[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

Hypothesesjablonen hypothesis-templates

Een hypothesemodel maken creating-a-hypothesis-model

Door het samenstellen van de hypothesesjabloon kunt u de context definiëren voor het meten van reacties, of het nu gaat om een levering of een aanbieding. Hier wordt verwezen naar de verschillende meettabellen, waaronder die voor het definiëren van relaties tussen personen, hypothesen en de transactietabel.

Voer de volgende stappen uit om een hypothesesjabloon te maken:

 1. Klik in de Adobe Campaign-verkenner op Resources>Templates>Hypothesis templates.

 2. Klikken New of klik met de rechtermuisknop in de lijst met sjablonen en kies New in de vervolgkeuzelijst.

 3. Voer het hypotheselabel in.

 4. Geef aan of de template bestemd is voor hypothesen over aanbiedingen of leveringen via de Hypothesis type.

 5. Voor Delivery typesjablonen, geef aan of metingen moeten worden uitgevoerd met of zonder een controlegroep. Meer informatie

 6. Voor Delivery typesjablonen, kunt u een specifiek kanaal kiezen of de sjabloon toepassen op alle beschikbare kanalen in Adobe Campaign met behulp van de Channel vervolgkeuzelijst. Meer informatie

 7. Selecteer de Execution folder waarin u de hypothesen wilt creëren en automatisch uitvoeren die van dit malplaatje zullen worden gecreeerd.

 8. Kies de instellingen voor uitvoering. Meer informatie

 9. Geef de berekeningsperiode voor de hypothese op. Meer informatie

  note caution
  CAUTION
  Deze periode wordt bepaald vanaf de contactdatum.
 10. In de Transactions , geeft u de tabellen en velden op die nodig zijn voor de berekening van de hypothese. Meer informatie

 11. Als uw sjabloon is geconfigureerd voor Offer type hypothesen, kunt u toelaten Update offer proposition status optie: selecteer in dit geval de status van het voorstel dat u wilt wijzigen.

 12. Geef de reikwijdte van de hypothesetoepassing op. Meer informatie

 13. Gebruik indien nodig een script om het filteren te voltooien. Meer informatie

Eigenschappen van een hypothesesjabloon properties-of-a-hypothesis-template

De sjablonen General kunt u de algemene sjabloonopties opgeven. De beschikbare velden zijn:

 • Hypothesis type Met : kunt u bepalen of de sjabloon bestemd moet zijn voor hypothesen over leveringen of aanbiedingen.

  U kunt ook een hypothese maken die zowel op leveringen als op aanbiedingen van toepassing is.

  note note
  NOTE
  Als de sjabloon van toepassing is op aanbiedingen, Update offer proposition status is beschikbaar in het dialoogvenster Transactions tab.
 • Measurement with control group: Hiermee kunt u aangeven of een controlegroep is gedefinieerd voor de levering of de campagne en deze opnemen in meetindicatoren. De controlegroep, die geen leveringen ontvangt, laat u het effect van de campagne na de levering meten, door het met de doelpopulatie te vergelijken die de levering ontving.

  note note
  NOTE
  Als het malplaatje wordt gevormd om een controlegroep in overweging te nemen, maar geen groep wordt bepaald in de levering die de hypothesen betreffen, zullen de resultaten op gerichte slechts ontvangers worden gebaseerd.

  Voor meer bij het bepalen van en het vormen van een controlegroep, verwijs naar deze sectie.

 • Channel: u kunt een specifiek kanaal kiezen of de hypothesesjabloon beschikbaar maken voor alle kanalen in de Adobe Campaign-console door All channels in de vervolgkeuzelijst. Als u het malplaatje voor een specifiek kanaal vormt, laat dit u leveringen automatisch filtreren per kanaal wanneer het creëren van de hypothese. Meer informatie

 • Execution folder: Hiermee kunt u de uitvoeringsmap voor de hypothese opgeven.

 • Taken into account in campaign ROI calculation: houdt rekening met het hypothesesultaat in de berekening van het rendement van investeringen voor de desbetreffende campagne.

