[v7]{class="badge informative" title="Alleen van toepassing op Campaign Classic v7"}

Operatoren maken en beheren operators

CAUTION
Vanaf Campaign Classic v7.3.1 moeten alle operatoren Adobe Identity Management System (IMS) om verbinding te maken met Campagne.
Als onderdeel van de inspanningen om het beveiligings- en verificatieproces te versterken, raadt Adobe Campaign ten zeerste aan om alle bestaande verificatiemodus voor operatoren te migreren van de native verificatie van aanmelding/wachtwoord naar Adobe Identity Management System (IMS). Leer hoe u uw operatoren kunt migreren in deze pagina.
Na deze migratie is de volgende sectie niet meer van toepassing. Meer informatie over het instellen van machtigingen met Adobe IMS in Campagne v8-documentatie.

Aan de slag met campagneoperatoren about-operators

NOTE
Deze procedures zijn alleen van toepassing op operatoren die verbinding maken met een campagne met native verificatie. Voor Adobe IMS-verificatie raadpleegt u deze documentatie.

Een operator is een Adobe Campaign-gebruiker die gemachtigd is om zich aan te melden en handelingen uit te voeren.

Operatoren worden standaard opgeslagen in de Administration > Access management > Operators knooppunt.

Operatoren kunnen handmatig worden gemaakt of toegewezen aan een bestaande LDAP-directory.

De volledige procedure voor het maken van een operator wordt beschreven in deze pagina.

Raadpleeg voor meer informatie over Adobe Campaign- en LDAP-integratie deze pagina.

IMPORTANT
Operatoren moeten zijn gekoppeld aan een beveiligingszone om zich aan te melden bij een instantie. Voor meer informatie over beveiligingszones in Adobe Campaign raadpleegt u deze pagina.

Gebruikers kunnen ook rechtstreeks verbinding maken met Adobe Campaign via hun Adobe ID. Raadpleeg deze pagina voor meer informatie.

Een operator maken creating-an-operator

Voer de volgende stappen uit om een nieuwe operator te maken en machtigingen te verlenen:

 1. Klik op de knop New boven de lijst met operatoren en voer de details van de nieuwe operator in.

 2. Geef de Identification parameters van de gebruiker: aanmeldingsnaam, wachtwoord en naam. De aanmeldingsnaam en het wachtwoord worden door de operator gebruikt om u aan te melden bij Adobe Campaign. Nadat de gebruiker is aangemeld, kan hij of zij hun wachtwoord wijzigen via het dialoogvenster Tools > Change password -menu. Het e-mailadres van de exploitant is essentieel omdat het de exploitant in staat stelt meldingen te ontvangen, bijvoorbeeld bij de verwerking van goedkeuringen.

  In deze sectie kunt u ook een operator koppelen aan een organisatie-entiteit. Raadpleeg voor meer informatie de deze pagina.

 3. Selecteer de machtigingen die aan de operator zijn verleend in het dialoogvenster Operator access rights sectie.

  Als u rechten aan de operator wilt toewijzen, klikt u op de knop Add boven de lijst met rechten en selecteer vervolgens een groep operatoren in de lijst met beschikbare groepen:

  U kunt ook een of meer benoemde rechten selecteren (zie Benoemde rechten). Klik hiertoe op de pijl rechts van de knop Folder veld en selecteer Named rights:

  Selecteer groepen en/of benoemde rechten die u wilt toewijzen en klik op OK om te valideren.

 4. Klikken Ok om de operator te maken: het profiel wordt toegevoegd aan de lijst met bestaande operatoren.

NOTE
U kunt de operatoren naar wens ordenen door nieuwe operatormappen te maken. Klik hiertoe met de rechtermuisknop op de operatormap en selecteer Add an ‘Operators’ folder.

Nadat het profiel van de operator is gemaakt, kunt u de gegevens ervan toevoegen of bijwerken. Om dit te doen, klik Edit tab.

NOTE
De Session timeout kunt u de vertraging vóór de FDA sessieonderbreking aanpassen. Raadpleeg voor meer informatie hierover Over Federale gegevenstoegang.

De tijdzone van de operator definiëren time-zone-of-the-operator

In de General kunt u de tijdzone van de operator selecteren. Operatoren werken standaard in de tijdzone van de server. Het is echter mogelijk een andere tijdzone te selecteren met de vervolgkeuzelijst.

De configuratie van tijdzones wordt beschreven in deze pagina.

NOTE
Voor samenwerkingsverbanden binnen verschillende tijdzones moeten datums in UTC worden opgeslagen. Datums worden in de juiste tijdzone in de volgende context omgezet: wanneer een datum wordt weergegeven in de tijdzone van de gebruiker, wanneer bestanden worden geïmporteerd en geëxporteerd, wanneer een e-maillevering gepland is, wanneer activiteiten in een workflow zijn gepland (planner, wait, tijdbeperking, enz.)
Restricties en aanbevelingen in verband met deze contexten worden weergegeven in verwante secties van de documentatie van Adobe Campaign.

Bovendien Regional settings in de vervolgkeuzelijst kunt u de notatie selecteren voor het weergeven van datums en getallen.

