Aan de slag met machtigingen gs-permissions

Met Adobe Campaign kunt u de rechten definiëren en beheren die aan gebruikers zijn toegewezen. Dit zijn een reeks rechten en beperkingen die autoriseren of weigeren:

 • Toegang tot bepaalde mogelijkheden
 • Toegang tot bepaalde gegevens
 • Toegang tot bepaalde handelingen (maken, wijzigen, verwijderen)

Deze machtigingen worden gedefinieerd door machtigingen voor groepen van operatoren, benoemde rechten en machtigingen voor mappen te combineren.

In Adobe Campaign zijn gebruikers operatoren en groepen met operatoren vertegenwoordigen gebruikersrollen. Een operator is een Adobe Campaign-gebruiker die gemachtigd is om zich aan te melden en handelingen uit te voeren. Gebruikers worden in de Admin Console gemaakt. De machtigingen zijn van toepassing op gebruikersprofielen of groepen gebruikers. Er zijn twee soorten toestemmingen u kunt verlenen:

 • U kunt groepen operatoren definiëren waaraan u rechten toewijst en de operatoren vervolgens koppelen aan een of meer groepen. Op deze manier kunt u rechten opnieuw gebruiken en de consistentie van operatorprofielen verhogen. Het vergemakkelijkt ook het beheer en het onderhoud van gebruikersprofielen.
 • U kunt benoemde rechten rechtstreeks aan gebruikers toewijzen, in sommige gevallen om de rechten die via groepen zijn toegewezen, te overladen.

Belangrijke stappen om machtigingen te verlenen key-steps-permissions

Als productbeheerder, kunt u toestemmingen aan de gebruikers van uw organisatie verlenen. De toestemmingen worden verleend door Adobe Admin Console en de cliëntconsole van de Campagne. Gebruikers melden zich aan bij Adobe Campaign met hun Adobe ID. Leer hoe u verbinding maakt met Adobe Campaign in deze pagina.

De belangrijkste stappen zijn:

 • Stap 1: Definieer de groepen met operatoren en wijs deze machtigingen toe in de clientconsole van Campagne. Meer informatie.
  U kunt ook ingebouwde groepen operatoren gebruiken om mee te beginnen. Deze standaardgroepen en hun machtigingen worden vermeld in deze sectie.
 • Stap 2: Maak in Adobe Admin Console productprofielen die overeenkomen met deze groepen. Meer informatie.
  U kunt ingebouwde productprofielen gebruiken om met te beginnen. Meer informatie.
 • Stap 3: Maak gebruikers in Adobe Admin Console en wijs ze toe aan een productprofiel. Meer informatie.
 • Stap 4 (optioneel): Rechten toewijzen aan mappen. Meer informatie.

Over de Admin Console gs-admin-console

De Adobe Admin Console is een centrale locatie voor het beheer van de rechten voor Adoben in uw organisatie. Dit is alleen toegankelijk voor productbeheerders.

Gebruik de Admin Console om gebruikers toe te voegen, productprofielen te creëren en toe te wijzen (die groepen exploitantrollen zijn).

Leer hoe u gebruikers kunt toevoegen in deze pagina.

Productprofielen ootb-product-profiles

Productprofielen zijn groepen producten en services die u aan gebruikers kunt toewijzen. In Adobe Experience Cloud zijn machtigingen gebaseerd op het profiel van een product, niet op de gebruiker. U kunt beheerrechten echter wel delegeren aan bepaalde gebruikers.

In de Admin Console, elke Adobe Experience Cloud productprofiel voor Campagne is gekoppeld aan een groep met operatoren in Campaign client console.

Leer hoe u productprofielen maakt en toewijst in deze pagina.

Campagne met benoemde rechten named-rights

Als lid van een productprofiel (d.w.z. exploitantgroep), heeft een gebruiker rechten om verrichtingen uit te voeren, genoemd "Benoemde Rechten", en heeft lees en/of schrijf toegang tot gegevens. Een operator kan lid zijn van meerdere groepen operatoren: rechten en toegangsmachtigingen zijn additief.

Meer informatie over benoemde rechten in deze sectie.

recommendation-more-help
35662671-8e3d-4f04-a092-029a056c566b