Visa konverteringsstatistik som spårats för en annonsörer

Du kan visa en lista med alla konvertering mätvärden som Adobe Advertising har spårat för en annonsörer. Varje måttrad innehåller måttets källa.

  • Klicka på Search> Admin >Conversions.

Alla konverteringsvärden som har samlats in för annonsören och alla andra visningsnamn som har tilldelats dem listas.

TIP
När annonsören (eller annonsnätverket) har slutat samla in en konverteringsmetod, dölja det för chefsvyer och rapporter om du inte vill använda den för att visa historiska data.
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c