[Alleen op locatie/hybride]{class="badge yellow" title="Alleen van toepassing op on-premise en hybride implementaties"}

Applicatieserver application-server

De vereiste databasetoegangslagen moeten op de server zijn geïnstalleerd en toegankelijk zijn vanaf de Adobe Campaign-account.

Java Development Kit - JDK jdk

Java Development Kit (JDK) is een software-ontwikkelingskit. Het is de basiscomponent die de ontwikkeling van Java-toepassingen en Java-applets mogelijk maakt.

De dynamische generator van de Web-pagina gebruikt technologie JSP. Hiervoor wordt een Tomcat-engine (van Apache) in de toepassing opgenomen. Hiervoor is een JDK (Java Development Kit) vereist die is geïnstalleerd op alle servers waarop de Adobe Campaign-toepassing is geïnstalleerd.

U moet eerst een JDK installeren op de computers waarop u de Adobe Campaign-toepassingsserver wilt uitvoeren (nlserver-web proces) omdat het een servletcontainer, Apache Tomcat, opneemt die wordt gebruikt om dynamische Web-pagina's (rapporten, de vormen van het Web, enz.) te produceren.

De aanvraag is goedgekeurd voor de Java Development Kit (JDK) die door Oracle is ontwikkeld en voor OpenJDK.

De ondersteunde versies worden gedetailleerd weergegeven in de campagne Compatibiliteitsmatrix.

AVAILABILITY
  • Vanaf v7.4.1 vereist campagne ten minste Java JDK 11. Als uw Campagneserver in een milieu van Vensters geïnstalleerd is, moet u JRE produceren aangezien het niet meer door gebrek wordt verstrekt.

  • Vanaf v7.4.1 is Tomcat 10.1 de standaardversie.

Aanbevelingen

Pas de volgende aanbevelingen toe wanneer u uw Java Development Kit installeert en bijwerkt:

  • Java Development Kit kan worden geïnstalleerd met de JDK-versie die hiervoor geschikt is en die al door andere toepassingen op de computer wordt gebruikt.

  • Wanneer het installeren van JDK, wordt de integratie met browsers van het Web niet vereist.

  • Op een machine die alleen leveringsagenten uitvoert (nlserver-mta proces) of de workflowserver (nlserver wfserver -proces), is het installeren van een JDK niet vereist.

  • Wanneer u uw Java-versie upgradet, moet u eerst de vorige versie verwijderen. Beide versies van Java die op dezelfde computer zijn geïnstalleerd, kunnen conflicten veroorzaken.

    Als klant op locatie kunt u de LD_LIBRARY_PATH omgevingsvariabele wordt ingesteld op de meest recente versie (bijvoorbeeld java11). Als deze op een vorige versie is ingesteld (bijvoorbeeld Java8), dan moet het worden bijgewerkt. Voor JDK 11 is het pad naar JDK-bibliotheken: /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/lib.

Installatiestappen

Java Development Kit is platformspecifiek: voor elk besturingssysteem zijn afzonderlijke installatieprogramma's nodig.

Als u JDK wilt downloaden, maakt u verbinding met Oracle-website.

CAUTION
Zorg ervoor dat u een JDK (Java Development Kit) downloadt, geen JRE (Java Runtime Environment).

Om JDSL in een milieu van Linux te installeren, adviseert de Adobe om een pakketmanager te gebruiken.

Gebruik voor Debian de volgende opdracht:

apt install openjdk-11-jdk-headless

Gebruik voor RHEL de volgende opdracht:

dnf install java-11-openjdk-headless

Rapporten exporteren exporting-reports

Met Adobe Campaign kunt u rapporten exporteren naar Microsoft Excel en Adobe PDF.

  • Voor de Microsoft Excel-indeling is Adobe Campaign afhankelijk van LibreOffice.

  • Voor de Adobe PDF-indeling gebruikt Adobe Campaign de PhantomJS converter. PhantomJs is opgenomen in het fabriekspakket en LibreOffice moet zijn geïnstalleerd op de computer(s) waarop de Adobe Campaign-toepassingsserver wordt uitgevoerd (nlserver-web proces).

NOTE
Voor Linux moet u lettertypen toevoegen. Raadpleeg voor meer informatie hierover Lettertypen voor MTA-statistieken.

SpamAssassin spamassassin

Met SpamAssassin kunt u een score toewijzen aan e-mails om te bepalen of een bericht als ongewenst kan worden beschouwd door anti-spamgereedschappen die worden gebruikt bij de ontvangst. Installatie is optioneel.

De kwalificatie van e-mails als ongewenst door SpamAssassin is volledig gebaseerd op filtreer- en scoreregels. Deze regels moeten daarom ten minste eenmaal per dag worden bijgewerkt om ervoor te zorgen dat uw SpamAssassin-installatie en de integratie ervan in Adobe Campaign volledig functioneel zijn en dat de relevantie van de scores die aan uw leveringen zijn toegekend, wordt gegarandeerd voordat deze worden verzonden. Deze update valt onder de verantwoordelijkheid van de serverbeheerder die als host fungeert voor SpamAssassin.

De minimaal ondersteunde versie is: 3,4

Voor SpamAssassin is HTTP-internettoegang (tcp/80) vereist.

De installatie en configuratiestadia voor SpamAssassin worden voorgesteld in SpamAssassin configureren.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1