[Alleen op locatie/hybride]{class="badge yellow" title="Alleen van toepassing op on-premise en hybride implementaties"}

Tijdelijke bestanden temporary-files

Foutberichten zoals de volgende kunnen worden weergegeven (met name in leveringslogboeken) wanneer het systeem in productie wordt genomen:

Kan de naam van het bestand '/tmp/tmp0000.tmp' niet wijzigen in /usr/local/neolane/nl6/bin/…//var/XXX/mta/86510470.xml ;(errno=18, Invalid cross-device link) (iRc=-52)

De oorzaak is als volgt:

Adobe Campaign genereert tijdelijke bestanden onder /tmp en wijzigt vervolgens de naam van de /usr/local/neolane/nl6/var. Deze fout treedt op wanneer beide mappen (/tmp en /usr/local/neolane/nl6/var, die in feite een symbolische koppeling is naar /var/nl6) komt overeen met verschillende apparaten. De df wordt gebruikt voor verificatie.

U verhelpt dit probleem door de tijdelijke bestanden te genereren op hetzelfde apparaat als het doelapparaat.

Voer bijvoorbeeld het volgende uit:

$ cd ~/nl6/var
$ mkdir tmp
$ vi ~/nl6/customer.sh

Voeg vervolgens toe:

export TMPDIR=/usr/local/neolane/nl6/var/tmp
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1