[Alleen op locatie/hybride]{class="badge yellow" title="Alleen van toepassing op on-premise en hybride implementaties"}

IMS configureren configuring-ims

IMPORTANT
Als op Campagne gehoste of beheerde de dienstengebruiker, is uw implementatie van Adobe IMS eigendom van Adobe. De hieronder beschreven stappen zijn alleen van toepassing op klanten op locatie en op hybride klanten.
Adobe IMS-implementatie mag alleen worden uitgevoerd door technische beheerders van Adoben. Neem contact op met uw Adobe om het implementatieproces te starten.

Vereisten prerequisites

  • U moet een Adobe Experience Cloud-naam en -id hebben. Raadpleeg voor meer informatie over uw organisatie-id deze pagina.
  • U moet gebruikers toevoegen in het Experience Cloud. Raadpleeg voor meer informatie hierover deze pagina.
NOTE
Controleer of uw gebruikers zijn gekoppeld aan de Adobe Experience Cloud-groepen die worden gesynchroniseerd met Adobe Campaign. Meer informatie.

De console bijwerken updating-the-console

Om deze functionaliteit te gebruiken, is het noodzakelijk dat u de recentste versie van de console van de Cliƫnt installeert.

Het pakket installeren installing-the-package

U moet de ingebouwde Integration with the Adobe Experience Cloud pakket. Een integratiepakket installeren is hetzelfde als een standaardpakket installeren, dat in deze pagina.

De externe account configureren configuring-the-external-account

Vorm Adobe Experience Cloud externe rekening in Administration > Platform > External accounts.

Voer de volgende gegevens in:

  • Verbindingsgegevens voor de gebruikte IMS-server (id en geheim). Deze informatie wordt verstrekt door het team van de Zorg van de Adobe. Raadpleeg voor meer informatie de Veelgestelde vragen voor Adobe Experience Cloud-beheerders.

    De Callback server adres moet worden opgegeven in https. Dit veld komt overeen met de toegangs-URL van uw Adobe Campaign-instantie.

  • Organisatie-id: raadpleeg voor meer informatie over uw organisatie-id deze pagina.

  • Associatiemasker: in dit veld kunt u de syntaxis definiĆ«ren waarmee configuratienamen in het Enterprise-dashboard kunnen worden gesynchroniseerd met de groepen in Adobe Campaign. Als u de syntaxis "Campagne - huurder_id - ( gebruikt.*)", wordt de in Adobe Campaign gemaakte beveiligingsgroep gekoppeld aan de configuratienaam "Campaign - huurder_id - internal_name" in het Enterprise-dashboard.

  • Adobe Experience Cloud connection information, which is the name of the Adobe Experience Cloud Tenant.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1