Machtigingen toevoegen access-rights-options

Gebruik de Access rights om de groepen en benoemde rechten die aan de operator zijn gekoppeld, bij te werken.

De Edit the access parameters… Via de koppeling hebt u toegang tot de volgende opties:

 • De Disable account Hiermee kunt u het account van de operator uitschakelen: deze gebruiker heeft geen toegang meer tot Adobe Campaign.

  note note
  NOTE
  Zelfs als hun account is uitgeschakeld, kan de operator nog steeds waarschuwingen of meldingen ontvangen vanuit Campagne. Als u geen campagnemeldingen meer wilt verzenden aan deze operator, raadt de Adobe u aan het e-mailadres uit het profiel te verwijderen.
 • De Forbid access from the rich client kunt u het gebruik van Adobe Campaign beperken tot Webtoegang of via API's: toegang tot de Adobe Campaign-clientconsole is niet meer beschikbaar.

 • Het is mogelijk om een veiligheidszone aan de exploitant te verbinden. Raadpleeg deze pagina voor meer informatie.

 • U kunt een vertrouwd IP masker ook bepalen gebruikend de aangewezen verbinding.

  De operator kan verbinding maken met Adobe Campaign zonder het wachtwoord in te voeren als het IP-adres in deze lijst staat.

  U kunt ook een set IP-adressen opgeven die zonder wachtwoord verbinding mogen maken, zoals in het volgende voorbeeld:

  note note
  NOTE
  Om toegang tot uw platform veilig te houden, moet deze optie met zorg worden gebruikt.
 • De Restrict to information found in sub-folders of: Hiermee kunt u de rechten beperken die aan de operator van een map worden toegewezen. Alleen de submappen van het knooppunt dat in deze optie is opgegeven, zijn zichtbaar voor de gebruiker:

  note important
  IMPORTANT
  Dit is een zeer strenge beperking en het moet met voorzichtigheid worden gebruikt. Een exploitant die met dit type van rechten het programma wordt geopend kan slechts de inhoud van de gespecificeerde omslag zien, en heeft geen toegang tot een andere knoop van de boom via de ontdekkingsreiziger. Afhankelijk van de functies waartoe deze operator toegang heeft (bijvoorbeeld workflows), kan de gebruiker echter gegevens weergeven die gewoonlijk zijn opgeslagen in knooppunten die niet toegankelijk zijn.

Instellingen controleren check-settings

De Audit kunt u informatie met betrekking tot de operator weergeven. De verschillende tabbladen worden automatisch toegevoegd op basis van de instellingen die zijn gedefinieerd in het interventiegebied van de operator.

U hebt toegang tot:

 • De lijst met rechten voor mappen die aan de operator zijn gekoppeld.

  note note
  NOTE
  Raadpleeg voor meer informatie hierover Toegangsbeheer voor mappen.
 • Het erkenningslogboek van de exploitant.

 • De lijst met discussieforums waarop ze zich hebben geabonneerd.

 • Gebeurtenissen in hun kalender.

 • De lijst met taken die aan hen zijn toegewezen.

Standaardoperatoren default-operators

Adobe Campaign gebruikt technische operatoren met profielen die standaard zijn geconfigureerd: beheerder ('admin'), facturering ('facturering'), monitoring, webtoepassingsagent ('webapp'), enz. Sommige hiervan zijn afhankelijk van de toepassingen en opties die op het platform zijn geïnstalleerd: 'centrale' en 'lokale' operatoren zijn bijvoorbeeld alleen zichtbaar als de optie Distributed Marketing is geïnstalleerd.

IMPORTANT
Deze technische operatoren worden standaard op de hoogte gesteld wanneer het platform informatieberichten retourneert. We raden u ten zeerste aan een contactbericht voor hen te verzenden.
Om ervoor te zorgen dat webtoepassingen correct werken, raden we u ook aan geen specifieke regionale instellingen voor de operator 'webapp' te definiëren.

De technische operator 'webapp' heeft standaard het benoemde BEHEERRECHT, wat tot beveiligingsrisico's kan leiden. We raden u aan dit recht te verwijderen om dit probleem op te lossen. Dit doet u als volgt:

 1. Van de Administration > Access management > Named rights knooppunt, klikken New om een recht te creëren en het WEBAPP te noemen.

  Benoemde rechten worden nader beschreven in het dialoogvenster Benoemde rechten sectie.

 2. Van de Administration > Access management > Operators -knooppunt, selecteert u de webapplicatieagent ('webapp').

  Selecteer de Edit en vervolgens de Access rights en verwijder de rechts genoemde BEHEER uit de lijst.

  Klikken Add en selecteer het WEBAPP-recht dat u net hebt gemaakt, en sla uw wijzigingen op.

 3. Wijs de operator 'webapp' toegangsrechten toe voor het lezen en schrijven van gegevens voor de mappen die betrekking hebben op deze operator, in de eerste plaats de mappen 'Ontvanger'.

  De rechten voor het wijzigen van boommappen worden beschreven in het gedeelte Toegangsbeheer voor mappen sectie.

NOTE
Voor meer informatie over de richtlijnen van de Veiligheid, zie Controlelijst voor Adobe Campaign-beveiligingsconfiguratie.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1