Targetgegevens targeting-data

Query's maken creating-queries

Gegevens selecteren selecting-data

A Query Met activiteit kunt u basisgegevens selecteren om de doelpopulatie samen te stellen. Raadpleeg voor meer informatie hierover Een query maken.

U kunt ook de volgende activiteiten gebruiken om gegevens in de database te zoeken en te verfijnen: Incrementele query, Leeslijst.

Het is mogelijk aanvullende gegevens te verzamelen die gedurende de gehele levenscyclus van de werkstroom moeten worden doorgestuurd en verwerkt. Raadpleeg voor meer informatie hierover Gegevens toevoegen en Extra gegevens bewerken.

Aanvullende gegevens bewerken editing-additional-data

Zodra extra gegevens zijn toegevoegd, kunt u het uitgeven of het gebruiken om het doel te raffineren dat in de vraagactiviteit wordt bepaald.

De Edit additional data… Met de koppeling kunt u de toegevoegde gegevens weergeven en wijzigen of toevoegen.

Als u gegevens wilt toevoegen aan de eerder gedefinieerde uitvoerkolommen, selecteert u deze in de lijst met beschikbare velden. Als u een nieuwe uitvoerkolom wilt maken, klikt u op de knop Add en selecteert u het veld en klikt u op Edit expression.

Definieer een berekeningsmodus voor het veld dat moet worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld een aggregaat.

De Add a sub-item kunt u berekende gegevens aan de verzameling koppelen. Hiermee kunt u de aanvullende gegevens uit de verzameling selecteren of geaggregeerde berekeningen voor verzamelingselementen definiëren.

De subelementen worden weergegeven in de substructuur van de verzameling waaraan ze zijn toegewezen.

Verzamelingen worden weergegeven in het dialoogvenster Collections subtab. U kunt de verzamelde elementen filteren door op de knop Detail pictogram van de geselecteerde verzameling. Met de filterwizard kunt u de verzamelde gegevens selecteren en de filtervoorwaarden opgeven die op de gegevens in de verzameling moeten worden toegepast.

Het doel verfijnen met behulp van aanvullende gegevens refining-the-target-using-additional-data

De extra verzamelde gegevens kunnen u toelaten om gegevens het filtreren in het gegevensbestand te verfijnen. Om dit te doen, klik Refine the target using additional data… koppeling: hiermee kunt u de toegevoegde gegevens overschrijven.

Gegevens homogeniseren homogenizing-data

In Union of Intersection type activiteiten, kunt u verkiezen om slechts gedeelde extra gegevens te houden om de gegevens verenigbaar te houden. In dit geval bevat de tijdelijke uitvoerwerktabel van deze activiteit alleen de aanvullende gegevens die in alle binnenkomende sets worden gevonden.

Afstemming met aanvullende gegevens reconciliation-with-additional-data

Tijdens de afstemmingsfasen (Union, Intersection, enz. activiteiten) selecteert u de kolommen die u wilt gebruiken voor het afstemmen van gegevens in de extra kolommen. Hiertoe configureert u een afstemming op een selectie van kolommen en geeft u de hoofdset op. Selecteer vervolgens de kolommen in de onderste kolom van het venster, zoals in het volgende voorbeeld wordt getoond:

Subsets maken creating-subsets

De Split Met activiteit kunt u subsets maken op criteria die zijn gedefinieerd via extractiemery's. Voor elke ondergroep, wanneer u een filtervoorwaarde op de bevolking uitgeeft, zult u tot de standaardvraagactiviteit toegang hebben die u de voorwaarden van de doelsegmentatie laat bepalen.

U kunt een doel in verscheidene subsets verdelen gebruikend slechts extra gegevens als het filtreren voorwaarden, of naast doelgegevens. U kunt ook externe gegevens gebruiken als u de Federale gegevenstoegang -optie.

Raadpleeg voor meer informatie hierover Subsets maken met de splitsingsactiviteit.

