijst van gewezen personen.

E-mailberichten opsturen

Wat is een e-mailbericht voor 'Stuiteren'?

Dit is het proces dat Adobe Campaign gebruikt om fouten tijdens servercommunicatie te verwerken.

Hoe werkt een Inbounce-e-mail?

Het foutenadres zal stuitingen verwerken die door ISPs worden teruggestuurd. Het proces zal verschillende SMTP foutencodes analyseren en de juiste actie volgens de norm toepassen RegEx.

Bijvoorbeeld, heeft een e-mailadres terugkoppelen "550 Gebruiker Onbekend"die door ISP wordt verzonden. Deze foutcode wordt verwerkt door het Adobe Campaign-foutadres (Retournpath-adres). Deze fout wordt dan vergeleken met de norm RegEx en de juiste regel zal van toepassing zijn. Het e-mailadres wordt beschouwd als een Hard stuiteren (overeenkomend met het type) en vervolgens Gebruiker onbekend (die de reden aanpast) en in quarantaine geplaatst na de eerste lus in het systeem.

Hoe beheert Adobe Campaign het?

Adobe Campaign beheert dit proces met een overeenkomst tussen een fouttype en een reden:

 • User Unknown: Adres dat syntactisch correct is maar niet bestaat. Deze fout wordt gecategoriseerd als harde stuit en in quarantaine binnen de eerste fout geduwd.
 • Mailbox full: Brievenbus die de maximale capaciteit heeft bereikt. Deze fout kan ook erop wijzen dat de gebruiker deze brievenbus niet meer gebruikt. Deze fout wordt gecategoriseerd als een zachte stuit en in quarantaine gezet binnen de derde fout en na een periode van 30 dagen verwijderd uit de quarantaine.
 • Inactive User: De brievenbus is gedeactiveerd door ISP toe te schrijven aan een inactieve gebruiker in de laatste 6 maanden. Deze fout wordt gecategoriseerd als zachte stuit en in quarantaine binnen de derde fout.
 • Invalid domain: Het domein in het e-mailadres bestaat niet. Deze fout wordt gecategoriseerd als zachte stuit en in quarantaine binnen de derde fout.
 • Refused: ISP weigerde om e-mail aan zijn gebruikers te leveren. Deze fout wordt gecategoriseerd als zachte stuit en niet in quarantaine geduwd aangezien de fout niet met het e-mailadres maar IP of/een domeinreputatie verbonden is.
NOTE
Om meer over de types en de redenen van de leveringsmislukking te leren, verwijs naar dit sectie.

Leverbaarheid-instantie deliveratbility-env

Een dagelijkse update van de MX-regels en -factureringsregels wordt beheerd door een specifieke workflow in de clientinstantie die is verbonden met de eigenaar van de instantie Deliverability van deze regels.

Deze dagelijkse update wordt uitgevoerd voor alle clients die hun exemplaar via een transparantieproces up-to-date willen houden.

De MX-regels hebben zes verschillende productieniveaus, die voornamelijk worden gebruikt tijdens het oploopproces:

De modus Aangepast is voor geavanceerde clients die hun eigen MX-regels willen instellen. Wanneer de modus Aangepast wordt geactiveerd, wordt de client niet bijgewerkt door de instantie van de leveringszekerheid omdat de synchronisatie wordt uitgeschakeld.

Voorbeelden van stuit

 • Gebruiker onbekend (harde stuit): 550 5.1.1 … Gebruiker is onbekend
 • Postbus vol (soft bounce): gebruikersquota van 550 5.2.2 overschreden
 • Inactieve postbus (soft bounce): 550 5.7.1 : Ontvangen geadresseerde adres: Inactive MailBox, niet langer dan 6 maanden opgevuld
 • Domein ongeldig (soft bounce): DNS-query is mislukt voor 'ourdan.com'
 • Geweigerd (soft bounce): Inbound email bounce (rule 'Feedback_loop_Hotmail' has match this bounce)
 • Onbereikbaar (zachte stuit): 421 4.16.55 [TS01] Berichten van x.x.x.x tijdelijk uitgesteld wegens bovenmatige gebruikersklachten

Verwante onderwerpen:

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1