Nyheter

Följande funktioner är nya eller nyligen ändrade.

Datum
Funktion
Beskrivning
Mer information
20 januari 2024
Campaigns, Optimization
(Microsoft Advertising kampanjer) I målgruppsnätverket kan ni nu väljaMaximize Conversions" autobudgivningsstrategi i kampanjinställningarna, med ett valfritt "Target CPA". Kampanjer med denna anbudsstrategi är tillgängliga för optimering i hybridportföljer.
Se "Microsoft Advertising kampanjinställningar."
17 november 2023
Recommendations & Publisher Insights

Mer Google Ads rekommendationer är nu tillgängliga från Insights > Reports > Recommendations & Publisher Insights, där du kan tillämpa och stänga av dem:

 • Automated campaigns:

  • DSA to performance max migration: Migrera dynamiska sökannonser till maximala prestandakampanjer.
  • Dynamic image extension opt in: Aktivera dynamiska bildtillägg för kontot, vilket tillåter Google Ads maskininlärning för att automatiskt lägga till de mest relevanta bilderna från annonsens landningssida i annonsen.
  • Improve performance max ad strength: Förbättra resursgruppsstyrkan i en prestandamängdskampanj så att den får ett utmärkt betyg.
  • Performance max opt in: Anmäl dig till maximala prestandakampanjer.

  Bidding and budgets

  • Target CPA raising: Öka Target CPA baserat på Google Ads prognoser, som beräknas utifrån tidigare konverteringar.
  • Target ROAS lowering: Nedre Target ROAS baserat på Google Ads prognoser, som beräknas utifrån tidigare konverteringar.
Se "Om utgivarens rekommendationer och insikteroch "Visa utgivarens rekommendationer och prestandainsikter."
8 november 2023
Asset Library
(Open beta feature; Microsoft® Advertising konton) i Campaigns > Asset Librarykan du skapa återanvändbara bild- och videoresurser och överföra dem till Microsoft® Advertising resursbibliotek på kontonivå. Du kan lägga till dina överförda resurser i tillämpliga kampanjtyper i Microsoft® Advertising redigerare.
Se "Om Asset Libraryoch "Skapa och överföra resurser."
Campaigns, Optimization, Reports, Import Campaigns

(Open beta feature; Microsoft® Advertising konton) Följande support är tillgänglig för Microsoft® Advertising maximalt antal kampanjer:

 • Sökning, sociala medier och handel synkroniserar maximala resultatkampanjer för rapportering inom kampanjhanteringsvyer och offlinerapporter. Maximala resultatkampanjer kan endast inkluderas i hybridportföljer för optimering, och budstrategimålen anges på kampanjnivå tillsammans med kampanjbudgetar.
 • Du kan skapa och redigera maximala prestandakampanjer från Campaigns > Campaigns med Campaign Type "Performance Max." Endast nödvändiga inställningar är tillgängliga, tillgängliga anbudsstrategier inkluderar Maximize Conversions, med en valfri målkostnad per förvärv, och Maximize Conversion Value, med en valfri avkastning på annonskostnaderna. Logga in på Microsoft® Advertising redigerare. Du kan överföra annonsresurser separat till Campaigns > Asset Library och lägga till dem i kampanjer inom Microsoft® Advertising redigerare.
 • Du kan replikera Google Ads maximala prestandakampanjer som Microsoft® Advertising maximala prestandakampanjer från Tools > Import Campaigns. Tidigare Google Ads maximalt antal prestandakampanjer replikerades som smarta shoppingkampanjer.
Se "Lager som stöds,"Microsoft® Advertising kampanjinställningar," och "Replikera Google Ads kampanjer i Microsoft® Advertising."
Campaigns, Optimization, Reports

(Open beta feature; Microsoft® Advertising konton) Följande support är tillgänglig för Microsoft® Advertising shoppingkampanjer för varumärkensom marknadsför era produkter genom att länka återförsäljare över hela Microsoft® sök- och målgruppsnätverk:

 • Sök, social, & Commerce synkroniserar era befintliga shoppingkampanjer för varumärken som har kampanjtypen "Brand Shopping."
 • Med Manual CPC anbudsstrategi, annonsgrupper, produktgrupper och valfria produktannonser från Campaigns vyer. Microsoft® Advertising skapar automatiskt annonser baserat på produktgrupperna.
 • Optimering finns tillgänglig.
 • Data på produktgruppsnivå finns tillgängliga i kampanjhanteringsvyer och offlinerapporter. Annonsörer som är integrerade med Adobe Analytics kan läsa produktgruppsdata i Analytics.
Se "Lager som stödsoch "Microsoft® Advertising kampanjinställningar."
Campaigns, Optimization, Reports

(Open beta feature; Microsoft® Advertising konton) Följande support är tillgänglig för Microsoft® Store annonskampanjer, som marknadsför dina appar och spel som är tillgängliga i Microsoft® Store:

 • Sök, sociala medier och handel synkroniserar dina befintliga Microsoft® Store Ad kampanjer, som har kampanjtypenStore Ad."
 • Du kan skapa och hantera Store Ad kampanjer, annonsgrupper, produktgrupper (appar och spel som ska marknadsföras) och valfria produktannonser från Campaigns vyer. Microsoft® Advertising skapar automatiskt annonser för de appar och spel som marknadsförs. Strategierna för kampanjanbud omfattar Manual CPC och Manual CPA.
 • Optimering finns för kampanjer med Manual CPC endast anbudsstrategi.
 • Data på produktgruppsnivå finns tillgängliga i kampanjhanteringsvyer och offlinerapporter. Annonsörer som är integrerade med Adobe Analytics kan läsa produktgruppsdata i Analytics.

Obs! Microsoft® Store spårar automatiskt konverteringar på annonser med Microsoft®® Advertising UET-taggar (universal event tracking). Ingen användaråtgärd krävs.

Se "Lager som stödsoch "Microsoft® Advertising kampanjinställningar."
Campaigns, Reports

(Open beta feature; Microsoft® Advertising konton) Följande support är tillgänglig för Microsoft® Advertising videokampanjer i målgruppsnätverket:

 • Sök, sociala medier och handel synkroniserar befintliga videokampanjer i målgruppsnätverket, som har kampanjtyperna Audience Video och Audience CTV Video.
 • Du kan skapa och hantera videokampanjer och underordnade annonsgrupper från Campaigns vy. Kampanjer kan innehålla något av följande a) vanliga videoreklamresurser online i Audience Video kampanjer med anbudsstrategin vCPM (visible cost per 1000) eller b) connected TV (CTV) och resurser i (Audience CTV Video kampanjer) med anbudsstrategin CPV (kostnad per slutförd video). Ni kan lägga bud och inrikta er på annonsgruppsnivå.
 • Du kan skapa och hantera annonser från Campaigns endast visa. Annonstyper Responsive Ad.
 • Data på annonsnivå finns tillgängliga i kampanjhanteringsvyer och offlinerapporter. Annonsörer som är integrerade med Adobe Analytics kan läsa annonsdata på gruppnivå i Analytics.

Optimering är inte tillgängligt för videokampanjer i målgruppsnätverket.

Se "Lager som stödsoch "Microsoft® Advertising kampanjinställningar."
7 oktober 2023
Campaigns, Optimization, Reports

Två nya specialrapporter för Microsoft® Advertising konton visar kampanjnivå efter annonsdistribution (sökning eller målgrupp) och/eller nätverk (som Microsoft® och välj trafik eller publik):