Segmentgegevens segmenting-data

Verschillende doelen combineren (Unie) combining-several-targets--union-

Met de vakbondsactiviteit kunt u het resultaat van verschillende activiteiten in één overgang combineren. Stellen hoeven niet noodzakelijkerwijs homogeen te zijn.

De volgende afstemmingsopties voor gegevens zijn beschikbaar:

 • Keys only

  Deze optie kan worden gebruikt als de inputpopulaties homogeen zijn.

 • All columns in common

  Met deze optie kunt u gegevens afstemmen op basis van alle kolommen die de verschillende populaties van het doel gemeen hebben.

  Adobe Campaign geeft kolommen aan op basis van hun naam. Een tolerantiedrempel wordt geaccepteerd: een kolom 'E-mail' kan bijvoorbeeld worden herkend als identiek aan een kolom '@email'.

 • A selection of columns

  Selecteer deze optie om de lijst met kolommen te definiëren waarop de afstemming van gegevens wordt toegepast.

  Begin door de belangrijkste reeks (die bevat de brongegevens) te selecteren, dan de kolommen die voor de verbinding moeten worden gebruikt.

  note caution
  CAUTION
  Tijdens de afstemming van gegevens worden populaties niet gededupliceerd.

  U kunt de populatiegrootte tot een bepaald aantal verslagen beperken. Klik hiertoe op de gewenste optie en geef het aantal records op dat u wilt behouden.

  Geef ook de prioriteit van de binnenkomende populaties op: in de onderste sectie van het venster worden de binnenkomende overgangen van de samenvoegactiviteit weergegeven en kunt u deze sorteren met de blauwe pijlen rechts van het venster.

  De gegevens worden eerst overgenomen uit de populatie van de eerste binnenkomende overgang in de lijst. Als het maximum niet is bereikt, worden ze onttrokken aan de populatie van de tweede binnenkomende overgang, enz.

Verbindingsgegevens extraheren (doorsnede) extracting-joint-data--intersection-

Met het snijpunt kunt u alleen de regels herstellen die worden gedeeld door de populaties van binnenkomende overgangen. Deze activiteit wordt als de vakbondsactiviteit gevormd.

Bovendien is het mogelijk om slechts een selectie van kolommen te houden, of slechts de kolommen die door de binnenkomende bevolking worden gedeeld.

De intersectieactiviteit wordt beschreven in de Intersectie sectie.

Een populatie uitsluiten (Uitsluiting) excluding-a-population--exclusion-

Met de uitsluitingsactiviteit kunt u de elementen van een doel uitsluiten van een andere doelpopulatie. De doeldimensie van deze activiteit is die van de hoofdset.

Indien nodig, is het mogelijk om binnenkomende lijsten te manipuleren. Om een doel van een andere dimensie uit te sluiten, moet dit doel worden teruggebracht naar dezelfde doeldimensie als het hoofddoel. Klik op de knop Add en geeft u de voorwaarden voor het wijzigen van de afmetingen op.

Afstemming van gegevens vindt plaats via een id, een veranderende as of een samenvoeging. Een voorbeeld is beschikbaar in Gegevens uit een lijst gebruiken: lijst lezen.

Subsets maken met de splitsingsactiviteit creating-subsets-using-the-split-activity

De Split activiteit is een standaardactiviteit die u zo vele reeksen door één of verscheidene het filtreren dimensies zonodig, evenals het produceren van of één outputovergang per ondergroep of een unieke overgang laat tot stand brengen.

De extra gegevens die door de binnenkomende overgang worden overgebracht kunnen in de het filtreren criteria worden gebruikt.

Om het te vormen, moet u eerst criteria selecteren:

 1. Sleep een Split activiteit.

 2. In de General selecteert u de gewenste optie: Use data from the target and additional data, Use the additional data only of Use external data.

