[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

Privacy en toestemming privacy-and-recommendations

Algemene aanbevelingen general-recommendations

Adobe Campaign is een krachtige tool voor het verzamelen en verwerken van zeer grote hoeveelheden gegevens, waaronder persoonlijke informatie en gevoelige gegevens. Daarom moet privacy zorgvuldig worden beheerd.

 • Ga altijd op verantwoordelijke en ethische wijze te werk bij het gebruik van persoonsgegevens.

 • Stuur geen ongewenste e-mails, pushberichten en sms-berichten ("spam"). Adobe gelooft sterk in de principes van permission marketing, in het bevorderen van customer lifetime value en in de loyaliteit van klanten, en verbiedt daarom strikt het gebruik van Adobe Campaign voor het verzenden van ongevraagde berichten.

Neem de tijd om de Controlelijst voor beveiliging en privacy door te nemen om de belangrijkste elementen over de controle van beveiliging en privacy te leren.

Privacywetgeving privacy-regulations

Werk binnen de wetgeving die geldt voor de regio(’s) waar u actief bent om privacy en persoonsgegevens correct te behandelen en te beheren. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende wetgevingen:

NOTE
Zie deze pagina voor meer informatie over hoe de AVG, CCPA, PDPA en LGPD van toepassing zijn op Adobe Campaign.

Adobe Experience Cloud-privacy experience-cloud-privacy

Adobe Campaign maakt deel uit van de Adobe Experience Cloud-oplossingen. De manier waarop in Campaign met privacy wordt omgegaan, volgt de algemene Experience Cloud-beginselen:

 • Welke informatie wanneer wordt verzameld bij het gebruik van Adobe Experience Cloud

  Als bedrijf dat Adobe Experience Cloud-oplossingen gebruikt, bepaalt u welke gegevens u verzamelt en naar uw Adobe Experience Cloud-account verzendt. Voorbeelden van soorten informatie die mogelijk worden verzameld, zijn webbrowseractiviteiten, IP-adressen, locatiegegevens van mobiele apparaten, succespercentages van campagnes, items die zijn aangeschaft of in een winkelwagentje zijn geplaatst, enz.

  note note
  NOTE
  Net als alle andere Adobe-producten verzamelt Campaign informatie over gebruikers van apps en websites. Zie het Adobe-privacybeleid voor meer informatie.
 • Hoe Adobe Experience Cloud wordt gebruikt om informatie te verzamelen

  • Adobe Experience Cloud-oplossingen gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën zoals webbakens (ook wel tags of pixels genoemd), waarmee u informatie kunt verzamelen. Zie deze sectie voor meer informatie over cookies en trackingmogelijkheden met Adobe Campaign.
  • U kunt in uw mobiele apps ook Adobe Experience Cloud-technologieën gebruiken. Zie Sms-kanaal en Kanaal voor mobiele apps voor meer informatie over mobiele verzendingen met Campaign.
 • De privacyopties van uw gebruikers voor uw gebruik van Adobe Experience Cloud

  Adobe vraagt u om uw klanten een privacybeleid te verstrekken waarin het volgende wordt beschreven:

  • Uw privacymethoden in verband met Adobe Experience Cloud
  • Hoe gebruikers hun voorkeuren kunnen instellen voor het verzamelen of gebruiken van hun gegevens in verband met Adobe Experience Cloud
  note note
  NOTE
  Net als bij alle Adobe-producten kunnen Campaign-gebruikers weigeren om verzamelde informatie over hen te delen via apps en websites. Raadpleeg de Veelgestelde vragen over Adobe Experience Cloud-gebruiksgegevens voor meer informatie daarover.

Zie deze pagina voor meer informatie over de Adobe Experience Cloud-privacy.

Persoonsgegevens en persona's personal-data

Bij privacybeheer is het belangrijk om te bepalen welke gegevens met zorg moeten worden behandeld en door wie.

 • Persoonsgegevens omvatten informatie aan de hand waarvan een levende persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd.
 • Gevoelige persoonsgegevens zijn gegevens over etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, criminele achtergrond, genetische informatie, gezondheidsgegevens, seksuele voorkeur, biometrische informatie en lidmaatschap van een vakbond.

Bij de integratie van Campaign met andere Experience Cloud-oplossingen waarbij doelgroepen kunnen worden overgezet van het ene systeem naar het andere zoals Adobe Analytics, Audience Manager of de People-kernservice, Campaign Standard of met andere oplossingen via CRM-connectoren, moet u extra aandacht besteden aan de bescherming van persoonsgegevens.

De belangrijkste verordeningen betreffen de verschillende entiteiten die gegevens als volgt beheren:

 • Een gegevenscontroller is de instantie die de middelen en het doel van het verzamelen, gebruiken en delen van persoonsgegevens bepaalt.
 • Een gegevensprocessor is een persoon of partij die persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of deelt op de manier die door de gegevenscontroller wordt aangegeven.
 • Een betrokkene is een levende persoon wiens persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt of gedeeld en die aan de hand van deze persoonsgegevens direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Als bedrijf dat persoonsgegevens verzamelt en deelt, bent u dus de gegevenscontroller, zijn uw klanten de betrokkenen en fungeert Adobe Campaign als gegevensprocessor bij het verwerken van deze persoonsgegevens op uw aanwijzingen. Als gegevenscontroller bent u verantwoordelijk voor de relatie met de betrokkenen, bijvoorbeeld bij het beheren van verzoeken om toegang tot persoonsgegevens.

