[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

Opt-out voor tracking van een webapplicatie web-application-tracking-opt-out

Met Adobe Campaign kunt u het webgedrag niet meer volgen van eindgebruikers die zich afmelden voor het volgen van gedrag via cookies of webbakens. De functie omvat de mogelijkheid om een banner weer te geven om de eindgebruiker die optie te bieden; u kunt deze banners toevoegen aan webtoepassingen of landingspagina's.

Als een eindgebruiker via cookies of webbakens de functie voor het bijhouden van gedrag uitschakelt, wordt die informatie met JavaScript-API's naar de Adobe Campaign-traceringsserver verzonden. Houd er rekening mee dat sommige rechtsgebieden vereisen dat de klant eindgebruikers een opt-in biedt voordat een opt-out kan worden aangeboden (of andere wettelijke vereisten heeft) en dat de klant verantwoordelijk is voor het naleven van de toepasselijke wetgeving.

NOTE
Volg bij het schrijven van scripts altijd de richtlijnen die in het dialoogvenster Controlelijst voor beveiliging en privacy.

De banner configureren configuring-the-banner-

Om binnen de toepassingen van het Web of het Landing pagina's te worden getoond, moet de banner worden gevormd.

Adobe Campaign wordt geleverd met een voorbeeldbanner die u aan uw behoeften moet aanpassen. Deze bannerversie wordt weergegeven als een verpersoonlijkingsblok in de map van het inhoudsmodel. Zie deze pagina.

IMPORTANT
Als u uw eigen banner wilt maken, moet u de uit-van-de-box banner personaliseren.

Om de banner te activeren, moet u de de toepassingseigenschappen van het Web vormen. Zie de Een webtoepassing ontwerpen sectie.

Als het Web het volgen wordt geactiveerd, kunt u of hebben:

 • Geen banner.

 • Configureer de banner handmatig op elke pagina: controleer deze optie en selecteer de banner op elke pagina in de pagina-eigenschappen.

 • Voeg automatisch de banner aan alle pagina's toe: selecteer de banner rechtstreeks in de de toepassingseigenschappen van het Web.

NOTE
Er is een compatibiliteitsmodus beschikbaar voor de v5 Web-toepassing met hetzelfde gedrag.

De standaardbanner heeft de volgende structuur:

<div onClick="NL.ClientWebTracking.closeOptOutBanner(this);" id="defaultOptOutBanner">
 <p>Please insert your message here
  <a onClick="NL.ClientWebTracking.allow();" class="optout-accept">Accept</a>
  <a onClick="NL.ClientWebTracking.forbid();" class="optout-decline">Refuse</a>
 </p>
</div>

U moet de opdracht Voeg hier uw bericht in met het blok met de trackinggegevens. Deze vervanging zou in uw nieuw personaliseringsblok met betrekking tot de uit opt-banner moeten worden uitgevoerd.

De banner wordt geleverd met een specifieke CSS. U kunt de stijlen echter overschrijven bij het maken en configureren van een webpagina. Zie deze pagina.

Adobe Campaign wordt geleverd met API's waarmee u de cookiewaarde kunt beheren en gebruikersvoorkeuren kunt ophalen.

De cookienaam is acoptout. De gemeenschappelijke waarden zijn:

 • 0: gebruiker heeft webspatiëring toegestaan (standaardwaarde)
 • 1: gebruiker heeft webtracking verboden
 • null: gebruiker heeft niet gekozen, maar webtracking is toegestaan omdat dit de standaardwaarde is

De beschikbare client-side API's om de banner aan te passen zijn:

 • NL.ClientWebTracking.allow(): Stelt de waarde van het uitschakelcookie in om webtracking toe te staan. Webspatiëring is standaard toegestaan.

 • NL.ClientWebTracking.forbid(): Hiermee stelt u de waarde van de uitschakelcookie in om webtracking te verbieden. Webtracering vereist dat gebruikersinvoer wordt verboden.

 • NL.ClientWebTracking.closeOptOutBanner(bannerDomElt): Sluit de uitschakelcookie-banner nadat de gebruiker op de knop Accepteren of Weigeren heeft geklikt. (tijdens de terugkoppelfase van de klikgebeurtenis)

  bannerDomElt {DOMElement} het basis-DOM-element van de cookiebanner die moet worden verwijderd

 • NL.ClientWebTracking.hasUserPrefs(): Retourneert true als de gebruiker zijn voorkeuren voor webspatiëring heeft gekozen.

 • NL.ClientWebTracking.getUserPrefs(): Geeft de uitschakelcookie-waarde die de voorkeuren van de gebruiker definieert.

Als u een JSSP moet schrijven, zijn de server-zij APIs beschikbaar:

 • NL.ServerWebTracking.generateOptOutBanner(escapeJs): Genereert de opmaak voor de uitschakelbanner die in de JSSP-pagina moet worden ingevoegd

  escapeJs {Boolean}: true wanneer de gegenereerde markering moet worden beschermd om in JavaScript te kunnen worden gebruikt.

  Deze geeft de HTML van de opmaakcode voor de uitschakelbanner die op de pagina moet worden afgedrukt.

 • NL.ServerWebTracking._displayOptOutBanner()

  Retourneert "true" als de uitschakelbanner moet worden weergegeven nadat de beheerder een uitschakelbanner heeft geselecteerd

  Deze code wordt geroepen wanneer de beheerder reeds heeft gekozen om de Web het volgen opt-out banner te gebruiken.

  De banner moet worden weergegeven als de gebruiker er nog niet voor heeft gekozen om te worden bijgehouden of niet.

 • NL.ServerWebTracking.renderOptOutBanner(escapeJs)

  Geeft de prijsverhoging voor de opt-out banner door het in te voegen in de JSSP pagina terug. Wordt aangeroepen als in JPEG tussen <% %>

  escapeJs {Boolean}: true wanneer de gegenereerde markering moet worden beschermd voor gebruik in JavaScript

JSSP-voorbeeld:

<%@ page import="/nl/core/shared/nl.js" %>
<!doctype html>
<%
NL.require('/nl/core/shared/webTracking.js');
NL.client.require('/nl/core/shared/webTracking.js');
%>
<html>
<head>
<%==NL.client.deps()%>
</head>

<body>

<!-- TEST USING SERVER API IN JSSP -->
<%
var webTracking = new NL.ServerWebTracking(request, 'optOutBanner');
webTracking.renderOptOutBanner();
%>

<!-- TEST USING SERVER API IN A SCRIPT -->
<!--
<%
var webTracking = new NL.ServerWebTracking(request, 'optOutBanner');
%>
<script>var el = document.createElement('div'); el.innerHTML = "<% webTracking.renderOptOutBanner(true); %>";document.body.appendChild(el);</script>
-->

<!-- TEST OF THE CLIENT API -->
<!--
<div onClick="NL.ClientWebTracking.closeOptOutBanner(this);" id="defaultOptOutBanner">
 <p>Please insert your message here
  <a onClick="NL.ClientWebTracking.allow();" class="optout-accept">Accept</a>
  <a onClick="NL.ClientWebTracking.forbid();" class="optout-decline">Refuse</a>
 </p>
</div>
-->
</body>
</html>
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1