 3. Als de Use data from the target and additional data Als deze optie is geselecteerd, kunt u met de doeldimensie alle gegevens gebruiken die door de binnenkomende overgang worden overgedragen.

  Wanneer subsets worden gemaakt, worden de eerder vermelde filterparameters gebruikt.

  Als u filtervoorwaarden wilt definiëren, kiest u de Add a filtering condition on the inbound population en klik op de knop Edit… koppeling. Geef vervolgens de filtervoorwaarden op voor het maken van deze subset.

  Een voorbeeld waarin wordt getoond hoe filtervoorwaarden in het dialoogvenster Split de activiteit om het doel in verschillende populaties te segmenteren, wordt beschreven in deze sectie.

  De Label in dit veld geeft u de nieuwe subset een naam die overeenkomt met de uitgaande overgang.

  U kunt ook een segmentcode aan de subset toewijzen om deze te identificeren en te gebruiken om de populatie te bepalen.

  Indien nodig, kunt u de het richten en het filtreren dimensies individueel voor elke ondergroep veranderen u wilt tot stand brengen. Om dit te doen, geef de het filtreren voorwaarde van de ondergroep uit en controleer Use a specific filtering dimension -optie.

 4. Als de Use the additional data only is geselecteerd, worden alleen aanvullende gegevens voor filteren van subsets aangeboden.

 5. Als de Federale gegevenstoegang -optie is ingeschakeld, wordt de Use external data Hiermee kunt u gegevens verwerken in een externe database die al is geconfigureerd, of een nieuwe verbinding met een database maken.

  Raadpleeg de volgende secties voor meer informatie, afhankelijk van uw campagneversie:

  Campagne v7-documentatie

  Campagne v8-documentatie

Vervolgens moeten nieuwe subsets worden toegevoegd:

 1. Klik op de knop Add en definieert u de filtervoorwaarden.

 2. Definieer de filterdimensie in het dialoogvenster General tabblad van de activiteit (zie boven).Deze is standaard van toepassing op alle subsets.

 3. Indien nodig kunt u de filterdimensie voor elke subset afzonderlijk wijzigen. Hiermee kunt u een set maken voor alle houders van een Gold-kaart, één voor alle ontvangers die op de meest recente nieuwsbrief hebben geklikt en een derde voor personen van 18 tot en met 25 jaar die de laatste 30 dagen in de winkel een aankoop hebben gedaan, allemaal met dezelfde gesplitste activiteit. Selecteer de optie Use a specific filtering dimension en selecteert u de context voor het filteren van gegevens.

  note note
  NOTE
  Als u de Federale gegevenstoegang kunt u subsets maken op basis van de informatie in een externe basis. Om dit te doen, selecteer het schema van de externe lijst in Targeting dimension veld. Raadpleeg voor meer informatie hierover Toegang tot een externe database (FDA).

Nadat subsets zijn gemaakt, toont de splitsingsactiviteit standaard evenveel uitvoerovergangen als er subsets zijn:

U kunt al deze subsets groeperen in één uitvoerovergang. In dit geval is de koppeling naar de desbetreffende subsets bijvoorbeeld zichtbaar in de segmentcode. Selecteer de optie Generate all subsets in the same table -optie.

Bijvoorbeeld, kunt u één enkele leveringsactiviteit plaatsen en de leveringsinhoud personaliseren die op de segmentcode van elke ontvankelijke reeks wordt gebaseerd:

Subsets kunnen ook worden gemaakt met de opdracht Cells activiteit. Raadpleeg voor meer informatie de Cellen sectie.

Doelgegevens gebruiken using-targeted-data

Zodra de gegevens zijn geïdentificeerd en opgesteld, kunnen ze in de volgende context worden gebruikt:

 • U kunt de gegevens in de database bijwerken na gegevensmanipulatie in de verschillende werkstroomfasen.

  Voor meer informatie hierover: Gegevens bijwerken.

