Overzicht van de aanbiedingscatalogus offer-catalog-overview

Een aanbiedingencatalogus bestaat altijd uit categorieën die dan subcategorieën hebben of uit rechtstreeks aangeboden aanbiedingen.

Een aanbiedingscatalogus maakt deel uit van één omgeving, die vooraf moet worden opgegeven. Aanbiedingen in deze catalogus kunnen alleen worden gekoppeld aan de ruimten die in deze omgeving zijn opgegeven.

Het beheer van aanbiedingen wordt uitgevoerd via een boom mappen in de Adobe Campaign.

Voordat u uw aanbiedingen maakt, moet u eerst een omgeving opgeven (zie Overzicht van omgevingen). Het zal alle kenmerken (subsidiabiliteit, beperkingen van het doel, presentatieregels) van een reeks aanbiedingen bevatten, uitgesplitst in categorieën, alsmede de lijst van de ruimten waarin zij zich bevinden.

IMPORTANT
De verantwoordelijkheid voor de opstelling van de aanbiedingencatalogus, d.w.z. de categorieën en de aanbiedingen, ligt bij de Offer manager.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1