Lijsten beheren en aanpassen manage-and-customize-lists

U kunt tot de lijsten van verslagen in het gegevensbestand van de Campagne toegang hebben gebruikend de Ontdekkingsreiziger. U kunt deze lijsten filteren, zoekopdrachten uitvoeren, informatie toevoegen, filteren en sorteren.

Records tellen counting-records

Standaard laadt Adobe Campaign de eerste 200 records van een lijst. Dit betekent dat niet noodzakelijkerwijs alle records van de tabel worden weergegeven die u bekijkt. U kunt een telling van het aantal verslagen in de lijst in werking stellen en meer verslagen laden.

In het onderste rechtergedeelte van het lijstscherm, counter toont hoeveel records zijn geladen en het totale aantal records in de database (na het toepassen van filters):

Als "?" wordt weergegeven in plaats van het nummer aan de rechterkant, klikt u op de teller om de berekening te starten.

Meer records laden loading-more-records

Om extra verslagen (200 lijnen door gebrek) te laden en te tonen klik Continue loading.

Als u alle records wilt laden, klikt u met de rechtermuisknop op de lijst en selecteert u Load all.

CAUTION
Afhankelijk van het aantal records kan de tijd voor het laden van de volledige lijst lang zijn.

Standaardaantal records wijzigen change-default-number-of-records

Om het standaardaantal geladen verslagen te veranderen, klik Configure list in de rechterbenedenhoek van de lijst.

Klik in het lijstconfiguratievenster op Advanced parameters (linksonder) en wijzig het aantal regels dat moet worden opgehaald.

Lijsten configureren configuring-lists

Kolommen toevoegen add-columns

Er zijn twee manieren om een kolom in een lijst toe te voegen.

U kunt snel een kolom aan een lijst van het detail van een verslag toevoegen. Dit doet u als volgt:

 1. Klik in een detailscherm met de rechtermuisknop op het veld dat u in een kolom wilt weergeven.

 2. Selecteer Add in the list.

  De kolom wordt rechts van de bestaande kolommen toegevoegd.

Een andere manier om kolommen toe te voegen, bijvoorbeeld als u gegevens wilt tonen die niet op het detailscherm worden getoond, is het venster van de lijstconfiguratie te gebruiken. Dit doet u als volgt:

 1. Klikken Configure list en rechts van de lijst.

 2. Dubbelklik in het lijstconfiguratievenster op het veld dat u wilt toevoegen in het dialoogvenster Available fields om deze aan de Output columns.

  note note
  NOTE
  Geavanceerde velden worden standaard niet weergegeven. Klik op Geavanceerde velden weergeven en rechts van de lijst met beschikbare velden.
  De labels worden weergegeven als een tabel en vervolgens in alfabetische volgorde.
  Gebruik de Zoeken veld om een zoekopdracht uit te voeren in de beschikbare velden. Zie voor meer informatie deze sectie.
  Velden worden aangegeven met specifieke pictogrammen: SQL-velden, gekoppelde tabellen, berekende velden enzovoort. Voor elk geselecteerd veld wordt de beschrijving weergegeven onder de lijst met beschikbare velden. Meer informatie.
  U kunt gegevens ook sorteren en filteren. Zie deze sectie.
 3. Herhaal deze bewerking voor elke kolom die u wilt weergeven.

 4. Gebruik de pijlen om de weergavevolgorde. De hoogste kolom zal op de linkerzijde in de lijst van verslagen zijn.

 5. U kunt desgewenst op Distribution of values om de verdeling van waarden voor het geselecteerde veld in de huidige map weer te geven.

 6. Klikken OK om de configuratie te bevestigen en het resultaat te tonen.

Een nieuwe kolom maken create-a-new-column

U kunt nieuwe kolommen maken om extra velden in de lijst weer te geven. Dit doet u als volgt:

 1. Klikken Configure the list rechts van de lijst.
 2. Klikken Add een nieuw veld in de lijst weergeven.

Een kolom verwijderen remove-a-column

U kunt een of meer kolommen in een lijst met records maskeren met Configure list zich onder en rechts van de lijst bevindt.

Selecteer in het lijstconfiguratievenster de kolom die u wilt maskeren in het menu Output columns en klik op de knop Verwijderen.

Herhaal deze bewerking voor elke kolom die u wilt maskeren. Klikken OK om de configuratie te bevestigen en het resultaat te tonen.

