Best practices voor het gegevensmodel data-model-best-practices

Dit document bevat belangrijke aanbevelingen bij het ontwerpen van uw Adobe Campaign-gegevensmodel.

Voor een beter inzicht in ingebouwde lijsten van de Campagne en hun interactie, verwijs naar deze sectie sectie.

Uitlezen deze documentatie om aan de slag te gaan met campagnereschema's. Leer hoe te om uitbreidingsschema's te vormen om het conceptuele gegevensmodel van het gegevensbestand van Adobe Campaign uit te breiden in dit document.

Overzicht overview

Het Adobe Campaign-systeem is uiterst flexibel en kan verder worden uitgebreid dan de eerste implementatie. Hoewel de mogelijkheden oneindig zijn, is het echter van essentieel belang om verstandige beslissingen te nemen en sterke fundamenten te leggen voor het ontwerpen van uw gegevensmodel.

Dit document bevat veelgebruikte praktijkvoorbeelden en aanbevolen procedures voor het op de juiste wijze archiveren van uw Adobe Campaign-programma.

Gegevensmodelarchitectuur data-model-architecture

Adobe Campaign is een krachtig campagnebeheersysteem voor meerdere kanalen waarmee u uw online- en offlinestrategieën kunt uitlijnen en persoonlijke ervaringen voor klanten kunt creëren.

klantgerichte benadering customer-centric-approach

Hoewel de meeste e-mailserviceproviders via een lijstgerichte aanpak communiceren met klanten, vertrouwt Adobe Campaign op een relationele database om een bredere visie op de klanten en hun kenmerken te kunnen gebruiken.

Deze klantgerichte benadering wordt getoond in de grafiek hieronder. De Ontvanger de grijze tabel vertegenwoordigt de belangrijkste klantenetabel waarop alles wordt gebouwd :

Ga naar Admin > Configuration > Data schemas selecteert u een bron in de lijst en klikt u op de knop Documentation tab.

Het Adobe Campaign-standaardgegevensmodel wordt weergegeven in dit document.

NOTE
Adobe Campaign Classic staat toe om een lijst van de douaneklanten te bouwen. In de meeste gevallen wordt echter aanbevolen de standaard te gebruiken Ontvangertabel die al vooraf gebouwde extra lijsten en eigenschappen heeft.

Gegevens voor Adobe Campaign data-for-campaign

Welke gegevens moeten naar Adobe Campaign worden verzonden? Het is van essentieel belang om de gegevens te bepalen die nodig zijn voor uw marketingactiviteiten.

NOTE
Adobe Campaign is geen data-entrepot of rapportageinstrument. Probeer daarom niet alle mogelijke klanten en hun bijbehorende informatie in Adobe Campaign in te voeren, of gegevens in te voeren die slechts zullen worden gebruikt om rapporten te bouwen.

Om te beslissen of een attribuut al dan niet nodig zou zijn in Adobe Campaign, vraag uzelf of het onder één van deze categorieën zou vallen:

 • Kenmerk gebruikt voor segmentatie
 • Kenmerk gebruikt voor gegevensbeheerprocessen (bijvoorbeeld geaggregeerde berekening)
 • Kenmerk gebruikt voor personalisatie

Als er niet in een van deze elementen valt, hebt u deze eigenschap waarschijnlijk niet nodig in Adobe Campaign.

Keuze van gegevenstypen data-types

Volg de onderstaande aanbevolen procedures om gegevens in te stellen in Adobe Campaign om een goede architectuur en prestaties van uw systeem te garanderen.