 • MSA Network Performance Report: Innehåller grundläggande trafikstatistik (kostnad, klick, visningar), konverteringar och intäkter.
 • MSA Network Impression Share Report: Inkluderar mått för visningsdelning och grundläggande trafikstatistik (kostnad, klick, visningar).
14 september 2023
Campaigns
(Google Ads max antal kampanjer) I en kampanjs resursgrupper kan du nu välja bland befintliga textresurser i Asset Library. Du kan även överföra nya textresurser.
Se "Google Ads kampanjinställningar."
5 september 2023
Kampanjer
(Google Ads kampanjer) För alla tillgängliga kampanjtyper kan du nu välja befintliga konverteringsmål eller skapa nya inom kampanjinställningarna.
Se "Google Ads kampanjinställningar."
Kampanjer

(Google Ads maximalt antal prestandakampanjer) Med nya funktioner kan du

 • Välj befintliga konverteringsmål eller skapa nya för en kampanj, som nämns ovan.
 • Välj bland befintliga resurser i Asset Library för bilder, logotyper och videoklipp inom de maximala prestandakampanjinställningarna. Du kan fortfarande överföra nya resurser.
 • (Valfritt) Ge målgruppssignaler för att du ska få bästa möjliga prestanda genom att välja Google Ads målgrupper. Google Ads maskininlärningsmodeller använder målgrupperna för att hitta liknande webbsurfarenheter att rikta in sig på och kan även visa annonser för målgrupper som inte är angivna som signaler som hjälper er att uppnå era prestationsmål. Obs! Målgruppssignaler skiljer sig från målgrupper på kampanjnivå och annonsnivå.
Se "Google Ads kampanjinställningar."
15 augusti 2023
Konverteringsmått
Admin > Transaction Properties innehåller nu enSource", som anger källan för varje mätvärde, till exempel Adobe Advertising, Adobe Analytics, Google Ads, eller Custom Feed.
Se "Visa konverteringsstatistik som spårats för en annonsörer."
9 augusti 2023
Konverteringsmått
Admin > Transaction Properties har ändrat namn Conversions.
Se "Om att hantera en annonsörs konverteringsstatistik."
Google taggar för konverteringsspårning
En uppdaterad skärm för att skapa Google taggar för konverteringsspårning är tillgängliga från Admin > Conversions. Den äldre skärmen på Tools > Google Ads Conversion Tags tas bort i framtiden.
Se "Skapa en konverteringstagg för Google Ads."
Google taggar för konverteringsspårning
När du skapar Google konverteringsspårningstagg kan du nu ange en konverteringskategori att spåra.
Se "Skapa en konverteringstagg för Google Ads."
24 juli 2023
Campaigns, Reports, Portfolios

Nya kolumner återspeglar nya namnkonventioner:

 • "Objective Value" har samma värde som befintlig "Weighted Revenue". Den ingår:

  • som standard i Portfolios > Portfolios, Portfolios > Campaigns, Portfolios > Bid Unitsoch Portfolio Spotlight > Performance > Campaigns vyer
  • automatiskt i anpassade simuleringar
  • som standard i veckosimuleringar på skärmen. Den äldre kolumnen är fortfarande valfri men kommer att tas bort i framtiden
  • som standard i Campaigns > Campaigns och Campaigns > Keywords vyer
  • som standard i Portfolio Report, Campaign Reportoch Keyword Report
 • "Objective Value Calculation," som är den beräkning som används för att härleda Objective Value, ingår som standard i Portfolio Report, Campaign Reportoch Keyword Report.

 • "Marginal Cost-to-Objective Value" har samma värde som befintlig "Marginal Cost-to-Revenue". Den ingår:

  • automatiskt i anpassade simuleringar
  • som standard i veckosimuleringar på skärmen. Den äldre kolumnen är fortfarande valfri men kommer att tas bort i framtiden
Se "Ordlista."