Instellingen voor het uitvoeren van hypothesesjablonen hypothesis-template-execution-settings

De sjablonen General kunt u ook de parameters voor het uitvoeren van hypothesen opgeven. De beschikbare opties zijn als volgt:

 • Schedule execution for a time of low activity: hiermee kunt u de hypothese plannen om Adobe Campaign-prestaties te optimaliseren. Als deze optie is ingeschakeld, wordt tijdens de downtime in de verwerkingsworkflow van campagnes hypotheseverberekening uitgevoerd.

 • Priority: niveau toegepast op de hypothese om de berekeningsopdrachten voor hypothesen te kunnen uitsplitsen als er sprake is van gelijktijdige executies.

 • Automatic execution: laat u, indien nodig, hypotheseverandering plannen (bijvoorbeeld als u de indicatoren regelmatig wilt bijwerken tot het einde van de levering).

  Pas het volgende proces toe om een schema op te geven:

  1. Klik op de knop Frequency of execution… koppeling, dan de Change… knop.

  2. Configureer de frequentie, de gerelateerde gebeurtenissen en de geldigheidsperiode.

  3. Klikken Finish om het programma op te slaan.

 • Log SQL queries in journal: deze functie is gereserveerd voor deskundige gebruikers. Het laat u een lusje aan de controle van de meethypothese toevoegen om SQL vragen te tonen. Dit laat de opsporing van mogelijke storingen toe als een simulatie met fouten eindigt.

 • Keep execution workflow: Hiermee kunt u de workflow behouden die automatisch is gegenereerd bij het begin van de hypotheseberekening. In de hypothesen die zijn gemaakt op basis van een sjabloon waarop deze optie is ingeschakeld, is de gegenereerde workflow beschikbaar om het proces te volgen.

  note caution
  CAUTION
  Deze optie moet alleen worden geactiveerd voor foutopsporingsdoeleinden, in het geval van een fout tijdens het uitvoeren van de hypothese.
  Bovendien mogen automatisch gegenereerde workflows niet worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen zouden elders niet in aanmerking worden genomen voor latere berekeningen.
  Als u deze optie hebt ingeschakeld, verwijdert u de workflow nadat deze is uitgevoerd.

Transacties transactions

Dit tabblad bevat de verschillende velden en tabellen waarmee u de geschiedenis van reacties van ontvangers in termen van transacties kunt opslaan. Zie dit sectie voor meer informatie over de tabellen die gewijd zijn aan reactiebeheer.

 • Schema (reaction log storage): selecteer de reactietabel van de ontvanger. De out-of-box-tabel in Adobe Campaign is NmsRemaMatchRcp.

 • Transaction schema: kies de tabel die de hypothesen betreffen, d.w.z. de transactie of de aankooptabel.

 • Querying schema: kies de criteria voor het filteren van de hypothese.

 • Link to individuals: kies de verbinding tussen individuen en de lijst die als transactieschema wordt gebruikt.

 • Link to the household: selecteer de koppeling naar het huishouden in het transactieschema als u alle leden van een huishouden in een hypothese wilt opnemen. Dit veld is optioneel.

 • Transaction date: dit veld is optioneel, maar wordt aanbevolen, omdat u hiermee een bereik voor hypotheseberekening kunt definiëren.

 • Measurement period: Hiermee kunt u begin- en einddatums configureren waarin hypothesen worden uitgevoerd en aankooplijnen worden hersteld.

  Wanneer de hypothese verband houdt met een levering, wordt de meting automatisch geactiveerd een paar dagen na de contactdatum voor directe postzendingen of na de leveringsdatum voor e-mail- of sms-leveringen.

  Als de hypothese direct wordt gelanceerd, kan ze worden gedwongen als ze onmiddellijk zou willen worden geactiveerd. Anders, wordt het teweeggebracht automatisch gebaseerd op het gevormde eind van berekeningsdatum, die op de hypotheseaanmaakdatum gebaseerd is. Meer informatie).