 • Een grote tabel moet meestal numerieke velden bevatten en koppelingen naar referentietabellen bevatten (wanneer u werkt met een lijst met waarden).
 • De expr Met kenmerk kunt u een schemakenmerk definiëren als een berekend veld in plaats van als een fysieke setwaarde in een tabel. Op deze manier hebt u toegang tot informatie in een andere indeling (bijvoorbeeld voor leeftijd en geboortedatum) zonder dat u beide waarden hoeft op te slaan. Dit is een goede manier om te voorkomen dat velden worden gekopieerd. De tabel Ontvanger gebruikt bijvoorbeeld een expressie voor het domein, die al aanwezig is in het e-mailveld.
 • Wanneer de expressieberekening echter complex is, wordt het niet aanbevolen de opdracht expr attribuut zoals de berekening ter plekke kan de prestaties van uw vragen beïnvloeden.
 • De XML tekst is een goede manier om te voorkomen dat er te veel velden worden gemaakt. Maar het neemt ook schijfruimte op aangezien het een kolom CLOB in het gegevensbestand gebruikt. Het kan ook tot complexe SQL vragen leiden en prestaties kunnen beïnvloeden.
 • De lengte voor een string veld moet altijd met de kolom worden gedefinieerd. Standaard is de maximumlengte in Adobe Campaign 255, maar de Adobe raadt u aan het veld korter te houden als u al weet dat de grootte een kortere lengte niet overschrijdt.
 • Het is acceptabel om in Adobe Campaign een veld te hebben dat korter is dan in het bronsysteem als u er zeker van bent dat de grootte in het bronsysteem is overschat en niet zou worden bereikt. Dit kan een kortere tekenreeks of een kleiner geheel getal in Adobe Campaign betekenen.

Keuze van velden choice-of-fields

Een veld moet in een tabel worden opgeslagen als het een doel of een doel voor personalisatie heeft. Met andere woorden, als een veld niet wordt gebruikt om een gepersonaliseerde e-mail te verzenden of als criterium wordt gebruikt in een query, neemt het schijfruimte in beslag terwijl het nutteloos is.

Voor hybride en op-gebouw instanties, behandelt FDA (Federated Data Access, een facultatieve eigenschap die om tot externe gegevens) toegang te hebben de behoefte om een gebied "op-de"tijdens een campagneproces toe te voegen. U hoeft niet alles te importeren als u FDA hebt. Zie voor meer informatie Over Federale gegevenstoegang.

Keuze van sleutels choice-of-keys

Naast de automatische die standaard in de meeste tabellen worden gedefinieerd, kunt u het beste een aantal logische of zakelijke sleutels (accountnummer, clientnummer enzovoort) toevoegen. Het kan later worden gebruikt voor invoer/verzoening of gegevenspakketten. Zie voor meer informatie Id's.

Efficiënte toetsen zijn essentieel voor de prestaties. Numerieke gegevenstypen verdienen altijd de voorkeur als toetsen voor tabellen.

Voor het gegevensbestand SQLServer, kon u het gebruiken van "gegroepeerde index"overwegen als de prestaties nodig zijn. Omdat Adobe dit niet verwerkt, moet u het maken in SQL.

Speciale tabelruimten dedicated-tablespaces

Met het kenmerk tabelruimte in het schema kunt u een specifieke tabelruimte voor een tabel opgeven.

Met de installatiewizard kunt u objecten opslaan op type (gegevens, tijdelijk en index).

Speciale tabelruimten zijn beter voor partitionering, beveiligingsregels en bieden vloeiend en flexibel beheer, betere optimalisatie en betere prestaties.

Id's identifiers

Adobe Campaign-bronnen hebben drie id's en u kunt een extra id toevoegen.

In de volgende tabel worden deze id's en hun doel beschreven.

