Skapa för Google Ads negativa placeringar

Google Adsendast konton

Du kan skapa negativa placeringar för en Google Ads annonsgrupp i en kampanj som riktar sig till visningsnätverket. Negativa placeringar är webbplatser i visningsnätverket som inte utlöser annonser.

NOTE
Du kan också skapa och redigera negativa placeringar i och gruppinställningar och kampanjinställningar.
TIP
Om du vill skapa flera negativa placeringar samtidigt använder du kampanjlampor.
 1. Klicka på Search> Campaigns >Campaigns. Klicka på Live> Placements >Negatives.

 2. Klicka på i verktygsfältet ovanför datatabellen Skapa och klicka sedan på Campaign för att skapa negativa placeringar på kampanjnivå eller Ad Group för att skapa negativa placeringar på annonsnivå.

 3. Välj annonsnätverket, kontot, kampanjen och (om det är relevant) annonsgruppen och klicka sedan på Continue.

 4. Ange negativa URL:er för webbplatsen.

  Om du vill ange flera strängar avgränsar du dem med kommatecken eller anger dem på separata rader. Giltiga format är:

  • En webbplats: Ange en giltig URL, till exempel www.example.com. Se de tillåtna formaten i"How to add your exclude URLs" på https://support.google.com/google-ads/answer/2454012.

  • Ett ämne, kategori eller lodrätt dokument. Se Google Ads riktlinjer och lista med alla vertikaler. Exempel: category::Industries > Energy & Utilities > Oil & Gas.

 5. Klicka på Post.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c