[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

Lay-out van element element-layout

Naast de verschillende gedetailleerde grafieken hierkunt u de weergave aanpassen en elementen toevoegen aan de rapportpagina('s).

U kunt containers gebruiken: hiermee kunt u verschillende elementen van een pagina koppelen en de lay-out ervan in kolommen en/of cellen configureren. Hoe deze te gebruiken is gedetailleerd in deze sectie.

U kunt de rapportlay-out bij de wortel van de boom vormen en het voor elke container overladen. Pagina's worden in kolommen gesorteerd. Containers worden ook in kolommen gesorteerd. Alleen de statische en grafische items worden in cellen gesorteerd.

Definieer de opties voor elke pagina defining-the-options-for-each-page

U kunt de opties op elke pagina van het rapport gebruiken.

De General kunt u de titel van de pagina veranderen, evenals legendeposities vormen en tussen de rapportpagina's doorbladeren.

De Title In dit veld kunt u het label aanpassen in de koptekst van de rapportpagina. De titel van het venster kan via Properties venster van het rapport. Raadpleeg voor meer informatie hierover Een kop- en voettekst toevoegen.

De Display settings Met opties kunt u de positie van het bijschrift van het besturingselement in een rapportpagina selecteren en het aantal kolommen op de pagina definiëren. Raadpleeg voor meer informatie over de paginalay-out de Itemlay-out deel van deze sectie.

Selecteer de verschillende opties in het dialoogvenster Browse sectie gebruiken om het bladeren van de ene rapportpagina naar een andere toe te staan. Als de Disable next page of de Disable previous page is geselecteerd, wordt de Next en Previous de knoppen verdwijnen uit de rapportpagina.

In het venster met rapporteigenschappen kunt u ook de lay-outelementen definiëren, zoals: de titel van het venster, de HTML-inhoud van de kop- en voetteksten.

Als u het venster met eigenschappen wilt openen, klikt u op de knop Properties knop van het rapport.

De Page kunt u de weergave aanpassen.

De inhoud die op dit lusje wordt gevormd zal op alle rapportpagina's zichtbaar zijn.

De Texts Met subtab kunt u variabele inhoud definiëren. Tijdens de vertaalcyclus wordt hiermee rekening gehouden als het rapport is ontworpen voor gebruik in verschillende talen.

Hiermee kunt u een lijst met tekstfragmenten maken en deze koppelen aan id's:

Dan neem deze herkenningstekens in de inhoud van HTML van het rapport op:

Wanneer het rapport wordt weergegeven, worden deze automatisch vervangen door de juiste inhoud.

Net als bij HTML-teksten kunt u met deze modus de teksten in het rapport centraliseren en de vertaling ervan beheren. De op dit tabblad gemaakte tekst wordt automatisch verzameld door het geïntegreerde vertaalgereedschap van Adobe Campaign.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1