Id
Beschrijving
Best practices
Id
 • De id is de fysieke primaire sleutel van een Adobe Campaign-tabel. Voor out-of-the-box lijsten, is het een geproduceerd aantal met 32 bits van een opeenvolging
 • Deze id is gewoonlijk uniek voor een specifieke Adobe Campaign-instantie.
 • Een automatisch gegenereerde id kan zichtbaar zijn in een schemadefinitie. Zoeken in de automatische test="true" kenmerk.
 • Automatisch gegenereerde id's mogen niet worden gebruikt als een referentie in een workflow of in een pakketdefinitie.
 • Er mag niet worden aangenomen dat de id altijd een toenemend aantal zal zijn.
 • De id in een tabel buiten het vak is een 32-bits getal en dit type mag niet worden gewijzigd. Dit nummer is afkomstig uit een 'reeks' die in de sectie met dezelfde naam is opgenomen.
Naam (of interne naam)
 • Deze informatie is een unieke id van een record in een tabel. Deze waarde kan handmatig worden bijgewerkt, meestal met een gegenereerde naam.
 • Deze id behoudt zijn waarde wanneer deze wordt geïmplementeerd in een andere instantie van Adobe Campaign en mag niet leeg zijn.
 • Wijzig de naam van de record die wordt gegenereerd door Adobe Campaign als het object moet worden geïmplementeerd vanuit een omgeving naar een andere.
 • Wanneer een object een naamruimtekenmerk heeft (schema Deze gemeenschappelijke naamruimte wordt bijvoorbeeld gebruikt voor alle aangepaste objecten die zijn gemaakt. Bepaalde gereserveerde naamruimten mogen niet worden gebruikt: nms, xtk, nl, ncl, crm, xxl.
 • Wanneer een object geen naamruimte heeft (werkstroom of bezorging Dit naamruimtebegrip wordt bijvoorbeeld toegevoegd als voorvoegsel van een intern naamobject: namespaceMyObjectName.
 • Gebruik geen speciale tekens zoals spatie "", puntkomma ":" of afbreekstreepje "-". Al deze tekens worden vervangen door een onderstrepingsteken "_" (toegestaan teken). "abc-def" en "abc:def" worden bijvoorbeeld opgeslagen als "abc_def" en worden elkaar overschreven.
Label
 • Het label is de bedrijfsidentificatie van een object of record in Adobe Campaign.
 • Voor dit object zijn spaties en speciale tekens toegestaan.
 • Het garandeert niet dat een record uniek is.
 • Het wordt aanbevolen een structuur voor de objectlabels te bepalen.
 • Dit is de meest gebruikersvriendelijke oplossing om een record of object voor een Adobe Campaign-gebruiker te identificeren.

Aangepaste interne sleutels custom-internal-keys

Voor elke tabel die in Adobe Campaign wordt gemaakt, zijn primaire sleutels vereist.

De meeste organisaties voeren verslagen van externe systemen in. Terwijl de fysieke sleutel van de Ontvangerlijst het "id"attribuut is, is het mogelijk om een douanetoets extra te bepalen.

Deze aangepaste sleutel is de werkelijke primaire sleutel van de record in het externe systeem dat Adobe Campaign voedt.

Wanneer een out-of-the-box lijst zowel een automatische als een interne sleutel heeft, zal de interne sleutel als unieke index in de fysieke gegevensbestandlijst worden geplaatst.

Bij het maken van een aangepaste tabel hebt u twee opties:

 • Een combinatie van automatisch gegenereerde sleutel (id) en interne sleutel (aangepast). Deze optie is interessant als uw systeemsleutel een samengestelde sleutel of niet een geheel is. Geheel getal zorgt voor hogere prestaties in grote tabellen en sluit zich aan bij andere tabellen.
 • De primaire sleutel gebruiken als de primaire sleutel van het externe systeem. Deze oplossing heeft doorgaans de voorkeur, omdat deze de aanpak van het importeren en exporteren van gegevens vereenvoudigt, met een consistente sleutel tussen verschillende systemen. De autopk zou moeten worden onbruikbaar gemaakt als de sleutel "id"wordt genoemd en met externe waarden (niet auto-geproduceerd) zou moeten worden gevuld.
IMPORTANT
Een automatische piloot mag niet worden gebruikt als referentie in werkstromen.

Reeksen sequences

De primaire sleutel van Adobe Campaign is auto-geproduceerde identiteitskaart voor alle uit-van-de-doos lijsten en kan het zelfde voor douanetabellen zijn. Zie deze sectievoor meer informatie.

