[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

Sjablonen about-templates

Een leveringsconfiguratie kan in een leveringsmalplaatje worden bewaard om opnieuw te worden gebruikt. De sjabloon kan een volledige of gedeeltelijke configuratie van de levering bevatten.

Het leveringsmalplaatje kan manueel, zoals beschreven in dit hoofdstuk, of volgens een gebeurtenis (gelanceerd op een bepaald tijdstip, bij aankomst van een dossier bij een server, enz.) worden uitgevoerd. De malplaatjes van de levering kunnen via worden gevormd Resources > Templates > Delivery templates knooppunt in de boomstructuur.

Er zijn twee typen sjablonen:

  1. Native leversjablonen van Adobe Campaign

    Native sjablonen MOGEN NIET uit het systeem worden verwijderd. Zij omvatten een minimumconfiguratie voor elk leveringskanaal. De beheerder kan echter bepaalde functies beperken of standaardwaarden aanbieden aan gebruikers (activering volgen, e-mailadressen van de afzender enz.). Native scenario's worden vet weergegeven in de lijst met sjablonen. Ze moeten worden gedupliceerd om ze te kunnen wijzigen.

  2. Vooraf gedefinieerde leveringssjablonen

    De Adobe Campaign-beheerder kan nieuwe leveringssjablonen maken. Ze kunnen opnieuw worden gebruikt door operatoren (die met geschikte toegangsrechten) of automatisch door serverprocessen. Bijvoorbeeld, kunt u een malplaatje van de e-maillevering vormen, en wanneer de gebruikers tot levering leiden gebruikend dit malplaatje, moeten zij eenvoudig de tekst of de inhoud van de HTML ingaan en dan het leveren; de andere keuzen zijn reeds bepaald door de beheerder.

NOTE
De beschikbare malplaatjes hangen van uw toegangsrechten, van uw instantieconfiguratie, en van de context af. Wanneer u bijvoorbeeld een informatiedienst maakt, kunt u een leveringssjabloon koppelen voor bevestigingsberichten: u kunt dan alleen toegang krijgen tot de sjablonen waarvan de doeltoewijzing de abonnementstoewijzing is. Raadpleeg voor meer informatie hierover Doeltoewijzing selecteren en Services en abonnementen.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1