[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

Elementen delen met Adobe Experience Cloud sharing-assets-with-adobe-experience-cloud

De Middelen van het Experience Cloud verstrekken één enkele, gecentraliseerde bewaarplaats van marketing-klaar activa die u over oplossingen kunt delen. Middelen zijn digitale documenten, afbeeldingen, video- of audiobestanden.

De diensten van activa omvatten:

  • Asset storage, management interface, embedded selection interface (toegankelijk via oplossingen).
  • Integratie met Creative Cloud- en Experience Cloud-oplossingen.

Wanneer u een e-maillevering of een bestemmingspagina in Adobe Campaign bewerkt, kunt u elementen uit uw Adobe Experience Cloud-bibliotheken plaatsen. Afhankelijk van de oplossingen die u gebruikt, kunnen deze activa in de kerndienst van Activa of Adobe Experience Manager Assets worden opgeslagen.

De verschillende beschikbare bibliotheken worden in detail beschreven in dit document.

Raadpleeg de Toegang tot elementen configureren voor meer informatie over de specifieke eigenschappen die aan elke bibliotheek zijn gekoppeld.

NOTE
In de context van een Adobe Campaign On-Premise-omgeving is integratie met de Assets Core-service niet beschikbaar, tenzij AEM Assets ook op locatie is.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1