Deze waarde is ontleend aan wat een opeenvolging, dit is een databaseobject dat wordt gebruikt om een numerieke reeks te genereren.

Er zijn twee typen reeksen:

 • Gedeeld: meerdere tabellen zouden hun id uit dezelfde reeks kiezen. Dit betekent dat als id 'X' door één tabel wordt gebruikt, geen andere tabel die dezelfde reeks deelt, een record met die id 'X' heeft. XtkNewId is de standaard gedeelde reeks beschikbaar in Adobe Campaign.
 • Specifiek: slechts één tabel plukt de id's van de reeks. De reeksnaam bevat gewoonlijk de tabelnaam.
IMPORTANT
De reeks bestaat uit een geheel 32-bits waarde, met een eindig maximumaantal beschikbare waarden: 2,14 miljard. Nadat de maximumwaarde is bereikt, gaat de reeks terug naar 0 om id's te recyclen.
Als de oude gegevens niet zijn gewist, is het resultaat een unieke-sleutelfout, die een blokkering wordt voor de gezondheid en het gebruik van het platform. Adobe Campaign zou geen communicatie kunnen uitzenden (wanneer dit invloed heeft op de leveringslogboektabel) en de prestaties zouden sterk worden beïnvloed.

Een klant die jaarlijks 6 miljard e-mails met een bewaartermijn van 180 dagen voor zijn logboeken verzendt, zou daarom in 4 maanden niet meer in de tijd zijn. Om een dergelijke uitdaging te voorkomen, moet u de instellingen voor leegmaken aanpassen aan uw volumes. Zie deze sectievoor meer informatie.

Wanneer in Adobe Campaign een aangepaste tabel wordt gemaakt met een primaire sleutel als een autoPK, moet er systematisch een aangepaste, toegewijde reeks aan die tabel worden gekoppeld.

Een aangepaste reeks heeft standaard waarden tussen +1.000 en +2.1BB. Technisch gezien is het mogelijk om een volledig bereik van 4BB te krijgen door negatieve id's toe te staan. Dit zou met zorg moeten worden gebruikt en één identiteitskaart zal wanneer het oversteken van negatieve aan positieve aantallen verloren gaan: het verslag 0 wordt typisch genegeerd door Adobe Campaign in geproduceerde SQL vragen.

Voor meer over opeenvolgingen uitputting, horloge deze video.

Indexen indexes

Indexen zijn essentieel voor de prestaties. Wanneer u een sleutel in het schema verklaart, zal de Adobe automatisch een index op de gebieden van de sleutel tot stand brengen. U kunt meer indexen voor vragen ook verklaren die niet de sleutel gebruiken.

Adobe raadt aan aanvullende indexen te definiëren, omdat dit de prestaties kan verbeteren.

Houd echter rekening met het volgende:

 • Het indexgebruik is gebonden aan uw toegangspatroon. Het optimaliseren van indexering is vaak een belangrijk onderdeel van het databaseontwerp en moet door experts worden verwerkt. Het toevoegen van indexen is vaak een herhalende werkstroom verbonden aan gegevensbestandonderhoud. Het wordt gedaan in tijd, stap voor stap, om prestatieskwesties te richten wanneer het gebeuren.
 • Met indexen wordt de tabel groter (om de index zelf op te slaan).
 • Het toevoegen van index op kolommen kan de prestaties van gegevens verbeteren leest toegang (SELECT), maar het kan de prestaties van gegevens verminderen schrijven toegang (UPDATE).
 • Omdat dit de prestaties tijdens het opnemen van gegevens beïnvloedt, zouden de indexen in grootte en aantal moeten worden beperkt.
 • Voeg geen indexen toe wanneer dat niet nodig is. Zorg ervoor het wordt vereist en het verhoogt de algemene prestaties van uw vragen (test en leer).
 • Over het algemeen is een index efficiënt als u weet dat de query's niet meer dan 10% van de records terugbrengen.
 • Selecteer zorgvuldig de indexen die moeten worden gedefinieerd.
 • Native indexen niet uit tabellen buiten de box verwijderen.

