MSA Ad Extension Detail Report

Microsoft Advertisingendast konton

Den här rapporten visar visningar, klickningar, utgifter och genomsnittskostnad per klick för enskilda tillägg (t.ex. varje länk i ett sitelink-tillägg). Använd den här rapporten för att se hur effektiva era element för annonstillägg är.

När du kör en rapport med enbart måttkolumner och inga dimensioner innehåller den genererade rapporten två dubblettrader: en med aggregerade data och den andra med alla mätvärden.

Du kan visa data de senaste 180 dagarna. Search, Social, & Commerce hämtar data från Microsoft Advertising i realtid, och det kan ta flera minuter att generera rapporter med större datavolym.

NOTE
När rapporten innehåller en stor datamängd kan rapporten misslyckas. Om det inträffar, kör du rapporten under ett kortare tidsintervall.

Standardkolumner

Beskrivningar av alla standardkolumner och anpassade kolumner finns i "Rapportkolumner för specialrapporter."

 • SE Account Name
 • Extension Property Value
 • Extension TypeID
 • Campaign Name
 • Ad Group
 • Ad Extension Type
 • Impressions
 • Clicks
 • CTR
 • CPC
 • Ad Extension ID
 • Network Account ID
 • Start Date
 • End Date
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c