[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

Aan de slag met import- en exporttaken about-generic-imports-exports

Adobe Campaign Classic levert generieke import en export. Zij staan u toe, bijvoorbeeld, om een lijst van klanten of vooruitzichten te halen die dan deel van een doelbevolking zullen worden, of uw gegevensbestand van gegevens van externe dossiers te voorzien.

Ontdek deze functie in video

Algemene invoer en uitvoer worden beheerd vanuit de Profiles and Targets > Jobs > Generic imports and exports knooppunt van de boomstructuur Adobe Campaign.

De stappen voor het uitvoeren van generieke import- en exportbewerkingen zijn als volgt:

  1. Een import- of exportsjabloon maken (optioneel).
  2. Een import- of exporttaak maken.
  3. Configureer en voer de import of export taak.
  4. Monitor de uitvoering van de taak.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1