Gebruiksscenario use-case-scenario

Hier is een voorbeeld van een AVG-gebruiksscenario van hoog niveau om te laten zien hoe verschillende persona’s interactie met elkaar hebben.

In dit voorbeeld is de klant van Adobe Campaign een luchtvaartmaatschappij. Dit bedrijf is de Gegevenscontroller en alle klanten van de luchtvaartmaatschappij zijn Betrokkenen. Laura is in dit specifieke geval een klant van de luchtvaartmaatschappij.

Dit zijn de verschillende persona’s die in dit voorbeeld worden gebruikt:

 • Laura is de Betrokkene. Zij is de ontvanger die berichten van de luchtvaartmaatschappij krijgt. Laura vliegt misschien wel vaak (Frequent Flyer), maar ze zou op een gegeven moment kunnen besluiten dat ze geen gepersonaliseerde reclame- of marketingberichten van de luchtvaartmaatschappij meer wil. Ze zal de luchtvaartmaatschappij (volgens hun procedure) vragen haar Frequent-Flyernummer te verwijderen.

 • Anne is Gegevenscontroller bij de luchtvaartmaatschappij. Ze ontvangt het verzoek van Laura, haalt nuttige id's op die gevraagd zijn om het onderwerp te identificeren en verzendt het verzoek in Adobe Campaign.

 • Adobe Campaign is de Gegevensprocessor.

Hier volgt de algemene workflow voor dit gebruiksscenario:

 1. De Betrokkene (Laura) stuurt een AVG-verzoek naar de Gegevenscontroller via e-mail, de Klantenservice of een webportal.

 2. De Gegevenscontroller (Anne) stuurt het AVG-verzoek naar Campaign via de interface of met een API.

 3. Zodra de Gegevensprocessor (Adobe Campaign) de informatie heeft ontvangen, onderneemt deze actie voor het AVG-verzoek en stuurt een reactie of een bevestiging naar de Gegevenscontroller (Anne).

 4. De Gegevenscontroller (Anne) bekijkt vervolgens de informatie en stuurt deze terug naar de Betrokkene (Laura).

Gegevensacquisitie data-acquisition

Met Adobe Campaign kunt u gegevens verzamelen, waaronder persoonlijke en gevoelige informatie. Het is daarom van essentieel belang dat u de toestemming van uw ontvangers ontvangt en controleert.

 • Zorg ervoor dat ontvangers altijd toestemming geven voor het ontvangen van communicatie. Daarvoor moet u opt-outverzoeken altijd zo snel mogelijk verwerken en moet u toestemming controleren via een dubbele opt-inprocedure. Zie Een lidmaatschapsformulier maken met dubbele opt-in voor meer informatie.
 • Importeer geen frauduleuze lijsten en gebruik seedadressen om te controleren of uw clientbestand niet onrechtmatig wordt gebruikt. Zie Seedadressen voor meer informatie.
 • Via toestemmings- en rechtenbeheer kunt u de voorkeuren van uw ontvangers bijhouden en beheren wie binnen uw organisatie toegang heeft tot welke gegevens. Zie deze sectievoor meer informatie.
 • Faciliteer en beheer de verzoeken om toegang tot persoonsgegevens van uw ontvangers. Zie deze sectievoor meer informatie.

Privacybeheer privacy-management

Privacybeheer verwijst naar alle processen en tools die u kunnen helpen te voldoen aan de privacywetgeving (AVG, CCPA, enz.). Bekijk een overzicht van privacybeheer op deze pagina.

Adobe Campaign biedt u verschillende functiesets voor privacybeheer:

 • toestemmingsbeheer, dataretentie en gebruikersrollen. Zie deze sectie.
 • Verzoeken om toegang tot persoonsgegevens (toegangsrecht en recht om te worden vergeten). Zie deze sectie.
 • Opt-out voor de verkoop van persoonsgegevens (CCPA-specifiek). Zie deze sectie.

De belangrijkste privacymogelijkheden in Campaign en een voorbeeld van de betrokken persona’s worden weergegeven in deze sectie.

Toestemming, retentie en rollen consent

Oorspronkelijk biedt Adobe Campaign belangrijke functies die essentieel zijn voor privacy:

 • Toestemmingsbeheer: via de procedure van abonnementsbeheer kunt u de voorkeuren van uw ontvangers beheren en bijhouden welke ontvangers zich hebben aangemeld voor welke soorten abonnementen. Zie Lidmaatschappen voor meer informatie hierover.
 • Dataretentie: alle ingebouwde standaard logtabellen bevatten vooraf ingestelde retentieperioden, waarbij de gegevensopslag over het algemeen is beperkt tot 6 maanden of korter. Er kunnen extra retentieperioden worden ingesteld met workflows. Neem hiervoor contact op met de adviseurs van Adobe of met technische beheerders.
 • Rights Management: Adobe Campaign biedt u de mogelijkheid om via verschillende standaard of aangepaste rollen de rechten te beheren die aan de verschillende Campaign-operators zijn toegewezen. Hierdoor kunt u bepalen wie binnen uw bedrijf toegang heeft tot verschillende typen gegevens en deze kan wijzigen of exporteren. Zie Toegangscontrole voor meer informatie.

