Aan de slag met profielen about-profiles

Profielen worden gecentraliseerd in de Adobe Campaign-database. Er zijn vele mogelijke mechanismen om profielen te verwerven en deze database op te bouwen: online verzameling via webformulieren, handmatig of automatisch importeren van tekstbestanden, replicatie met bedrijfsdatabases of andere informatiesystemen. Met Adobe Campaign kunt u de marketinggeschiedenis, aankoopgegevens, voorkeuren, CRM-gegevens en alle relevante PI-gegevens in een geconsolideerde weergave opnemen om te analyseren en actie te ondernemen.

"Profiel": een record met informatie (bv. een record in de nmsRecipient-tabel of een externe tabel met een cookie-id, de klant-id, de mobiele id of andere informatie die relevant is voor een bepaald kanaal) die een eindklant, een vooruitzicht of een lead vertegenwoordigt.

In Adobe Campaign zijn ontvangers de standaardprofielen voor het verzenden van leveringen (e-mails, sms’en, enzovoort). De ontvangende gegevens die in het gegevensbestand worden opgeslagen laten u toe om het doel te filtreren dat om het even welke bepaalde levering zal ontvangen en verpersoonlijkingsgegevens in uw leveringsinhoud toe te voegen. De database bevat andere typen profielen. Ze zijn ontworpen voor verschillende applicaties. Seed-profielen worden bijvoorbeeld gemaakt om de leveringen te testen voordat ze naar het uiteindelijke doel worden verzonden.

Werken met het concept profielen in video

Profieltypen profile-types

Met Adobe Campaign kunt u profielen gedurende de volledige levenscyclus beheren: maken, importeren, aanwijzen, handelingen bijhouden, updates, enzovoort.

Elk profiel komt overeen met een database-item. Zij bevatten alle informatie die vereist is voor het richten, kwalificeren en volgen van personen.

Profielen kunnen worden geïdentificeerd op basis van opslagruimte. Dit betekent dat een profiel kan overeenkomen: een ontvanger, een bezoeker, een exploitant, een abonnee, een vooruitzicht, enz.

Ontvangerprofielen recipient-profiles

Ontvangers van leveringen worden in de database opgeslagen als profielen die de hun gekoppelde informatie bevatten: achternaam, voornaam, adres, abonnementen, leveringen, enz. Wanneer u campagnes creeert, kunt u het doel van de leveringen aan een selectie van de profielen in de basis volgens eenvoudige of geavanceerde criteria bepalen.

U kunt ook campagnes maken voor ontvangers waarvan de profielen niet in de database maar in bestanden worden opgeslagen. Deze worden "externe" leveringen genoemd. Voor meer informatie over dit type levering raadpleegt u deze pagina.

De belangrijkste methoden voor het maken van profielen voor ontvangers zijn:

  • directe invoer in de grafische interfaceschermen,
  • lijsten met ontvangers importeren,
  • online verzameling via webformulieren.
NOTE
Als u wilt weten hoe bestanden en webformulieren worden geïmporteerd, raadpleegt u Algemene invoer en uitvoer.

Profielen en doelen profiles-and-targets

De Profiles and targets Met deze koppeling kunt u ontvangers weergeven die zijn opgeslagen in de Adobe Campaign-database. U kunt een nieuwe ontvanger maken, een bestaande ontvanger bewerken en het bijbehorende profiel openen. Raadpleeg deze pagina voor meer informatie.

Het geeft u ook toegang tot:

Op de pagina met ontvangers kunt u veelvuldige bewerkingen uitvoeren op profielen: bewerken, bijwerken, toevoegen, verwijderen en sorteren.

Voor geavanceerdere profielmanipulaties moet u de Adobe Campaign-structuur bewerken. Om dit te doen, klik Explorer koppeling op de startpagina van Adobe Campaign.

Ontvangers worden standaard opgeslagen in de Profiles and Targets > Recipients knooppunt van de structuur. U kunt ontvangers maken vanuit deze weergave en ook:

Voor toegang tot geavanceerde functies en configuraties moet u op de knop Explorer pictogram.

De algemene indeling van de Adobe Campaign-verkenner wordt weergegeven in deze pagina.

NOTE
U kunt een geavanceerde weergave van deze lijst ook weergeven vanuit de Adobe Campaign-structuur door te klikken op de knop Profiles and targets > Recipients koppeling. De lijstvertoning kan aan uw behoeften worden gevormd. U kunt kolommen toevoegen of verwijderen, de kolomvolgorde, de sorteergegevens enzovoort definiëren. De weergaveconfiguratie van de lijst wordt beschreven in deze pagina.
U kunt ook de weergave voor ontvangers definiëren. Raadpleeg voor meer informatie over deze functionaliteit deze sectie.

Actieve profielen active-profiles

Een actief profiel is een profiel waarmee de klant de afgelopen twaalf maanden via een willekeurig kanaal heeft geprobeerd te communiceren.

Volgens uw contract worden al uw Campaign-instanties ingericht met een specifieke hoeveelheid actieve profielen die voor factureringsdoeleinden worden geteld. Raadpleeg het meest recente contract voor informatie over het aantal aangeschafte actieve profielen. Meer informatie in Adobe Campaign-productbeschrijving.

U kunt het aantal actieve profielen op uw instantie direct van het Controlebord van de Campagne controleren. Raadpleeg voor meer informatie de Documentatie van het regelpaneel.

De volgende instructies en beperkingen zijn van toepassing:

  • Een profiel dat voor meerdere leveringen is bedoeld, wordt slechts eenmaal geteld.
  • Profielen die zijn gericht in het kader van sociale marketing op X (Twitter) of Facebook, worden niet in aanmerking genomen als actieve profielen.
  • Het aantal actieve profielen is beschikbaar voor Marketinginstanties alleen. Het is niet beschikbaar voor instanties van de Uitvoering, betekenend MID (midsourcing) en RT (het Centrum van het Bericht / Real-time overseinen) instanties.
  • De telling is gebaseerd op de ontvankelijke primaire sleutel. Als een profiel aanwezig is in twee verschillende tabellen voor ontvangers, kan het daarom twee keer worden geteld als een actief profiel.

Video over zelfstudie create-profiles-video

Leer hoe u toegang krijgt tot profielgegevens, profielen kunt sorteren en filteren en profielen handmatig kunt maken en beheren.

In deze video wordt ook uitgelegd of Adobe Campaign Classic voldoet aan de algemene gegevensbeschermingsregels.

Er zijn aanvullende Campaign Classic-to-video's beschikbaar hier.

Zie ook

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1