 • U kunt ook de inhoud van bestaande lijsten vernieuwen.

  Raadpleeg voor meer informatie hierover Lijstupdate.

 • U kunt leveringen rechtstreeks voorbereiden of starten in de workflow.

  Raadpleeg voor meer informatie hierover Aflevering, Afleveringscontrole en Doorlopende levering.

Data management data-management

In Adobe Campaign combineert het gegevensbeheer een reeks activiteiten om complexe doelgerichte problemen op te lossen door efficiëntere en flexibelere hulpmiddelen aan te bieden. Dit laat u verenigbaar beheer van alle communicatie met een contact uitvoeren gebruikend informatie met betrekking tot hun contracten, abonnementen, reactiviteit aan leveringen, enz. Met data management kunt u de levenscyclus van data bijhouden tijdens segmentatiebewerkingen, met name:

 • Het vereenvoudigen en optimaliseren van targetingprocessen, door data op te nemen die niet in de datamart worden gemodelleerd (het maken van nieuwe tabellen: lokale extensie voor elke targetingworkflow afhankelijk van de configuratie).
 • Het bijhouden en overbrengen van bufferberekeningen, vooral tijdens fasen voor de opbouw van doelen of voor databasebeheer.
 • Het openen van externe databases (optioneel): heterogene databases waarmee tijdens het targetingproces rekening wordt gehouden.

Voor de uitvoering van deze transacties biedt Adobe Campaign:

 • Gegevensverzameling: Bestandsoverdracht, Gegevens laden (bestand), Gegevens laden (RDBMS), Gegevens bijwerken. In deze eerste stap voor het verzamelen van gegevens worden de gegevens voorbereid, zodat ze in andere activiteiten kunnen worden verwerkt. Verschillende parameters moeten worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de workflow correct wordt uitgevoerd en de verwachte resultaten oplevert. Wanneer u bijvoorbeeld gegevens importeert, moet de primaire sleutel (sleutel) voor deze gegevens uniek zijn voor elke record.
 • Doelactiviteiten zijn verrijkt met opties voor gegevensbeheer: Query, Unie, Intersectie, Splitsen. Zo kunt u een samenvoeging of een doorsnede configureren tussen gegevens van verschillende doeldimensies, zolang de gegevens met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht.
 • Transformatie van gegevens: Verrijking, Dimensie wijzigen.
CAUTION
Wanneer twee workflows zijn gekoppeld, betekent het verwijderen van een brontabelelement niet dat alle gegevens die eraan zijn gekoppeld, worden verwijderd.
Als u bijvoorbeeld een ontvanger verwijdert via een workflow, wordt niet alle leveringsgeschiedenis van de ontvanger verwijderd. Als u echter een ontvanger rechtstreeks in de map 'Ontvangers' verwijdert, worden alle gegevens die aan deze ontvanger zijn gekoppeld, ook verwijderd.

Gegevens verrijken en wijzigen enriching-and-modifying-data

Naast het richten afmeting, laat de het filtreren afmeting u de aard van de verzamelde gegevens specificeren. Zie Afmetingen gericht en filteren.

De geïdentificeerde en verzamelde gegevens kunnen worden verrijkt, geaggregeerd en gemanipuleerd om de doelconstructie te optimaliseren. Hiervoor geldt naast de in de Gegevens segmenteren gebruiken:

 • De Enrichment Met activiteit kunt u tijdelijk kolommen aan een schema toevoegen en informatie aan bepaalde elementen toevoegen. Het wordt in het Verrijking van de gegevensbank van activiteiten.
 • De Edit schema Met activiteit kunt u de structuur van een schema wijzigen. Het wordt in het Schema bewerken van de gegevensbank van activiteiten.
 • De Change dimension Met activiteit kunt u de doeldimensie tijdens de ontwerpcyclus wijzigen. Het wordt in het Dimensie wijzigen sectie.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1