Vooraf gedefinieerde filters maken creating-predefined-filters

Met vooraf gedefinieerde filters kunt u geschiktheidsregels voor de doelpopulatie maken die eenvoudig opnieuw kunnen worden gebruikt tijdens het maken van aanbiedingen. Zij zijn specifiek voor elke milieu en houden rekening met de aanbiedingsparameters.

Pas het volgende proces toe om een filter te maken:

  1. Ga naar de Administration map en selecteer Pre-defined offer filters.

  2. Klik op New.

  3. Wijzig het label zodat het filter later kan worden geïdentificeerd.

  4. Selecteer het gebied dat de het filtreren voorwaarde zal betreffen.

  5. Selecteer indien nodig een operator en een waarde en sla de query op.

  6. Klikken Preview om het resultaat van het filter weer te geven.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1