[Alleen op locatie/hybride]{class="badge yellow" title="Alleen van toepassing op on-premise en hybride implementaties"}

Problemen met prestaties en doorvoer performance-and-throughput-issues

Eerst en vooral, zou u moeten controleren dat u de recentste bouwstijl hebt geïnstalleerd. Dit zorgt ervoor dat u de recentste eigenschappen en insectenmoeilijke situaties hebt.

Zie de Opmerkingen bij de release voor meer informatie over de inhoud van elke versie.

Hardware en infrastructuur hardware-and-infrastructure

Algemene richtlijnen voor hardwarevereisten voor on-premise Campaign Classic worden in dit page.

Het raadplegende team kan ontvangen klanten een hulpmiddel verstrekken dat u toestaat om gemakkelijk te bekijken hoeveel ruimte door diverse types van lijsten in het gegevensbestand evenals de ruimte wordt gebruikt die op de plaats SFTP wordt gebruikt. Daarnaast beschikt de toepassing over gereedschappen waarmee u overbodige gegevens kunt opschonen. Contact Klantenservice Adoben als u dit hulpmiddel nodig hebt uitgevoerd. Hier volgen enkele belangrijke zaken die u met dit gereedschap kunt controleren:

 • Als de indexgrootte groter is dan de tabelgrootte, is een vacu├╝m vereist.
 • Controleer de tabellen die het maximale bloat hebben. Als deze tabellen vaak worden gebruikt, moeten ze worden opgevuld.
 • Door databaseblokkering kunnen e-mails niet meer worden verzonden.

Adobe Campaign biedt ook een gereedschap om het CPU- en RAM-gebruik te controleren. Gebruik dit hulpmiddel en bekijk specifieke indicatoren zoals: Geheugen, Geheugen omwisselen, Schijf, Actieve processen. Als de waarden te hoog zijn, kunt u proberen het aantal werkstromen te verminderen of werkschema's plannen om op verschillende tijden te beginnen.

Databasecontrole database-performances

Meestal zijn prestatieproblemen gekoppeld aan databaseonderhoud. Hier volgen de belangrijkste onderdelen:

 • Configuratie: we raden u aan de eerste configuratie van het Adobe Campaign-platform te controleren en een volledige hardwarecontrole uit te voeren.
 • Installatie en configuratie van het Adobe Campaign-platform: controleer de configuratie van het netwerk en de opties voor het leveren van het platform.
 • Het onderhoud van het gegevensbestand: zorg ervoor dat de taak van de gegevensbestandschoonmaakbeurt operationeel is en dat het gegevensbestandonderhoud correct gepland en uitgevoerd is. Controleer het aantal en de grootte van werktabellen.
 • In real time diagnose: controleer het proces en de dossiers van het platformlogboek, controleer dan gegevensbestandactiviteit terwijl het ontspannen van de kwestie.
NOTE
Zie deze sectie voor meer informatie: Databaseprestaties.

Toepassingsconfiguratie application-configuration

Hier volgt een lijst met artikelen die betrekking hebben op de aanbevolen werkwijzen voor toepassingsconfiguratie:

 • MTA en MTAChild processen en geheugen: het mta module verspreidt berichten aan zijn mtachild onderliggende modules. Elk mtachild bereidt berichten voor alvorens om een vergunning van de statistiekserver te verzoeken, en hen te verzenden. Zie dit page voor meer informatie .
 • TLS-configuratie: het wereldwijd inschakelen van TLS wordt afgeraden omdat dit de doorvoer kan verminderen. In plaats daarvan moeten de TLS-instellingen per domein, beheerd door het leveringsteam, worden afgestemd op de behoeften. Zie dit page voor meer informatie .
 • DKIM: om het beveiligingsniveau van de DKIM te garanderen, is 1024b de aanbevolen aanbevolen versleutelingsgrootte. De lagere sleutels DKIM zullen niet als geldig door de meerderheid van toegangsleveranciers worden beschouwd. Zie deze pagina.

Leverbaarheidsproblemen deliverability-issues

Hier volgt een lijst met best practices en artikelen met betrekking tot de te leveren items:

 • IP reputatie: als de IP reputatie niet goed genoeg is, zal er een effect op prestaties zijn. De Leverbaarheidscontrole biedt verschillende tools om de prestaties van uw platform bij te houden. Zie dit page.
 • IP opwarmen: IP opwarmen wordt uitgevoerd door het leverbaarheidsteam. Dit houdt in dat het aantal e-mails over een periode van een paar weken geleidelijk wordt verhoogd via nieuwe IP's.
 • IP affiniteitopstelling: een onjuiste IP affiniteitopstelling kan de e-mail volledig tegenhouden (onjuiste exploitant/affiniteitsnaam in configuratie) of de productie (klein aantal IPs in de affiniteit) verminderen. Zie dit page.
 • E-mailformaat: e-mailgrootte speelt een belangrijke rol bij de doorvoer. De aanbevolen maximale e-mailgrootte is 60 kB. Zie dit page. In de Leveringsdoorvoer rapport, controleer het aantal bytes dat door uur wordt overgebracht.
 • Groot aantal ongeldige ontvangers: wanneer er een groot aantal ongeldige ontvangers is, kan dit van invloed zijn op de doorvoer. De MTA blijft het verzenden van e-mails naar ongeldige ontvangers opnieuw proberen. Controleer of de database goed wordt onderhouden.
 • Hoeveelheid personalisatie: als een levering in "Personalisatie in uitvoering"blijft, controleer JavaScript die in verpersoonlijkingsblokken wordt gebruikt.
NOTE
Zie ook de Leverbaarheid sectie. Raadpleeg voor een diepgaandere analyse van de leverbaarbaarheid de Handleiding voor beste praktijken bij de levering van Adobe.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1