Gebeurtenisgeschiedenis van Message Center history-of-message-center-events

De History of Message Center events het rapport voorziet u van een overzicht van de activiteit van het Centrum van het Bericht, d.w.z. het aantal gebeurtenissen verwerkt en geleverd als transactieberichten.

Wanneer het rapport wordt geopend, valt de informatie die door gebrek wordt getoond met het tarief van met succes verzonden transactieberichten. Als u meer niveaus wilt weergeven, kunt u de verschillende knooppunten openen en de cursor op het juiste niveau plaatsen om deze te selecteren.

U kunt de gegevens voor elk gebeurtenistype, per tijdsperiode bekijken. De Events de kolom beantwoordt aan het aantal gebeurtenissen die per controleinstantie worden ontvangen. Het aantal gebeurtenissen dat in gepersonaliseerde transactionele berichten wordt omgezet is gedetailleerd in Sent kolom.

De History of Message Center events Het rapport is een rapport van het spillijsttype. Raadpleeg voor meer informatie de Populaties analyseren sectie.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1