[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

Een webformulier publiceren publishing-a-web-form

De formuliergegevens vooraf laden pre-loading-the-form-data

Als u de profielen wilt bijwerken die in het gegevensbestand via een vorm van het Web worden opgeslagen, kunt u een preloading doos gebruiken. In het vak Voorladen kunt u aangeven hoe de record moet worden gevonden die in de database moet worden bijgewerkt.

De volgende identificatiemethoden zijn mogelijk:

 • Adobe Campaign Encryption

  Deze coderingsmethode gebruikt de gecodeerde Adobe Campaign-id (ID). Deze methode is alleen van toepassing op een Adobe Campaign-object en de gecodeerde id mag alleen worden gegenereerd door het Adobe Campaign-platform.

  Als u deze methode gebruikt, moet u de URL van het formulier aanpassen voor levering aan het e-mailadres door het volgende toe te voegen <%=escapeUrl(recipient.cryptedId) %> parameter. Raadpleeg voor meer informatie hierover Een formulier via e-mail verzenden.

 • DES encryption

  Deze encryptiemethode gebruikt een herkenningsteken (identiteitskaart) die extern wordt verstrekt, verbonden met een sleutel die door Adobe Campaign en de externe leverancier wordt gedeeld. De Des key kunt u deze coderingssleutel invoeren.

 • List of fields

  Met deze optie kunt u kiezen uit de velden in de huidige context van het formulier, de velden die worden gebruikt om het bijbehorende profiel in de database te zoeken.

  U kunt velden toevoegen aan de formuliereigenschappen via het dialoogvenster Parameters tab (verwijzing naar Parameters toevoegen). Ze worden in de formulier-URL of invoerzones geplaatst.

  note caution
  CAUTION
  De gegevens in de geselecteerde velden worden niet versleuteld. Het mag niet in een gecodeerde vorm worden verstrekt omdat Adobe Campaign het niet kan decoderen als het Field list is geselecteerd.

  In het volgende voorbeeld wordt het vooraf laden van profielen gebaseerd op het e-mailadres.

  De URL kan het niet-gecodeerde e-mailadres bevatten. In dat geval hebben gebruikers rechtstreeks toegang tot de pagina's die hen aangaan.

  Als dat niet het geval is, worden ze om hun wachtwoord gevraagd.

  note caution
  CAUTION
  Als in de lijst meerdere velden zijn opgegeven, worden de gegevens van ALLE VELDEN Het profiel kan alleen worden bijgewerkt als het overeenkomt met de gegevens die in de database zijn opgeslagen. Anders wordt een nieuw profiel gemaakt.
  Deze functie is vooral nuttig voor de toepassingen van het Web maar niet geadviseerd voor openbare vormen. De geselecteerde toegangsbeheeroptie moet "toegangsbeheer"toelaten zijn.

De Skip preloading if no ID Selecteer deze optie als u geen profielen wilt bijwerken. In dat geval wordt elk ingevoerde profiel na goedkeuring van het formulier toegevoegd aan de database. Deze optie wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer het formulier op een website wordt geplaatst.

De Auto-load data referenced in the form Met deze optie kunt u automatisch de gegevens laden die overeenkomen met de invoer- en samenvoegvelden in het formulier. Gegevens waarnaar echter wordt verwezen in Script en Test de activiteiten betreffen niet. Als deze optie niet is geselecteerd, moet u de velden definiëren met de Load additional data -optie.

De Load additional data Met deze optie kunt u informatie toevoegen die niet wordt gebruikt op de pagina's van het formulier, maar die wel vooraf wordt geladen.

U kunt bijvoorbeeld het geslacht van de ontvanger vooraf laden en deze automatisch via een testvak naar de juiste pagina sturen.

Levering en bijhouden van webformulieren beheren managing-web-forms-delivery-and-tracking

Nadat het formulier is gemaakt, geconfigureerd en gepubliceerd, kunt u het verzenden en de reacties van gebruikers volgen.

Levenscyclus van een formulier life-cycle-of-a-form

Er zijn drie fasen in de levenscyclus van een formulier:

 1. Wordt bewerkt

  Dit is de eerste ontwerpfase. Wanneer een nieuw formulier wordt gemaakt, bevindt het zich in de bewerkingsfase. Toegang tot het formulier is alleen voor testdoeleinden vereist, en vervolgens is de parameter vereist __uuid te gebruiken in zijn URL. Deze URL is toegankelijk in het dialoogvenster Preview subtab. Zie URL-parameters van formulier.

  note caution
  CAUTION
  Zolang het formulier wordt bewerkt, is de toegangs-URL een speciale URL.
 2. Publicatie in behandeling

  In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer een formulier importeren via een pakket), kan een webformulier de Pending publication status tot hij live is.

  note note
  NOTE
  Voor technische webtoepassingen (beschikbaar via de Administration > Configuration > Web applications menu), een formulier met de Pending publication status wordt automatisch gepubliceerd en krijgt de Online status.
 3. Online

  Nadat de ontwerpfase is voltooid, kan het formulier worden afgeleverd.

