Privacyverzoeken privacy-requests

Raadpleeg deze sectie voor een algemene uitleg van privacybeheer.

Deze informatie geldt voor AVG, CCPA, PDPA en LGPD. Zie deze sectie voor meer informatie over deze regelgeving.

NOTE
De opt-out voor de verkoop van persoonsgegevens, die specifiek is voor de CCPA, wordt in deze sectie toegelicht.

Doordat u in Adobe Campaign verzoeken voor toegang en verwijdering kunt afhandelen, kunt u zich gemakkelijker houden aan de privacyregels. Het toegangsrecht en het recht om te worden vergeten (verwijderingsverzoek) worden in deze sectie beschreven.

Adobe Campaign biedt gegevenscontrollers twee manieren om verzoeken voor toegang tot persoonsgegevens en verwijderingsverzoeken uit te voeren:

  • Via de Adobe Campaign-interface: voor elk verzoek om toegang tot persoonsgegevens maakt de gegevenscontroller een nieuw dergelijk verzoek in Adobe Campaign. Zie deze sectie.
  • Via de API: Adobe Campaign beschikt over een SOAP-API die verzoeken om toegang tot persoonsgegevens automatiseert. Zie deze sectie.
NOTE
Voor meer informatie over persoonsgegevens en over de verschillende entiteiten die gegevens beheren (gegevenscontroller, gegevensprocessor en betrokkene) raadpleegt u Persoonsgegevens en persona's.

Vereisten prerequesites

Adobe Campaign biedt tools voor gegevenscontrollers waarmee u verzoeken om toegang tot opgeslagen persoonsgegevens in Adobe Campaign kunt maken en verwerken. Het is echter de verantwoordelijkheid van de gegevenscontroller om de relatie met de betrokkene (e-mail, klantenservice of een webportal) af te handelen.

Daarom is het uw verantwoordelijkheid als gegevenscontroller om de identiteit te bevestigen van de betrokkene die het verzoek indient, en om te bevestigen dat de gegevens die naar de aanvrager worden teruggestuurd, over de betrokkene gaan.

Het privacypakket installeren install-privacy-package

Als u deze functie wilt gebruiken, moet u het Privacy Data Protection Regulation-pakket installeren via het menu Tools > Advanced > Import package > Adobe Campaign Package. Raadpleeg de gedetailleerde documentatie voor meer informatie over het installeren van pakketten.

Onder Administration > Platform worden twee nieuwe mappen gemaakt die specifiek zijn voor privacy:

  • Privacy Requests: hier kunt u uw verzoeken om toegang tot persoonsgegevens maken en de ontwikkeling ervan volgen.
  • Namespaces: dit is het veld dat wordt gebruikt om de betrokkene in de Adobe Campaign-database te identificeren.

In Administration > Production > Technical workflows worden elke dag drie technische workflows uitgevoerd om verzoeken om toegang tot persoonsgegevens te verwerken.

  • Collect privacy requests: deze workflow genereert de gegevens van de ontvanger die in Adobe Campaign zijn opgeslagen en maakt deze beschikbaar voor downloaden op het scherm van het verzoek om toegang tot persoonsgegevens.
  • Delete privacy requests data: met deze workflow verwijdert u de gegevens van de ontvanger die in Adobe Campaign zijn opgeslagen.
  • Privacy request cleanup: met deze workflow wist u de bestanden met toegangsverzoeken die ouder zijn dan 90 dagen.

In Administration > Access Management > Named rights is het opgegeven recht Privacy Data Right toegevoegd. Dit opgegeven recht is vereist voor gegevenscontrollers om privacytools te kunnen gebruiken. Hiermee kunnen ze nieuwe verzoeken maken, de ontwikkeling ervan volgen, de API gebruiken, enzovoort.

Naamruimten namesspaces

Voordat u privacyverzoeken maakt, moet u de naamruimte definiƫren die u wilt gebruiken. Dit is de sleutel die wordt gebruikt om de betrokkene in de Adobe Campaign-database te identificeren.

Drie naamruimten zijn standaard beschikbaar: e-mail, telefoon en mobiele telefoon. Als u een andere naamruimte nodig hebt (bijvoorbeeld een aangepast veld voor ontvangers), kunt u een nieuwe naamruimte maken via Administration > Platform > Namespaces.

NOTE
Voor optimale prestaties is het raadzaam om unieke naamruimten te gebruiken.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1