Voorbeeld

Het beheren van indexen kan zeer complex worden, daarom is het belangrijk om te begrijpen hoe zij werken. Om deze ingewikkeldheid te illustreren, nemen een basisvoorbeeld zoals het zoeken ontvangers door op de voornaam en achternaam te filtreren. Dit doet u als volgt:

 1. Ga naar de map met alle ontvangers in de database. Zie voor meer informatie Profielen beheren.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de knop First name veld.

 3. Selecteer Filter on this field.

 4. Deze bewerking herhalen voor de Last name veld.

De twee bijbehorende filters worden boven op het scherm toegevoegd.

U kunt nu zoeken filteren op het tabblad First name en Last name velden op basis van de verschillende filtervoorwaarden.

Nu kunt u indexen toevoegen om het zoeken op deze filters te versnellen. Maar welke indexen moeten worden gebruikt?

NOTE
Dit voorbeeld is van toepassing op gehoste klanten die een PostSQL-database gebruiken.

In de volgende tabel wordt aangegeven in welke gevallen de drie hieronder beschreven indexen al dan niet worden gebruikt op basis van het toegangspatroon dat in de eerste kolom wordt weergegeven.

Zoekcriteria
Index 1 (Voornaam + Achternaam)
Index 2 (alleen voornaam)
Index 3 (alleen achternaam)
Opmerkingen
Voornaam is gelijk aan "Johnny"
Gebruikt
Gebruikt
Niet gebruikt
Aangezien de voornaam op index 1 op de eerste plaats staat, wordt deze toch gebruikt: er hoeft geen criterium aan de achternaam toe te voegen.
Voornaam is gelijk aan "Johnny" EN Achternaam is gelijk aan "Smith"
Gebruikt
Niet gebruikt
Niet gebruikt
Aangezien beide attributen in de zelfde vraag worden gezocht, slechts zal de index die beide attributen combineert worden gebruikt.
Achternaam is gelijk aan "Smith"
Niet gebruikt
Niet gebruikt
Gebruikt
Er wordt rekening gehouden met de volgorde van de kenmerken in de index. Als u deze volgorde niet aanpast, wordt de index mogelijk niet gebruikt.
Voornaam begint met "Joh"
Gebruikt
Gebruikt
Niet gebruikt
Met 'Links zoeken' worden indexen ingeschakeld.
Voornaam eindigt met 'nny'
Niet gebruikt
Niet gebruikt
Niet gebruikt
Met de optie "Rechts zoeken" worden indexen uitgeschakeld en wordt een volledige scan uitgevoerd. Sommige specifieke indextypen kunnen dit gebruik van hoofdletters en kleine letters afhandelen, maar zijn niet standaard beschikbaar in Adobe Campaign.
Voornaam bevat "John"
Niet gebruikt
Niet gebruikt
Niet gebruikt
Dit is een combinatie van 'links'- en 'rechts'-zoekopdrachten. Wegens het laatste, zal het indexen onbruikbaar maken en een volledige aftasten zal worden uitgevoerd.
Voornaam is gelijk aan "john"
Niet gebruikt
Niet gebruikt
Niet gebruikt
Indexen zijn hoofdlettergevoelig. Als u deze niet hoofdlettergevoelig wilt maken, moet u een specifieke index maken die een SQL-functie bevat, zoals "upper(firstname)". U moet hetzelfde doen met andere gegevenstransformaties, zoals "unaccent(firstname)".

Let op de 'eigen' integriteit voor grote tabellen. Als u records verwijdert die brede tabellen in 'eigen' integriteit hebben, kan de instantie worden gestopt. De tabel is vergrendeld en de verwijderingen worden een voor een gemaakt. Het is dus beter om "neutrale"integriteit op kindlijsten te gebruiken die grote volumes hebben.