 • Transaction/Margin amount: deze velden zijn optioneel, zodat u de omzetindicatoren automatisch kunt berekenen. Meer informatie

 • Unit amount: Hiermee kunt u een bedrag instellen voor het berekenen van de inkomsten. Meer informatie

 • Additional measures and data: Hiermee kunt u aanvullende rapportagemaatregelen of assen opgeven vanuit velden in de verschillende tabellen.

 • Update offer proposition status: Hiermee kunt u de status van het voorstel wijzigen als een ontvanger van de aanbieding wordt geïdentificeerd door de hypothese.

Hypothese-omtrek hypothesis-perimeter

Als u de transactietabel en de velden hebt gedefinieerd waarop de hypothese betrekking heeft, kunt u het bereik van de hypothesen verfijnen door de doeltransacties en -leveringen aan de hand van filters op te geven. U kunt ook een JavaScript-script gebruiken om expliciet te verwijzen naar een product waarnaar in de transactietabel wordt verwezen.

 • Filter op transacties: in de Scope kunt u een filter op de hypothese configureren. Dit doet u als volgt:

  1. Klik op de koppeling Edit query.

  2. Geef de filtervoorwaarden op.

  3. Selecteer de transactie waarop de hypothese betrekking heeft.

 • Filter op ontvangers: in de Scope kunt u uw hypothese beperken tot alle informatie die aan een bericht is gekoppeld (levering, ontvanger, e-mailadres, service, enzovoort):

  1. Klik op de knop Add a filter koppeling, dan Edit query.

  2. Geef de filtervoorwaarden op.

  3. Klikken Finish om uw query op te slaan.

 • Script: u kunt een JavaScript-script gebruiken om de hypothese-instellingen tijdens de uitvoering dynamisch te overladen.

  Om dit te doen, klik Advanced settings Voer vervolgens het gewenste script in.

  note note
  NOTE
  Deze optie is bedoeld voor ervaren gebruikers.

Voorbeeld: een hypothesesjabloon maken bij levering example--creating-a-hypothesis-template-on-a-delivery

In dit voorbeeld, gaan wij een hypothesemalplaatje op een direct-mailtype levering tot stand brengen. De transactietabel (Aankopen in ons voorbeeld ) waarop de hypothesen gebaseerd zullen zijn , bevat aankooplijnen die gekoppeld zijn aan artikelen of producten . Wij willen ons model vormen om hypotheses op artikelen of producten in de aankooplijst tot stand te brengen.

 1. Ga in de Adobe Campaign explorer naar de Resources > Templates > Hypothesis templates knooppunt.

 2. Klikken New een sjabloon maken.

 3. Wijzig het sjabloonlabel.

 4. Selecteren Deliveries als hypothesetype.

 5. Geef aan dat de levering een controlegroep kan bevatten door het desbetreffende vak in te schakelen.

 6. Kies de optie Direct mail kanaal.

  note note
  NOTE
  Aangezien de sjabloon specifiek is voor direct-mailleveringen, kunnen hypothesen die met dit model worden gemaakt, niet aan andere leveringstypen worden gekoppeld.
 7. In de Transactions selecteert u de tabel met reacties bij ontvangers.

 8. In de Transactions schema , kiest u uw aankooptabel.

 9. Selecteer aankooplijnen in het dialoogvenster Querying schema veld.

 10. Kies de ontvangers die aan de aankooptabel zijn gekoppeld.

 11. Selecteer het veld dat is gekoppeld aan de aankoopdatum.

  Hiermee kunt u een tijdkader voor hypothesen definiëren. Dit werkgebied is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen.

 12. Configureer de berekeningsperiode 5 tot 25 dagen.

 13. In de Scope tabblad, klikt u op Edit query om een filter op hypothesen te maken.

  Met de gemaakte sjabloon kunt u dus hypothesen uitvoeren op de producten of artikelen in de aankooptabel.

 14. Klikken Save om de sjabloon op te nemen.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1