Actieve profielen controleren active-profiles-monitoring

Actieve profielen about-active-profiles

IMPORTANT
Bewaking van actieve profielen vanuit het Configuratiescherm is beschikbaar in de bètaversie en kan regelmatig en zonder kennisgeving worden bijgewerkt en gewijzigd. Dit is beschikbaar vanaf de Campaign Standard 10368-build.

Volgens uw contract worden al uw Campaign-instanties ingericht met een specifieke hoeveelheid actieve profielen die voor factureringsdoeleinden worden geteld. Raadpleeg uw meest recente contract voor informatie over het aantal aangeschafte actieve profielen.

‘Profiel’ betreft een datarecord (bijv. een record in de nmsRecipient-tabel of een externe tabel met een cookie-id, klant-id, mobiele id of andere informatie die relevant is voor een bepaald kanaal) die een eindklant, prospect of lead vertegenwoordigt.

Profielen worden als actief beschouwd als ze de afgelopen twaalf maanden via een kanaal zijn getarget of gecommuniceerd.

NOTE
Facebook- en X-kanalen (voorheen bekend als Twitter) worden niet in aanmerking genomen.

Voor meer informatie over actieve profielen raadpleegt u de documentaties voor Campaign Standard en Campaign v7/v8.

Het gebruik van actieve profielen controleren monitoring-active-profiles

Om uw actieve profielgebruik in het Configuratiescherm te controleren gaat u naar het tabblad Performance Monitoring > Active Profiles en selecteert u de gewenste instantie van Instance List.

Er wordt informatie weergegeven over uw gebruik van actieve profielen.

In het bovenste gedeelte wordt de volgende informatie weergegeven:

  • Het aantal actieve profielen dat momenteel wordt gebruikt in de geselecteerde instantie, samen met het tijdstempel van de meest recente uitvoering van de factureringsworkflow voor uw instantie.

  • Het totale aantal actieve profielen dat binnen uw organisatie wordt gebruikt.

    note note
    NOTE
    Dit gedeelte is alleen zichtbaar als er meerdere exemplaren aan uw organisatie zijn gekoppeld.
  • Het totale aantal actieve profielen dat is toegewezen aan uw organisatie.

Het onderste gedeelte biedt een visuele weergave van het actieve profielgebruik gedurende de afgelopen 30 dagen. U kunt dit tijdschema wijzigen naar 1 jaar met behulp van het filter in de rechterbovenhoek. Als u een van de grafiekbalken aanwijst, kunt u het exacte aantal actieve profielen ophalen dat in de geselecteerde periode is gebruikt.

Informatie over het gebruik van actieve profielen wordt bijgewerkt in het Configuratiescherm op basis van technische Campaign factureringsworkflows die regelmatig op uw instanties worden uitgevoerd.

Campaign-versie
Technische workflow
Wordt uitgevoerd
Campaign Standard
Facturering
Dagelijks
Campaign v7/v8
Facturering
Maandelijks
recommendation-more-help
de5e0b2b-14b9-41f2-ac61-b0893e9c55a5