[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

Voorwaardelijke content conditional-content

Door voorwaardelijke inhoudsgebieden te vormen, kunt u dynamische verpersoonlijking tot stand brengen die op het profiel van de ontvanger bijvoorbeeld wordt gebaseerd. Tekstblokken en/of afbeeldingen worden vervangen wanneer aan een bepaalde voorwaarde wordt voldaan.

Ontdek deze functie in video

Voorwaarden in een e-mail gebruiken using-conditions-in-an-email

In het onderstaande voorbeeld leert u hoe u een boodschap kunt maken die dynamisch is gepersonaliseerd op basis van het geslacht en de belangen van de ontvanger.

 • Weergave met "Mr" of "ms" op basis van de waarde van Gender veld (M of F) in de gegevensbron,

 • Persoonlijke vergadering van een nieuwsbrief of een promotieaanbod volgens de aangegeven of geconstateerde belangen:

  • Rente 1 — > Blok 1
  • Rente 2 — > Blok 2
  • Rente 3 — > Blok 3
  • Rente 4 — > Blok 4

Voer de volgende stappen uit om voorwaardelijke inhoud te maken op basis van de waarde van een veld:

 1. Klik op het pictogram voor aanpassen en selecteer Conditional content > If.

  De verpersoonlijkingselementen worden opgenomen in het berichtlichaam. U moet hen nu vormen.

 2. Vul vervolgens de parameters van het dialoogvenster indien expressie.

  Dit doet u als volgt:

  • Selecteer het eerste element van de expressie. <field>, (dit element wordt standaard gemarkeerd tijdens het invoegen van de opdracht indien (expressie) en klik op het pictogram voor aanpassen om dit te vervangen door het testveld.

  • Vervangen <value> met de waarde van het veld waarvoor aan de voorwaarde wordt voldaan. Deze waarde moet tussen aanhalingstekens staan.

  • Geef de inhoud op die moet worden ingevoegd wanneer aan de voorwaarde wordt voldaan. Dit kan tekst, een afbeelding, een formulier, een hypertekstkoppeling enzovoort zijn.

 3. Klik op de knop Preview tabblad om de inhoud van het bericht weer te geven op basis van de ontvanger van de zending:

  • Een ontvanger selecteren waarvoor de voorwaarde waar is:

  • Een ontvanger selecteren waarvoor de voorwaarde niet waar is:

U kunt andere gevallen toevoegen en verschillende inhoud definiëren op basis van de waarden van een of meer velden. Om dit te doen, gebruik Conditional content > Else en Conditional content > Else if. Deze expressies zijn op dezelfde manier geconfigureerd als de indien expressie.

CAUTION
Als u de JavaScript-syntaxis wilt respecteren, %> <% tekens moeten worden verwijderd nadat ze zijn toegevoegd Else en Anders indien voorwaarden.

Klikken Preview en selecteer een ontvanger om de voorwaardelijke inhoud weer te geven.

Meertalige e-mail maken creating-multilingual-email

In het onderstaande voorbeeld leert u hoe u een meertalige e-mail kunt maken. De inhoud wordt in de ene of de andere taal weergegeven, afhankelijk van de voorkeurstaal van de ontvanger.

 1. Maak een e-mail en selecteer de doelpopulatie. In dit voorbeeld wordt de voorwaarde voor het weergeven van de ene versie of de andere gebaseerd op de Taal waarde van het profiel van de ontvanger. In dit voorbeeld worden deze waarden ingesteld op NL, FR, ES.

 2. Klik in de HTML-inhoud van de e-mail op de knop Source kunt u de volgende code plakken en op Tab drukken:

  code language-none
  <% if (language == "EN" ) { %>
  <DIV id=en-version>Hello <%= recipient.firstName %>,</DIV>
  <DIV>Discover your new offers!</DIV>
  <DIV><a href="https://www.adobe.com/products/en">www.adobe.com/products/en</A></FONT></DIV><%
   } %>
  <% if (language == "FR" ) { %>
  <DIV id=fr-version>Bonjour <%= recipient.firstName %>,</DIV>
  <DIV>Découvrez nos nouvelles offres !</DIV>
  <DIV><a href="https://www.adobe.com/products/fr">www.adobe.com/products/fr</A></DIV><%
   } %>
   <% if (language == "ES" ) { %>
  <DIV id=es-version><FONT face=Arial>
  <DIV>Olà <%= recipient.firstName %>,</DIV>
  <DIV>Descubra nuestros nuevas ofertas !</DIV>
  <DIV><a href="https://www.adobe.com/products/es">www.adobe.com/products/es</A></DIV>
  <% } %>
  
 3. E-mailinhoud testen in het dialoogvenster Preview door ontvangers met verschillende voorkeurstalen te selecteren.

  note note
  NOTE
  Aangezien er geen alternatieve versie is gedefinieerd in de e-mailinhoud, moet u de doelpopulatie filteren voordat u de e-mail verzendt.

Video over zelfstudie conditionnal-content-video

Deze video laat zien hoe u voorwaardelijke content aan een levering kunt toevoegen, bijvoorbeeld aan een meertalige nieuwsbrief.

Er zijn aanvullende Campaign Classic-to-video's beschikbaar hier.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1