  Wanneer een formulier de Being edited of Pending publication status, moet gepubliceerd om online en toegankelijk te zijn via de URL van het webformulier in een browser.

  Nadat het formulier is gepubliceerd, blijft het actief tot het vervalt.

  Het formulier wordt Live tot het vervalt.

  note caution
  CAUTION
  De URL van het formulier mag niet het volgende bevatten: __uuid parameter.
 4. Gesloten

  Nadat het formulier is gesloten, is de leveringsfase voorbij en is het formulier niet meer beschikbaar: het is niet meer toegankelijk voor gebruikers.

  De vervaldatum kan worden gedefinieerd in het venster met formuliereigenschappen. Raadpleeg voor meer informatie hierover Een formulier online beschikbaar maken.

De publicatiestatus van een formulier wordt weergegeven in de lijst met formulieren.

Een formulier publiceren publishing-a-form

Als u de status van een formulier wilt wijzigen, moet u het publiceren. Om dit te doen, klik Publication boven de lijst met webformulieren en selecteer de status in de vervolgkeuzelijst.

Een formulier online beschikbaar maken making-a-form-available-online

Om door gebruikers te kunnen worden geraadpleegd, moet het formulier in productie zijn en worden gestart, d.w.z. binnen de geldigheidsperiode. De geldigheidsdata worden ingevoerd via de Properties koppeling van het formulier.

 • Gebruik de velden in het dialoogvenster Project in om begin- en einddatums voor het formulier in te voeren.

 • Klik op de knop Personalize the message displayed if the form is closed… Hiermee definieert u het foutbericht dat wordt weergegeven als de gebruiker toegang probeert te krijgen tot het formulier terwijl het niet geldig is.

  Zie Toegankelijkheid van het formulier.

Een formulier via e-mail verzenden delivering-a-form-via-email

Als u een uitnodiging via e-mail verzendt, kunt u de opdracht Adobe Campaign Encryption optie voor afstemming van gegevens. Hiervoor gaat u naar de wizard voor levering en past u de koppeling naar het formulier aan door de volgende parameter toe te voegen:

<a href="https://server/webApp/APP264?&id=<%=escapeUrl(recipient.cryptedId) %>">

In dit geval moet de compatibiliteitssleutel voor gegevensopslag de gecodeerde id van de ontvanger zijn. Raadpleeg voor meer informatie hierover De formuliergegevens vooraf laden.

In dit geval moet u de opdracht Update the preloaded record in het recordvak. Raadpleeg voor meer informatie hierover Webformulieren opslaan.

Antwoorden in logboek log-responses

Het volgen van de reactie kan in een specifiek lusje worden geactiveerd om het effect van uw vorm van het Web te controleren. Om dit te doen, klik Advanced parameters… in het venster met formuliereigenschappen en selecteer de optie Log responses -optie.

De Responses weergegeven, kunt u de identiteit van de geënquêteerden weergeven.

Selecteer een ontvanger en klik op de knop Detail… om de antwoorden te bekijken die worden verstrekt.

U kunt de antwoordlogboeken verwerken die in vragen worden verstrekt, bijvoorbeeld om slechts niet-geënquêteerden te richten wanneer het verzenden van herinneringen, of specifieke mededelingen aan slechts geënquêteerden aan te bieden.

Webformulierpakketten importeren import-web-packages

Bij het exporteren en importeren van een pakket met een webformulier van een exemplaar naar een ander exemplaar (bijvoorbeeld van werkgebied naar productie), kan de status van het webformulier op het nieuwe exemplaar afhankelijk van verschillende omstandigheden variëren. De verschillende gevallen worden hieronder vermeld.

Meer informatie over de verschillende statussen van een webformulier in deze sectie.

NOTE
Wanneer u een webformulier exporteert via een pakket, is de formulierstatus zichtbaar in de inhoud van het resulterende pakket.
 • Als de status van het webformulier Pending publication of Online bij export uit eerste instantie:

  • Het webformulier haalt het Pending publication status indien geïmporteerd op het nieuwe exemplaar.

  • Als het webformulier al bestaat op het nieuwe exemplaar, wordt het vervangen door de nieuwe versie van het formulier en wordt het Pending publication status, zelfs als de oude versie van het formulier Online.

  • Of het formulier nu bestaat of niet, het formulier moet gepubliceerd worden Online op het nieuwe exemplaar en toegankelijk via het Webvorm URL in browser.

 • Als de status van het webformulier Being edited bij export:

  • Als het webformulier nieuw is op het exemplaar waar het pakket wordt geïmporteerd, wordt het webformulier Being edited status.

  • Als het webformulier al bestaat op het nieuwe exemplaar, is dit een wijziging op een bestaand formulier. Als de oude versie van het formulier Online, blijft de oude versie online totdat de nieuwe versie van het formulier wordt weergegeven gepubliceerd nogmaals op de nieuwe instantie.

  note note
  NOTE
  U kunt de meest recente versie van uw webformulier controleren met de opdracht Preview tab.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1