Se även "Rapportkolumner för grundläggande och avancerade rapporter."
30 juni 2023
Asset Library
(Open beta feature; Google Ads konton) i Campaigns > Asset Librarykan du skapa återanvändbara bild-, video- och textresurser och överföra dem till Google Ads resursbibliotek på kontonivå. Ni kan använda era resurser för annonser när ni skapar eller redigerar kampanjer i Google Ads redigerare.
Se "Skapa och överföra resurser."
Google Import
Nu kan du generera ett eget ID för import från Microsoft®® Advertising när du konfigurerar ett kampanjimportjobb för Google Ads. Tidigare tillhandahöll Adobe teknisk support eller ditt kontoteam på Adobe ett ID.
Se "Replikera Google Ads kampanjer i Microsoft® Advertising."
27 juni 2023
Campaigns
(Betafunktion; Microsoft®® Advertising konton) Du kan nu ange konverteringsmål på kampanjnivå i Microsoft®® Advertising kampanjinställningar. Tidigare när du skapade en kampanj i Sök, Social och Commerce användes målen på kontonivå.
Se "Microsoft® Advertising kampanjinställningar."
10 juni 2023
Recommendations and Publisher Insights
(Open beta) Microsoft®® Advertising prestandainsikter och rekommendationer som föreslås under de senaste 30 dagarna finns i Optimization > Recommendations and Publisher Insights.

Obs! Rekommendationer hjälper er att förbättra kampanjresultaten, men vissa kanske inte passar in i era övergripande mål. Därför är det bäst att rådfråga ditt Adobe-kontoteam innan du genomför några rekommendationer.
Se "Om utgivarens rekommendationer och insikter."
30 maj 2023
Campaigns, Objectives, Reports
(Open beta) Konverteringar spåras av Microsoft®® Advertising UET-taggen (Universal Event tracking) är nu tillgänglig i kampanjhanteringsvyer och rapporter. Du kan även optimera för dessa konverteringar genom att inkludera dem i mål för portföljer som innehåller Microsoft®® Advertising kampanjer.
Se "Microsoft® Advertising konverteringsdata i sökning, sociala medier och handel."
Reports
(Open beta) Tre nya specialrapporter innehåller data för Microsoft®® Advertising annonstillägg: MSA Ad Extension Detail Report, MSA Ad Extension by Ad Reportoch MSA Ad Extension by Keyword Report.
Se "The MSA Ad Extension by Ad Report,"The MSA Ad Extension by Keyword Report," och "The MSA Ad Extension Detail Report."

Se även "Generera en specialrapportoch "Rapportkolumner för specialrapporter."
15 april 2023
Campaigns
(Microsoft®® Advertising målgruppskampanjer) Målgruppskampanjer kan nu använda budstrategin"Manual CPM". Du kan ange bud i inställningarna för underordnade annonser.

Optimeringsstöd är inte tillgängligt för CPM-kampanjer.
Se "Microsoft® Advertising kampanjinställningar."
Recommendations

Sex nya (Google Ads rekommendationer är tillgängliga från Insights & Reports > Recommendations:

 • Responsive search improve ad strength: Förslag för att förbättra annonsstyrkan för en responsiv sökannons
 • Upgrade local campaign to performance max: Uppgradera en äldre lokal kampanj till en maximalt resultatanpassad kampanj
 • Upgrade smart shopping campaign to performance max: Uppgradera en äldre smart shoppingkampanj till en maximalt resultatanpassad kampanj
 • Forecasting set Target ROAS: Öka budgeten före en säsongsrelaterad händelse som beräknas öka trafiken och ändra budgivningsstrategin från Maximize Conversion Value till Target ROAS
 • Raise Target CPA bid too low: Öka Target CPA med en rekommenderad mängd när den är för låg och det finns få eller inga konverteringar
 • Display expansion opt in: utöka räckvidden genom att uppdatera en kampanj för att använda displayexpansion

Att lägga till och ta bort resurser, ändra kampanjtyper och ändra budgetar och budstrategier kan påverka resultatet. Diskutera för- och nackdelar med varje rekommendation med ert Adobe-kontoteam så att ni kan fatta ett välgrundat beslut.

Se "Om utgivarens rekommendationer och insikter."
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c