Best practices en beperkingen

E-mailpersonalisatie optimaliseren met externe gegevens optimizing-email-personalization-with-external-data

U kunt berichtpersonalisatie vooraf verwerken in een specifieke workflow. Om dit uit te voeren, gebruik Prepare the personalization data with a workflow beschikbaar in het dialoogvenster Analysis tabblad van de leveringseigenschappen.

Tijdens de leveringsanalyse, leidt deze optie automatisch tot en voert een werkschema uit dat alle gegevens met betrekking tot het doel in een tijdelijke lijst, met inbegrip van gegevens van lijsten verbonden in een extern gegevensbestand opslaat.

Met deze optie worden de prestaties aanzienlijk verbeterd wanneer de stap voor personalisatie wordt uitgevoerd.

Gegevens uit een externe database gebruiken in een workflow using-data-from-an-external-database-in-a-workflow

Bij meerdere Adobe Campaign-workflowactiviteiten kunt u de gegevens gebruiken die in een externe database zijn opgeslagen.

  • Filter op externe gegevens - de Query Met activiteit kunt u externe gegevens toevoegen en gebruiken in de gedefinieerde filterconfiguraties. Raadpleeg deze pagina voor meer informatie.

  • Subsets maken - de Splitsen kunt u subsets maken. U kunt externe gegevens gebruiken om de filtercriteria te bepalen aan gebruik. Raadpleeg deze pagina voor meer informatie.

  • Externe database laden - U kunt de externe gegevens gebruiken in het dialoogvenster Gegevens laden (RDBMS) activiteit. Meer informatie vindt u op deze pagina.

  • Informatie en koppelingen toevoegen - de Verrijking Met activiteit kunt u aanvullende gegevens toevoegen aan de werktabel van de werkstroom en koppelingen maken naar een externe tabel. In deze context kan het gegevens uit een externe database gebruiken. Meer informatie vindt u op deze pagina.

FDA-beperkingen limitations

De optie FDA is bedoeld om de gegevens in externe databases in batchmodus te manipuleren in workflows. Om prestatieproblemen te voorkomen, wordt het niet aanbevolen de FDA-module te gebruiken in het kader van eenheidsbewerkingen, zoals personalisatie, interactie, realtime berichten, enz.

Vermijd de bewerkingen die zowel de Adobe Campaign als de externe database zoveel mogelijk moeten gebruiken. Hiervoor kunt u:

  • Exporteer de Adobe Campaign-database naar de externe database en voer de bewerkingen alleen uit vanuit de externe database voordat u de resultaten opnieuw importeert in Adobe Campaign.

  • Verzamel de gegevens in de externe Adobe Campaign-database en voer de bewerkingen lokaal uit.

Als u personalisatie in uw leveringen wilt uitvoeren gebruikend gegevens van het externe gegevensbestand, verzamel de gegevens in een werkschema te gebruiken om het ter beschikking te stellen in een tijdelijke lijst. Dan gebruik de gegevens van de tijdelijke lijst om uw levering te personaliseren.

De optie FDA is afhankelijk van de beperkingen van het externe databasesysteem dat u gebruikt.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1