Het declareren van een koppeling als externe verbinding is niet geschikt voor de prestaties. De nul-id verslag emuleert de externe aansluit zich aan bij functionaliteit. Het is niet nodig om externe verbindingen te verklaren als de verbinding de automatisch uitgevoerde controle gebruikt.

Hoewel het mogelijk is om zich bij om het even welke lijst in een werkschema aan te sluiten, adviseert de Adobe het bepalen van gemeenschappelijke verbindingen tussen middelen direct in de definitie van de gegevensstructuur.

De verbinding zou in groepering met de daadwerkelijke gegevens in uw lijsten moeten worden bepaald. Een verkeerde definitie kan van invloed zijn op gegevens die via koppelingen zijn opgehaald, bijvoorbeeld gegevens die onverwacht worden gedupliceerd.

Geef de koppeling een naam die consistent is met de tabelnaam: de naam van de koppeling moet u helpen begrijpen wat de verafgelegen tabel is.

Geef een koppeling met "id" geen naam als achtervoegsel. Geef de naam bijvoorbeeld "transactie" en niet "transactie-id".

Adobe Campaign maakt standaard een koppeling met de primaire sleutel van de externe tabel. Voor meer duidelijkheid, is het verkieslijk om uitdrukkelijk te bepalen toetreedt in de verbindingsdefinitie.

Er wordt een index toegevoegd aan de kenmerken die in een koppeling worden gebruikt.

De gemaakte en laatst gewijzigde koppelingen zijn aanwezig in veel tabellen. Het is mogelijk om de index onbruikbaar te maken door het attribuut noDbIndex op de verbinding te gebruiken, als deze informatie niet door de zaken wordt gebruikt.

Kardinaal cardinality

Wanneer u een verbinding ontwerpt, zorg ervoor dat het doelverslag uniek is wanneer een 1-1 verhouding is verklaard. Anders kan verbinden veelvoudige verslagen terugkeren wanneer slechts één wordt verwacht. Dit resulteert in fouten tijdens leveringsvoorbereiding wanneer de vraag meer rijen dan verwacht terugkeert. Stel de naam van de koppeling in op dezelfde naam als het doelschema.

Definieer een koppeling met een kardinaliteit (1-N) in het schema aan de (1) zijde. De relatie Ontvanger (1) - (N) Transactie moet bijvoorbeeld in het transactieschema worden gedefinieerd.

Een omgekeerde kardinaliteit van een koppeling is standaard (N). Het is mogelijk om een verbinding (1-1) te bepalen door de attributen revCardinality='single"aan de verbindingsdefinitie toe te voegen.

Als de omgekeerde verbinding niet aan de gebruiker zichtbaar zou moeten zijn, kunt u het met de verbindingsdefinitie revLink=' verbergen GEEN". Een goed gebruiksgeval voor dit is een verbinding van ontvanger aan de laatste uitgevoerde transactie te bepalen bijvoorbeeld. U hoeft alleen de koppeling van de ontvanger naar de laatste transactie te zien en er is geen omgekeerde koppeling vereist om zichtbaar te zijn vanuit de transactietabel.

Koppelingen die een externe verbinding (1-0…1) uitvoeren, moeten met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt omdat dit van invloed is op de systeemprestaties.

Bewaren van gegevens - opschonen en wissen data-retention

Adobe Campaign is geen data-entrepot of rapportageinstrument. Om goede prestaties van de oplossing van Adobe Campaign te verzekeren, zou de gegevensbestandgroei daarom onder controle moeten blijven. Om dit te bereiken, kan het volgen van een aantal van de onderstaande beste praktijken helpen.

Standaard hebben Adobe Campaign-leverings- en trackinglogboeken een retentieduur van 180 dagen. Een schoonmaakproces loopt om het even welk logboek ouder dan dat te verwijderen.

