[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

Workflows beheren managing-workflows

Door gebrek, zijn uw nieuwe werkschema's gebaseerd op een werkschemamalplaatje dat pre-gevormd en gebaseerd op een ontvankelijke lijst (nms:ontvanger) is. Om ervoor te zorgen dat ze automatisch worden gebaseerd op de aangepaste lijst met ontvangers waarnaar wordt verwezen in het dialoogvenster Nms_DefaultRcpSchema (zie De interface configureren ), moet u een nieuw werkstroomsjabloon maken.

Een nieuwe sjabloon maken via het dialoogvenster Resources > Templates > Workflow templates knooppunt. In de eigenschappen van de sjabloon komen de afmetingen overeen met de tabel met externe ontvangers.

Door uw nieuwe werkschema's op een onlangs gecreeerd malplaatje te baseren, zal uw gepersonaliseerde lijst door gebrek voor het globale richten en filtreren van de werkschema's worden geselecteerd.

Alle activiteiten die in uw werkschema worden gebruikt zullen zo uw douanetabel zonder enige extra handconfiguratie gebruiken.

Voor meer informatie over workflows raadpleegt u deze sectie.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1