Veelgestelde vragen over rapportage reporting-faq

Hoe kan ik nieuwe rapporten maken? how-can-i-create-new-reports-

Naast ingebouwde rapporten kunt u in Adobe Campaign rapporten in verschillende contexten genereren om aan verschillende behoeften te voldoen.

Adobe Campaign is geen gespecialiseerde rapportagetool: met rapporten die in Adobe Campaign zijn gemaakt, kunt u vooral samengevoegde data weergeven.

Klik hier voor meer informatie over de rapportagemogelijkheden van Campaign.

Hoe kan ik statistische rapporten over populaties ontwerpen en delen? how-can-i-design-and-share-statistic-reports-on-populations-

Met beschrijvende analyserapporten van Adobe Campaign kunt u statistische rapporten over uw populaties ontwerpen en delen, de doelgroep van een nieuwsbrief bekijken of een rapport maken over de populatie van een workflowovergang. U kunt bijvoorbeeld ook het reactiviteitspercentage van ontvangers van nieuwsbrieven analyseren.

Klik hier voor meer informatie.

Hoe kan ik geavanceerde rapporten over mijn gegevens ontwerpen? how-can-i-design-advanced-reports-on-my-data-

Met Campaign Classic kunt u geavanceerde rapporten maken. Als ervaren gebruiker kunt u aangepaste rapporten over uw data bouwen, bijwerken en verspreiden.

Klik hier voor meer informatie.

Wat is een kubus en hoe moet een dergelijk rapport worden gemaakt? what-is-a-cube-and-how-to-create-such-a-report-

U kunt de mogelijkheden van databaseverkenning en -analyse uitbreiden terwijl het voor eindgebruikers gemakkelijker wordt om rapporten en tabellen te configureren. Alles wat gebruikers moeten doen is een bestaande (volledig geconfigureerde) kubus selecteren bij het maken van hun rapport of tabel om berekeningen, metingen en statistieken te verwerken.

Zodra kubussen zijn gemaakt en geconfigureerd, worden ze gebruikt in vakken voor rapportquery’s en webapplicaties. Ze kunnen worden gebruikt en bewerkt binnen draaitabellen.

Leer hoe u uw data kunt verkennen met kubussen.

Kan ik een rapport maken van antwoorden op een online enquête? can-i-create-a-report-from-answers-to-an-online-survey-

Lees dit gebruiksscenario om te leren hoe u een rapport kunt ontwerpen om antwoorden op een online enquête weer te geven.

Hoe kan ik toegang tot mijn rapport in de interface van de Campagne delen? how-can-i-share-access-to-my-report

U kunt bepalen in welke context uw rapport wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Adobe Campaign. Raadpleeg deze sectie voor meer informatie over toegang tot rapporten.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1