Profielen beheren managing-profiles

Ontvangerstructuur recipient-tree

Voor toegang tot de geavanceerde functies voor beheer van ontvangers moet u de Adobe Campaign-structuur bewerken. Om dit te doen, klik Explorer in de werkbalk.

Ontvangers worden standaard opgeslagen in de Profiles and targets knooppunt van de boomstructuur Adobe Campaign. Vanuit hetzelfde knooppunt kunt u een of meer mappen en submappen maken waarin de profielen van ontvangers worden opgeslagen.

Elk knooppunt valt samen met een map. De gegevens van elke omslag moeten worden beschouwd om van elkaar worden verdeeld. Dit betekent dat het beheer van dubbele bestanden voor meerdere ontvangende mappen lastiger zal zijn.

NOTE
Als u de lijst met alle ontvangers in de database wilt weergeven, moet u een weergave maken. Meer informatie in Mappen en weergaven.

Ontvangers verplaatsen moving-recipients

U kunt een of meer ontvangers selecteren, deze uit de lijst met ontvangers slepen en neerzetten in de gewenste map. U wordt in een waarschuwingsbericht gevraagd deze actie te bevestigen.

Een ontvanger kopiëren copying-a-recipient

U kunt een ontvanger in dezelfde map kopiëren door met de rechtermuisknop op de gewenste ontvanger te klikken en Copy.

Ontvangers verwijderen deleting-recipients

Als u ontvangers wilt verwijderen, verplaatst u ze naar een specifieke map en wist u de inhoud van deze map. Het is sterk aanbevolen de Delete in dit geval.

Als u een map wilt leegmaken, gebruikt u de opdracht Actions > Purge folder openen door met de rechtermuisknop op de gewenste map te klikken.

Klikken Start om de bewerking te starten. In het middelste gedeelte van het venster wordt de voortgangsstatus weergegeven, zoals hieronder wordt getoond:

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1