[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

Een landingspagina maken creating-a-landing-page

Over het maken van bestemmingspagina's about-landing-pages-creation

In dit geval kunt u het gebruik van de Digital Editor voor het maken van een bestemmingspagina op de Adobe Campaign-console bekijken.

Voordat u begint met het configureren van de bestemmingspagina in Adobe Campaign, moet u ervoor zorgen dat u een of meer sjablonen om de HTML pagina('s) te vertegenwoordigen.

Het hoofddoel van dit gebruiksgeval is om de formuliervelden van de landingspagina te laten overeenstemmen met de interne velden in Adobe Campaign met behulp van de functies in de DCE.

De openingspagina maken creating-the-landing-page

Als u een nieuwe webtoepassing van het type Landing Page wilt maken, gaat u als volgt te werk:

 1. Ga naar de Campaigns en klik op de knop Web application klikt u op de koppeling Create knop.

 2. Selecteer de New landing page en voer een label in. Klik vervolgens op Save.

 3. Klik op de knop Edit tab.

 4. Verwijder de Einde activiteit.

 5. Voeg een Page activiteit na de Storage activiteit.

 6. Bewerk de Pagina 2 activiteit dan uncheck Activate outbound transitions in de Properties tab.

 7. Wijzigingen opslaan.

U krijgt dan de volgende opeenvolging:

NOTE
Raadpleeg voor meer informatie over het maken van een webtoepassing deze sectie.

Stap 1 - Sjablonen selecteren en laden step-1---selecting-and-loading-templates

In deze sectie gaan we bekijken hoe HTML-inhoud importeren voor elke pagina van de webtoepassing.

Een sjabloon moet bevatten:

 • een HTML bestand (verplicht)
 • een of meer CSS bestanden (optioneel)
 • een of meer afbeeldingen (optioneel)

Voer de volgende stappen uit om de sjabloon op de eerste pagina te laden:

 1. Eerste openen Page activiteit van de webtoepassing.

 2. Selecteren From a file om uw inhoudssjabloon op te halen.

 3. Selecteer het te gebruiken HTML-bestand.

 4. Klikken Openen om het importeren te starten.

  Tijdens het laden wordt de lijst met gedeelde bestanden weergegeven. Het importsysteem controleert of alle bestanden die aan de geselecteerde HTML zijn gekoppeld (CSS, afbeeldingen, enz.) aanwezig zijn.

  Klik op de knop Close zodra het importeren is voltooid.

  note caution
  CAUTION
  U moet wachten tot u het volgende bericht krijgt alvorens te sluiten: The external resources have been successfully published .
 5. Klik op de knop Properties tab.

 6. Voer een label voor elke pagina (bijvoorbeeld: Pagina 1= Verzamelen, Pagina 2=Bedankt).

Pas deze stappen voor elke pagina toe die in de toepassing van het Web wordt opgenomen.

CAUTION
De DCE voert de code JavaScript voor de geladen pagina van de HTML uit. JavaScript-fouten in de HTML-sjabloon die kunnen voorkomen in de Adobe Campaign-interface. Deze fouten hebben geen betrekking op de editor. Als u wilt controleren of de geïmporteerde bestanden geen fouten bevatten, kunt u het beste deze testen in een webbrowser voordat u de bestanden importeert in de DCE.

Stap 2 - De inhoud configureren step-2---configuring-the-content

In deze sectie gaan we geïmporteerde inhoud aanpassen en de velden van de database koppelen aan de vorm van de webpagina. De eerder gemaakte webtoepassing is:

Inhoud wijzigen modifying-content

Laten we beginnen met het wijzigen van de kleuren van de pagina. Dit doet u als volgt:

 1. Open de Collection pagina.

 2. Klik op de achtergrond.

 3. Klikken Achtergrondkleur aan de rechterkant.

 4. Selecteer een nieuwe achtergrondkleur.

 5. Klikken OK om de wijziging te bevestigen.

 6. Dezelfde processen toepassen om de kleur van de knop te wijzigen

Formuliervelden koppelen linking-form-fields

We gaan de velden op de pagina koppelen aan de velden in de database om de verstrekte informatie op te slaan.

 1. Selecteer een formulierveld.

 2. Bewerk de Field aan de rechterkant van de editor.

 3. Selecteer het databaseveld dat u wilt koppelen aan het geselecteerde veld.

 4. Herhaal dit proces voor elk veld op de pagina.

U kunt een veld verplicht maken: klik bijvoorbeeld op de knop Email veld en schakel vervolgens de Verplicht -optie.

Deze stap is verplicht omdat het de toepassing van het Web zal toestaan om de opeenvolging van de volgende stappen te bepalen: Het bewaren van de verzamelde gegevens in het gegevensbestand dan het tonen van de volgende pagina (Bedankt pagina).

 1. Selecteer de Send it! van de Collection pagina.

 2. Klik op de knop Action vervolgkeuzelijst.

 3. Selecteer de Next page handeling.

Een aanpassingsveld invoegen inserting-a-personalization-field

Met deze stap kunt u de pagina Bedankt personaliseren. Dit doet u als volgt:

 1. Open de Thank you pagina.

 2. Plaats de cursor in een tekstgebied waar u de voornaam van de ontvanger wilt invoegen.

 3. Selecteren Personalization field in de Insert van de werkbalk.

 4. Selecteer de voornaam.

Het verpersoonlijkingsgebied heeft een gele achtergrond in de redacteur.

Stap 3 - Inhoud publiceren step-3---publishing-content

De inhoud wordt gepubliceerd van het de toepassingsdashboard van het Web. Klik op de knop Publish om het uit te voeren.

Tijdens publicatie wordt een logboek weergegeven. Het publicatiesysteem analyseert alle inhoud die in de toepassing Web wordt gevonden

NOTE
In het publicatielogboek worden waarschuwingen en fouten gesorteerd op activiteit.

Het formulier is nu beschikbaar: de URL is toegankelijk in het toepassingsdashboard en kan naar ontvangers worden verzonden.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1