Zie deze sectie voor meer informatie over deze functies en hoe u ze kunt beheren in Adobe Campaign.

Privacyverzoeken privacy-requests

Adobe Campaign biedt extra mogelijkheden om uw taak als gegevenscontroller voor bepaalde verzoeken om toegang tot persoonsgegevens te vergemakkelijken:

 • Het toegangsrecht is het recht van de betrokkene om van de gegevenscontroller bevestiging te krijgen of er persoonsgegevens van de betrokkene worden verwerkt, waar en voor welk doel.

 • Het recht om te worden vergeten (verwijderingsverzoek) geeft de betrokkene het recht om zijn of haar persoonsgegevens door de gegevensbeheerder te laten wissen.

De verzoeken Toegang en Verwijderen worden weergegeven in deze sectie.

De implementatiestappen voor het maken van deze verzoeken worden uiteengezet in deze sectie.

Trackingmogelijkheden tracking-capabilities

Cookies cookies

Dankzij de trackingfuncties van Adobe Campaign kunt u bijhouden hoe verzendingsontvangers bladeren met behulp van drie typen cookies: een sessiecookie en twee permanente cookies.

 • Een sessiecookie: de nlid-cookie bevat de id van de e-mail die is verzonden naar de contactpersoon (broadlogId) en de id van de berichtsjabloon (deliveryId). Deze wordt toegevoegd wanneer de contactpersoon op een URL klikt die is opgenomen in een e-mail die door Adobe Campaign wordt verzonden. Hiermee kunt u het gedrag van de contactpersoon op het web volgen. Deze sessiecookie wordt automatisch gewist wanneer de browser wordt gesloten. De contactpersoon kan zijn browser configureren om cookies te weigeren.

 • Twee permanente cookies:

  • Het UUID-cookie (Universal Unique IDentifier) wordt gedeeld tussen Adobe Experience Cloud-oplossingen. Dit wordt één keer ingesteld totdat het verdwijnt uit de clientbrowser wanneer een nieuwe waarde wordt gegenereerd. Met dit cookie kunt u de gebruikers identificeren die met de Experience Cloud-oplossingen werken wanneer ze een website bezoeken. Het kan worden geplaatst door een introductiepagina (om onbekende klantenactiviteiten aan een ontvanger te koppelen) of door een verzending. De beschrijving van dit cookie is beschikbaar op deze pagina.
  • Het nllastdelid-cookie (geïntroduceerd in Campaign Classic 20.3) is een permanente cookie die de deliveryId bevat van de laatste verzending waarvan de gebruiker op de koppeling heeft geklikt. Deze cookie wordt gebruikt wanneer de sessiecookie ontbreekt om te identificeren welke trackingtabel moet worden gebruikt.

In verordeningen zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt bepaald dat bedrijven de toestemming van webgebruikers nodig hebben voordat ze cookies mogen installeren.

 • U moet gebruikers laten weten dat uw sites zijn uitgerust met webtrackingtools via een verzoek om toestemming (bijvoorbeeld op de pagina) met een selectievakje voor het autoriseren van het gebruik van cookies, of u moet een banner toevoegen boven aan de eerste pagina waarop ze landen, enzovoort.
 • Pop-upvensters moeten worden vermeden omdat ze vaak worden geblokkeerd door browsers.

Berichten tracken message-tracking

Met Adobe Campaign kunt u de verzonden e-mails en het gedrag van de ontvangers van de verzending bijhouden: het openen, het klikken op koppelingen, afmeldingen, enzovoort. Zie Tracking van berichten voor meer informatie.

U kunt dit doen door trackingkoppelingen aan uw berichten toe te voegen om het effect van uw verzending en het gedrag van de ontvangers te meten in het tabblad Tracking van het verzendingsdashboard. Trackinggegevens worden geïnterpreteerd in het rapport Trackingindicatoren.

Webtracking web-tracking

Met Adobe Campaign kunt u ook controleren hoe ontvangers op uw website bladeren: voeg trackingtags toe om informatie te verzamelen en bezoeken aan pagina's van de webapplicatie te meten. Zie Tracking van een webapplicatie voor meer informatie.

De configuratie van webtracking wordt weergegeven in deze sectie.

Met Adobe Campaign hebt u nog meer mogelijkheden om tracking te beheren, bijvoorbeeld met opt-outbanners. Hiermee stopt u met het volgen van het webgedrag van eindgebruikers die hebben aangegeven dat ze niet meer willen worden gevolgd. Zie Afmelden voor tracking in de webapplicatie voor informatie hierover.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1