[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

Rapporten beheren managing-reports

Rapporten die zijn gebaseerd op een schema dat specifiek is voor de standaard Adobe Campaign-ontvangers (NM:ontvanger of gekoppeld schema) moeten opnieuw worden ontwikkeld om rekening te houden met de gegevens uit de aangepaste tabel en de tabellen die via de doeltoewijzing zijn gekoppeld (zie de Doeltoewijzing ).

Als u nieuwe rapporten wilt maken, raadpleegt u deze sectie.

In sommige gevallen moet u ook nieuwe blokjes plaatsen die specifiek zijn voor deze tabellen. De kubussen worden gedetailleerd in deze sectie.

De volgende verslagen hebben betrekking op:

  • Recent proposition tracking (recentProposities): propositiebepaling in real time.
  • Breakdown of opens (openByUserAgent): opent uitgesplitst volgens gebruikerssoftware.
  • Statistics of the sharing activities (forwardActiviteiten): analyse van gezamenlijke activiteiten, open en abonnementen per tijdsperiode.
  • Tracking indicators (mobileAppDeliveryFeedback): trackingsindicatoren voor een levering op een mobiele toepassing.
  • Offer analysis (offerteanalyse): aanbiedingsanalyse per datum en kanaal.
  • Reactivity rate (mobileAppDistribution): reactiviteitspercentage voor de meest recente leveringen.
  • Breakdown of subscriptions (mobileAppDistribution): uitsplitsing van actieve abonnementen per mobiele toepassing.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1