Outbound-kanalen about-outbound-channels

Aanbiedingen kunnen in diverse ruimten worden voorgesteld gebruikend binnenkomende of uitgaande kanalen. In dit hoofdstuk worden de uitgaande kanalen beschreven.

U kunt dit ook bekijken video dat details hoe te om een aanbieding op een uitgaand kanaal te leveren.

Om een aanbieding door de aanbiedingsmotor te kunnen selecteren, moet deze zijn goedgekeurd en beschikbaar zijn in een levende omgeving. Raadpleeg voor meer informatie hierover Aanbiedingen goedkeuren en activeren.

De presentatie van de aanbieding via een uitgaande communicatiekanaal wordt uitgevoerd via direct mail, e-mail, of campagnes van SMS enz., over het algemeen in partijwijze (verwijs naar Verklarende woordenlijst). U kunt de eenheidswijze, vooral met het Centrum van het Bericht ook gebruiken (voor meer op dit, verwijs naar Berichtencentrum handleiding).

Er zijn verschillende opties beschikbaar voor het aanbieden van een aanbieding. Bijvoorbeeld via een levering, een campagne, leveringscontouren of zelfs via workflowactiviteiten.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1