 • Als u logboeken langer wilt houden, zou dit besluit zorgvuldig afhankelijk van de gegevensbestandgrootte en het volume van verzonden berichten moeten worden genomen. Ter herinnering: Adobe Campaign-reeks is een 32-bits geheel getal.
 • Aanbevolen wordt niet meer dan 1 miljard records tegelijk in deze tabellen te hebben (ongeveer 50% van de 2,14 miljard beschikbare ids) om het risico van het gebruik van alle beschikbare id's te beperken. Dit zal voor sommige klanten vereisen om de behoudsduur onder 180 dagen te verminderen.

Meer informatie over gegevensbewaring in Richtlijnen voor privacy en beveiliging tijdens campagnes.

Meer informatie over de workflow voor het opschonen van Campagne-gegevensbestanden in deze sectie.

IMPORTANT
Aangepaste tabellen worden niet gewist met het standaardopschoonproces. Hoewel dit niet op dag één vereist zou kunnen zijn, vergeet niet om een zuiveringsproces voor uw douanetabellen te bouwen aangezien dit tot prestatiesuitdagingen zou kunnen leiden.

Er zijn een paar oplossingen om de behoefte aan verslagen in Adobe Campaign te minimaliseren:

 • Exporteer de gegevens in een gegevensopslagruimte buiten Adobe Campaign.
 • Genereer geaggregeerde waarden die minder ruimte gebruiken en toch voldoende zijn voor uw marketingactiviteiten. U hebt bijvoorbeeld niet de volledige transactiegeschiedenis van klanten in Adobe Campaign nodig om de laatste aankopen bij te houden.

U kunt het kenmerk "deleteStatus" in een schema declareren. Het is efficiënter om het verslag te merken zoals geschrapt, dan de schrapping in de schoonmaakbeurttaak uit te stellen.

Prestaties performance

Volg onderstaande aanbevolen procedures om te zorgen voor betere prestaties op elk moment.

Algemene aanbevelingen general-recommendations

 • Gebruik geen bewerkingen zoals "CONTAINS" in query's. Als u weet waarvoor wordt verwacht en waarvoor wordt gefilterd, past u dezelfde voorwaarde toe met een "GELIJK AAN" of andere specifieke filteroperatoren.
 • Vermijd het samenvoegen met niet-geïndexeerde velden terwijl u gegevens samenstelt in workflows.
 • Probeer en zorg ervoor de processen zoals de invoer en de uitvoer van bedrijfsuren gebeuren.
 • Zorg ervoor dat er een schema is voor alle dagelijkse activiteiten en houd zich aan het schema.
 • Als een of weinig van de dagelijkse processen mislukken en als het verplicht is om het op die zelfde dag in werking te stellen, zorg ervoor er geen conflicterende processen lopen wanneer het handproces wordt opgeheven aangezien dit de systeemprestaties zou kunnen beïnvloeden.
 • Zorg ervoor dat de dagelijkse campagne niet wordt uitgevoerd tijdens het importproces of wanneer een handmatig proces wordt uitgevoerd.
 • Gebruik een of meer referentietabellen in plaats van een veld in elke rij te dupliceren. Wanneer u sleutel-/waardeparen gebruikt, verdient het de voorkeur een numerieke sleutel te kiezen.
 • Een korte tekenreeks blijft acceptabel. Als referentietabellen al in een extern systeem zijn geïnstalleerd, wordt de gegevensintegratie met Adobe Campaign vergemakkelijkt door dit systeem opnieuw te gebruiken.

Een-op-veel relaties one-to-many-relationships

 • Gegevensontwerp beïnvloedt bruikbaarheid en functionaliteit. Als u uw gegevensmodel met vele één-aan-vele verhoudingen ontwerpt, maakt het voor gebruikers moeilijker om zinvolle logica in de toepassing te construeren. Een-op-veel filterlogica kan voor niet-technische marketers moeilijk zijn om correct te construeren en te begrijpen.
 • Het is goed om alle essentiële gebieden in één lijst te hebben omdat het het voor gebruikers gemakkelijker maakt om vragen te bouwen. Soms is het ook handig om bepaalde velden te dupliceren naar andere tabellen als u samenvoeging kunt voorkomen.
 • Bepaalde ingebouwde functies kunnen niet verwijzen naar een-op-een-relatie, zoals de formule en levering van de Afweging van aanbiedingen.