Kolombreedte aanpassen adjust-column-width

Wanneer een lijst actief is, d.w.z. minstens één lijn wordt geselecteerd, kunt u F9 gebruiken om de breedte van de kolommen aan te passen zodat alle kolommen op het scherm kunnen worden getoond.

Gegevens weergeven in submappen display-sub-folders-records

Lijsten kunnen worden weergegeven:

 • Alleen de records in de geselecteerde map,
 • Of de records in de geselecteerde map EN de bijbehorende submappen.

Als u van de ene weergavemodus naar de andere wilt schakelen, klikt u op Display sub-levels in de werkbalk.

Een lijstconfiguratie opslaan saving-a-list-configuration

De lijstconfiguraties worden bepaald plaatselijk op het werkstationniveau. Wanneer de lokale cache wordt gewist, worden lokale configuraties uitgeschakeld.

Standaard zijn de gedefinieerde weergaveparameters van toepassing op alle lijsten met het overeenkomende maptype. Wanneer u dus wijzigt hoe de lijst met ontvangers wordt weergegeven vanuit een map, wordt deze configuratie toegepast op alle andere mappen voor ontvangers.

Het is echter mogelijk meerdere configuraties op te slaan die op verschillende mappen van hetzelfde type moeten worden toegepast. De configuratie wordt opgeslagen met de eigenschappen van de map die de gegevens bevat en kan opnieuw worden toegepast.

Bijvoorbeeld, voor een leveringsomslag, is het mogelijk om de volgende vertoning te vormen:

Volg onderstaande stappen om deze lijstconfiguratie op te slaan zodat deze opnieuw kan worden gebruikt:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de map met de weergegeven gegevens.

 2. Selecteer Properties.

 3. Klikken Advanced settings en geef vervolgens een naam op in het dialoogvenster Configuration veld.

 4. Klikken OK en klik vervolgens op Save.

U kunt deze configuratie dan op een andere toepassen Aflevering map:

Klikken Save in het venster met mapeigenschappen. De lijstweergave wordt aangepast aan de opgegeven configuratie:

Een lijst exporteren exporting-a-list

Als u gegevens uit een lijst wilt exporteren, moet u een wizard voor exporteren gebruiken. Als u deze wilt openen, selecteert u de elementen die u wilt exporteren in de lijst, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Export….

Het gebruik van de invoer- en uitvoerfuncties wordt uitgelegd in Algemene invoer en uitvoer.

CAUTION
Elementen uit een lijst mogen niet worden geëxporteerd met de functie Kopiëren/Plakken.

Een lijst sorteren sorting-a-list

Lijsten kunnen veel gegevens bevatten. U kunt deze gegevens sorteren of eenvoudige of geavanceerde filters toepassen. Door te sorteren kunt u gegevens in oplopende of aflopende volgorde weergeven. Met filters kunt u alleen geselecteerde gegevens definiëren en combineren.

Klik op de kolomkop om oplopende of aflopende sortering toe te passen of om gegevenssortering te annuleren. De actieve sorteerstatus en sorteervolgorde worden aangegeven met een blauwe pijl vóór het kolomlabel. Een rood streepje vóór het kolomlabel betekent dat de sortering wordt toegepast op gegevens die uit de database zijn geïndexeerd. Deze sorteermethode wordt gebruikt om sorteertaken te optimaliseren.

U kunt ook sorteren configureren of sorteercriteria combineren. Hiervoor voert u de volgende stappen uit:

 1. Configure list en rechts van de lijst.

 2. Klik in het lijstconfiguratievenster op de knop Sorting tab.

 3. Selecteer de velden die u wilt sorteren en de sorteerrichting (oplopend of aflopend).

 4. De sorteerprioriteit wordt gedefinieerd door de volgorde van de sorteerkolommen. Als u de prioriteit wilt wijzigen, gebruikt u de juiste pictogrammen om de volgorde van de kolommen te wijzigen.

  De sorteerprioriteit heeft geen invloed op de weergave van de kolommen in de lijst.

 5. Klikken Ok om deze configuratie te bevestigen en het resultaat in de lijst te tonen.

U kunt een onderzoek van de beschikbare gebieden in een redacteur in werking stellen gebruikend Search veld boven de lijst met velden. Druk Enter op het toetsenbord of door de lijst bladeren. De velden die overeenkomen met uw zoekopdracht, hebben vette labels.

NOTE
U kunt filters maken om slechts enkele gegevens in een lijst weer te geven. Meer informatie.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1