[Alleen op locatie/hybride]{class="badge yellow" title="Alleen van toepassing op on-premise en hybride implementaties"}

Configuratiebeginsel configuration-principle

Het Adobe Campaign-platform is gebaseerd op het concept van instanties, vergelijkbaar met dat van virtuele hosts die door Apache worden gebruikt. In deze modus kunt u een server delen door er verschillende instanties aan toe te wijzen. De instanties zijn volledig verschillend van elkaar en werken met hun eigen gegevensbestand en configuratiedossier.

Voor een bepaalde server zijn er twee gemeenschappelijke elementen voor alle instanties van Adobe Campaign:

 • De internal wachtwoord: dit is het algemene beheerderswachtwoord. Dit geldt voor alle instanties van een bepaalde toepassingsserver.

  note important
  IMPORTANT
  Als u zich wilt aanmelden met de Intern id, moet u vooraf een wachtwoord hebben bepaald. Raadpleeg deze sectie voor meer informatie.
 • Meerdere technische serverconfiguraties: deze configuraties kunnen allemaal worden overbelast in de specifieke configuratie van een instantie.

De configuratiebestanden worden opgeslagen in het dialoogvenster conf directory van de installatiemap. De configuratie bestaat uit drie bestanden:

 • serverConf.xml: algemene configuratie voor alle instanties.
 • config-<instance>.xml waarbij <instance> is de instantienaam): specifieke configuratie van een instantie.
 • serverConf.xml.diff: delta tussen de aanvankelijke configuratie en de huidige configuratie. Dit bestand wordt automatisch gegenereerd door de toepassing en mag niet handmatig worden gewijzigd. Het wordt gebruikt om gebruikerswijzigingen automatisch te verspreiden wanneer het bijwerken van een bouwstijlversie.

Een instantieconfiguratie wordt als volgt geladen:

 • De module laadt de serverConf.xml om de parameters te verkrijgen die door alle instanties worden gedeeld.

 • Het laadt vervolgens de config-<instance>.xml bestand. De waarden in dit bestand hebben voorrang op de waarden in serverConf.xml.

  Deze twee bestanden hebben dezelfde indeling. Elke waarde in serverConf.xml kan voor een bepaalde instantie worden overgeladen in het deelvenster config-<instance>.xml bestand.

Deze werkende wijze verstrekt grote flexibiliteit voor configuraties.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1