Profielen importeren en exporteren exporting-and-importing-profiles

U kunt workflows gebruiken om ontvangersprofielen te importeren of te exporteren naar de Adobe Campaign-database of om deze in te stellen generieke import - exportbanen.

Ontdek deze functie in video

Workflows gebruiken use-workflows

Exporteren en importeren worden geconfigureerd in speciale sjablonen die via workflows via import- en exportactiviteiten worden uitgevoerd. Ze kunnen automatisch volgens een schema worden herhaald, bijvoorbeeld om de gegevensuitwisseling tussen verschillende informatiesystemen te automatiseren. Meer informatie

Indien nodig kunt u een incidentele import- of exporttaak maken via de Generic imports and exports hieronder beschreven functie.

Taken maken create-jobs

Ga naar de Profiles and targets en klik op de knop Jobs koppeling. Meer informatie

Video over zelfstudie import-profiles-video

In deze video wordt uitgelegd hoe u profielen in Adobe Campaign kunt importeren, zodat u deze af en toe kunt importeren.

Er zijn aanvullende Campaign Classic-to-video's beschikbaar hier.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1