[Alleen op locatie/hybride]{class="badge yellow" title="Alleen van toepassing op on-premise en hybride implementaties"}

Logboekbestanden log-files

De logbestanden zijn als volgt ingedeeld:

Elk nlserver wordt een logbestand gegenereerd dat in de volgende map is opgeslagen: <installation directory>/var/<instance>/log/<module>.log.

De nlserver-syslogd slaat de logboeken op de schijf op. Deze module is vergelijkbaar met Unix syslog daemon, maar is aangepast voor compatibiliteit tussen Unix en Windows. De andere modules van Adobe Campaign bewaren hun logboeken aan de schijf niet; zij delegeren deze taak aan syslogd door het UDP-pakketten te verzenden.

Standaard heeft het Adobe Campaign-platform het syslogd op de module geïnstalleerd, maar het is mogelijk een andere syslog daemon. Deze module maakt de logbestanden in het dialoogvenster log directory.

De logboeken van modules met meerdere instanties worden opgeslagen in de volgende map: <installation directory>/var/default/log/. Hetzelfde logbestand wordt door alle instanties gedeeld (bijvoorbeeld web.log).

De logboeken van de andere modules worden opgeslagen in een subfolder die na de instantie wordt genoemd. Elke instantie heeft zijn eigen logboekdossiers.

Logbestanden met meerdere instanties worden weergegeven in de volgende tabel:

Bestand
Beschrijving
web.log
Logboeken van de module Web (clientconsole, rapporten, SOAP API, enz.)
webmdl.log
Logbestanden van de omleidingsmodule
watchdog.log
Logbestanden van de Adobe Campaign-module voor procesbewaking
trackinglogd.log
Logboeken bijhouden

De mono-instantie logboekdossiers zijn vermeld in de volgende lijst:

Bestand
Beschrijving
mta.log
logbestanden van de mta-module
mtachild.log
Logboeken voor verwerking van berichten
wfserver.log
Logbestanden van de workflowserver-module
runwf.log
Logbestanden voor workflowuitvoering
inMail.log
Logboek van de module Stuiteren
logins.log
Hiermee worden alle aanmeldpogingen bij Adobe Campaign geregistreerd (geslaagd of niet)
IMPORTANT
De redir alleen bestaat op omleidingsservers. De url subdirectory bevat de overeenkomende URL's die moeten worden omgeleid, en de subdirectory log bevat de trackinglogboeken. Om volgende logboeken te produceren, trackinglogd module moet actief zijn.

Voor prestaties en opslagoptimalisering, wordt het logins.log- dossier verdeeld in veelvoudige dossiers, één elke dag (logins.yy-mm-dd.log) met een maximum van 365 bewaarde dossiers. Het aantal dagen kan worden gewijzigd in serverConf.xml, onder syslogd (maxNumberOfLoginsFiles ). Zie de documentatie op de serverconfiguratiebestand.

Standaard zijn de logbestanden beperkt tot twee bestanden van 10 MB per module en per instantie. Het tweede bestand wordt aangeroepen: <modulename>_2.log. De omvang van de stammen is daarom beperkt tot 2*10 MB per module en per instantie.

U kunt echter grotere bestanden behouden. Wijzig de waarde van de optie maxFileSizeMb="10" in het dialoogvenster syslogd knooppunt van de conf/serverConf.xml bestand. Deze waarde vertegenwoordigt de maximumgrootte in MB van een logboekdossier.

Als u meer detailniveaus wilt behouden in de logboeken, kunt u de Adobe Campaign-modules starten met de -verbose parameter:

nlserver start <MODULE>@<INSTANCE> -verbose

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1