Lijsten maken en beheren creating-and-managing-lists

Wat is een lijst? about-lists-in-adobe-campaign

Een lijst is een statische set profielen die kan worden gebruikt voor leveringsacties of die kan worden bijgewerkt tijdens importbewerkingen of tijdens workflowuitvoering. Een populatie die via een query uit de database is geëxtraheerd, kan bijvoorbeeld een lijst leveren.

Lijsten worden gemaakt en beheerd via de Lists in de Profiles and targets tab.

Er zijn twee typen lijsten beschikbaar in Adobe Campaign:

 • Group type: The Group tekstlijsten behoren tot een static lijst van personen die volgens specifieke criteria zijn geselecteerd. De lijst is als een momentopname van een reeks profielen. Houd er rekening mee dat dit niet automatisch wordt bijgewerkt als profielen aan de database worden toegevoegd.

  Voor meer informatie over het maken van een Group tekstlijst, verwijs naar deze page.

 • List type: The List Met typelijsten kunt u workflows gebruiken om lijsten te maken en te beheren. Dit zijn specifieke lijsten die voortvloeien uit de invoer van gegevens en die kunnen worden bijgewerkt via de List update workflowactiviteit.

  In tegenstelling tot Group tekstlijst, kan deze typelijst automatisch worden bijgewerkt met een Scheduler activiteit. Let op: bij een voorbeeld van hoe u kunt maken List tekstlijsten, verwijs naar deze pagina.

Ontdek deze functie in video

Een profiellijst maken van een groep creating-a-profile-list-from-a-group

Group tekstlijsten die zijn gemaakt via de Profiles and targets De koppeling moet zijn gebaseerd op de standaard Adobe Campaign-profieltabel (nms:ontvanger).

NOTE
Als u lijsten wilt maken die andere soorten gegevens bevatten, moet u een workflow uitvoeren. Als u bijvoorbeeld een query op de bezoekerslijst gebruikt en de lijst vervolgens bijwerkt, kunt u een bezoekerslijst maken. Voor meer informatie over workflows raadpleegt u deze sectie.

Een nieuwe Group typelijst, past u de volgende stappen toe:

 1. Klik op de knop Create en selecteert u New list.

 2. Voer de gegevens in het dialoogvenster Edit van het venster voor het maken van de lijst.

  • Voer de naam van de lijst in het dialoogvenster Label en, indien nodig, de interne naam wijzigen.

  • Voeg een beschrijving voor deze lijst toe.

  • U kunt een vervaldatum opgeven: wanneer deze datum wordt bereikt, wordt de lijst gewist en automatisch verwijderd.

 3. In de Content tabblad, klikt u op Add om de profielen te selecteren die tot de lijst behoren.

 4. Klikken Save om de lijst op te slaan. Het wordt dan toegevoegd aan het overzicht van lijsten.

U kunt nieuwe profielen rechtstreeks maken via het venster Profielen toevoegen door op Create. Het profiel wordt toegevoegd aan de database.

De profiellijst kan net als andere lijsten worden gevormd. Zie deze sectie.

Gegevens koppelen aan een lijst linking-data-to-a-list

NOTE
Gegevens kunnen alleen met een Group typelijst.

De profielen van een set profielen kunnen worden gefilterd en gekoppeld aan een lijst. De leveringsacties kunnen dan naar deze lijst, naar doelprofielen worden verzonden. Profielen groeperen:

 1. Selecteer profielen en klik met de rechtermuisknop.

 2. Selecteer Actions > Associate selection with a list….

 3. Selecteer de gewenste lijst of maak een nieuwe lijst met de Create klikt u vervolgens op Next.

 4. Klik op de knop Start.

De Recreate the list Hiermee verwijdert u de eerdere inhoud uit de lijst. Deze modus is geoptimaliseerd omdat er geen query nodig is om te controleren of de profielen al aan de lijst zijn gekoppeld.

Als u de optie No trace of this job is saved in the database kunt u de uitvoeringsmap selecteren (of maken) waarin de informatie wordt opgeslagen die aan dit proces is gekoppeld.

In de bovenste sectie van het venster kunt u de uitvoering controleren. De Stop laat u het proces tegenhouden. De reeds verwerkte contacten zullen met de lijst worden verbonden.

U kunt het proces controleren via de Lists tabblad voor de profielen waarop deze bewerking betrekking heeft:

U kunt de lijst ook bewerken via de homepage van Adobe Campaign: klik op de knop Profiles and Targets > Lists en selecteert u de desbetreffende lijst. De Content worden de profielen weergegeven die aan deze lijst zijn gekoppeld.

Een profiel uit een lijst verwijderen removing-a-profile-from-a-list

Als u een profiel uit een lijst wilt verwijderen, kunt u:

 • Bewerk de lijst en selecteer het profiel in het dialoogvenster Content en klikt u op de knop Delete pictogram.

 • Bewerk het profiel en klik op de knop List en klikt u op de knop Delete pictogram.

Een lijst met profielen verwijderen deleting-a-list-of-profiles

U kunt een of meer lijsten verwijderen uit de lijst met groepen in de Adobe Campaign-structuur. Om dit te doen, geef de boom via uit Advanced > Explorer op de startpagina van Adobe Campaign. Selecteer de desbetreffende groep(en) en klik met de rechtermuisknop. Selecteer Delete. U wordt in een waarschuwingsbericht gevraagd de verwijdering te bevestigen.

NOTE
Wanneer u een lijst verwijdert, worden de profielen in de lijst niet gewijzigd, maar worden de gegevens in het bijbehorende profiel bijgewerkt.

Video over zelfstudie create-list-video

Een lijst met ontvangers maken

Een lijst is een statische reeks ontvangers die doelgericht kan worden benaderd in leveringsacties of die tijdens importbewerkingen of de uitvoering van een workflow kan worden bijgewerkt. Een lijst met ontvangers wordt ook wel een doelgroep genoemd.

Leer hoe te om een publiek tot stand te brengen door een lijst van ontvangers van de Ontdekkingsreiziger te vormen.

Een workflow gebruiken om een lijst met ontvangers te maken create-list-in-a-wf-video

Leer hoe u een workflow maakt om ontvangers als doel in te stellen en hoe u deze terugkeert voordat u de lijst in een e-maildoel gebruikt.

Er zijn aanvullende Campaign Classic-to-video's beschikbaar hier.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1