Grote tabellen large-tables

Adobe Campaign is afhankelijk van externe databasemotoren. Afhankelijk van de leverancier, kan het optimaliseren van prestaties voor grotere lijsten een specifiek ontwerp vereisen.

Hieronder vindt u een aantal veelvoorkomende aanbevolen procedures die moeten worden gevolgd bij het ontwerpen van uw gegevensmodel met behulp van grote tabellen en complexe verbindingen.

 • Wanneer het gebruiken van extra douane ontvankelijke lijsten, zorg ervoor u een specifieke logboeklijst voor elke leveringsafbeelding hebt.
 • Verminder het aantal kolommen, met name door de kolommen te identificeren die niet worden gebruikt.
 • Optimaliseer de relaties van het gegevensmodel door complexe verbindingen, zoals verbindingen op verschillende voorwaarden en/of meerdere kolommen te vermijden.
 • Voor verbindingssleutels, gebruik altijd numerieke gegevens eerder dan karakterkoorden.
 • Verminder zoveel u de diepte van logboekbehoud kunt. Als u een diepere geschiedenis nodig hebt, kunt u berekeningen samenvoegen en/of aangepaste logboektabellen verwerken om de grotere historie op te slaan.

Grootte van tabellen size-of-tables

De tabelgrootte is een combinatie van het aantal records en het aantal kolommen per record. Beide kunnen de prestaties van vragen beïnvloeden.

 • A klein De tabel is vergelijkbaar met de leveringstabel.
 • A middelgrote grootte de tabel is even groot als de tabel Ontvanger. Het heeft één verslag per klant.
 • A groot De tabel is vergelijkbaar met de tabel met het logbestand Breed. Het heeft vele verslagen per klant.
  Bijvoorbeeld, als uw gegevensbestand 10 miljoen ontvangers bevat, bevat de Brede logboeklijst ongeveer 100 tot 200 miljoen berichten, en de lijst van de Levering bevat een paar duizend verslagen.

In PostSQL mag een rij niet groter zijn dan 8 kB om TOAST mechanisme. Probeer daarom om het aantal kolommen en de grootte van elke rij zo veel mogelijk te verminderen om optimale prestaties van het systeem (geheugen en cpu) te bewaren.

Het aantal rijen heeft ook invloed op de prestaties. De Adobe Campaign-database is niet bedoeld voor het opslaan van historische gegevens die niet actief worden gebruikt voor het maken van doelen of het maken van persoonlijke gegevens. Dit is een operationele database.

Om prestatieskwestie te verhinderen met betrekking tot het hoge aantal rijen, slechts de noodzakelijke verslagen in het gegevensbestand houden. Alle andere records moeten worden geëxporteerd naar een gegevenspakhuis van derden en uit de operationele Adobe Campaign-database worden verwijderd.

Hier volgen enkele tips en trucs voor de grootte van tabellen:

 • Ontwerp grote tabellen met minder velden en meer numerieke gegevens.
 • Gebruik geen groot aantal kolomtypen (bijv. Int64) om kleine getallen op te slaan, zoals booleaanse waarden.
 • Verwijder ongebruikte kolommen uit de lijstdefinitie.
 • Bewaar historische of inactieve gegevens niet in uw Adobe Campaign-database (exporteren en opschonen).

Hier volgt een voorbeeld:

In dit voorbeeld:

 • De Transactie en Transactiepunt er zijn grote tabellen : meer dan 10 miljoen .
 • De Product en Winkel tabellen zijn kleiner: minder dan 10.000.
 • Het etiket en de referentie van het product zijn in het Product tabel.
 • De Transactiepunt alleen een koppeling bevat naar de Product tabel, die numeriek is.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1