Om anpassade mått

Du kan konfigurera anpassade (härledda) värden, som beräknas utifrån standardtrafikstatistik och befintliga konverteringsvärden som spåras för annonsören. Anpassade mått kan vara så enkla (som [Cost]/[Registrations]) eller så komplex du vill.

Ni kan inkludera anpassade mätvärden som kolumner i vyerna för portfölj- och kampanjhantering och i rapporter.

NOTE
Adobe Analytics beräknade värden och avancerade beräknade värden är inte tillgängliga för dina beräkningar.
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c