[Alleen op locatie/hybride]{class="badge yellow" title="Alleen van toepassing op on-premise en hybride implementaties"}

Apache Tomcat configureren configuring-tomcat

Adobe Campaign gebruikt een ingesloten webservlet genaamd Apache Tomcat om HTTP/HTTPS- verzoeken tussen de toepassing en om het even welke externe interface (met inbegrip van de Console van de Cliƫnt, gevolgde verbindingen URL, SOAP vraag, en anderen) te verwerken. Er is vaak een externe webserver (meestal IIS of Apache) voor deze server voor naar buiten gerichte Adobe Campaign-instanties.

Meer informatie over Tomcat in Campaign en hoe u uw Tomcat-versie kunt vinden in deze pagina.

AVAILABILITY
Vanaf v7.4.1 is Tomcat 10.1 de standaardversie.

Standaardpoort voor Apache Tomcat default-port-for-tomcat

NOTE
Deze procedure is beperkt tot op locatie implementaties.

Wanneer de 8080 luisterpoort van de Tomcat-server al bezig is met een andere toepassing die vereist is voor uw configuratie, moet u de 8080-poort vervangen door een gratis poort (bijvoorbeeld 8090). Als u het bestand wilt wijzigen, bewerkt u het server.xml bestand opgeslagen in /tomcat-X/conf directory van de installatiemap van Adobe Campaign.

Pas dan de haven van de JSP relaispagina's aan. Om dit te doen, verander serverConf.xml bestand opgeslagen in /conf directory van de installatiemap van Adobe Campaign.

<serverConf>
  ...
  <web controlPort="8005" httpPort="8090"...
  <url ... targetUrl="http://localhost:8090"...

Een map toewijzen in Apache Tomcat mapping-a-folder-in-tomcat

NOTE
Deze procedure is beperkt tot op locatie implementaties.

Als u klantspecifieke instellingen wilt definiƫren, kunt u een user_context.xml in het /tomcat-X/conf map die ook de context.xml bestand.

Dit bestand bevat het volgende type informatie:

 <Context path='/foo' docBase='../customers/foo'  crossContext='true' debug='0' reloadable='true' trusted='false'/>

Deze bewerking kan zo nodig op de server worden gereproduceerd.

Het Tomcat-foutrapport verbergen hide-tomcat-error-report

NOTE
Deze procedure is beperkt tot op locatie implementaties.
Deze wijziging is niet meer nodig vanaf Campagne v7.4.1.

Om veiligheidsredenen raden we u aan het Tomcat-foutrapport te verbergen. Voer de volgende stappen uit:

 1. Open de server.xml bestand in het dialoogvenster /tomcat-X/conf directory van de installatiemap van Adobe Campaign: /usr/local/neolane/nl6/tomcat-X/conf

 2. Voeg het volgende element bij de bodem na alle bestaande contextelementen toe:

  code language-xml
  <Valve className="org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve" showReport="false" showServerInfo="false"/>
  
 3. Start de Nlserver- en Apache-webservers opnieuw.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1